Večná dilema šéfa: motivovať, alebo manipulovať?

Večná dilema šéfa: motivovať, alebo manipulovať?

Manažéri, obchodníci a v určitej miere aj všetci ostatní ľudia dosahujú svoje ciele tak, že ovplyvňujú iných ľudí. Veľmi rozšírená, aj keď z dlhodobého hľadiska najmenej efektívna je neetická manipulácia. Pri nej získa iba manipulátor a manipulovaný stráca.

 

Na druhej strane najefektívnejšie ovplyvňovanie je kombinácia motivácie a etickej (WIN – WIN) manipulácie.
 

Motivácia2

.

K manažérskym a obchodníckym nástrojom motivácie a etickej manipulácie patrí znalosť osobnostnej typológie ľudí. Ak dokážete po niekoľkých vetách s dotyčným „prečítať“ jeho vnútornú motiváciu, potom mu stačí povedať veci, ktoré na jeho typ osobnosti najviac fungujú.
 

To je podstata logického prístupu k riešeniu úloh – vylúčiť chybné kroky a odhaliť najlepšiu cestu k dosiahnutiu cieľa. Nestrácame pri tom čas skúmaním príčin, prečo sa dotyčný správa a rozhoduje tak, ako sa rozhoduje. Triedime podľa Popoluškinho vzorca – šošovicu do misky, hrášok do hrnčeka a pšenicu do korýtka. Viac o tom sa dozviete na školení Tajomstvo motivácie ľudí odhalené >>>
 

Logický prístup pri ovplyvňovaní iných ľudí je rýchly a prináša okamžité výsledky. Niekedy sa ale stane, že spolu s vodou z vaničky vylejeme aj dieťa. Rozdelenie ľudí podľa 4 osobností je totiž veľmi hrubé a skresľujúce.
 

Empatický prístup k ovplyvňovaniu človeka je založený na porozumení jeho osobnostného portrétu. Ten nám vysvetlí, prečo sa dotyčný človek správa a prejavuje tak, ako sa správa. Keď porozumieme, aké má dotyčný človek silné a slabé stránky, pochopíme aj jeho obmedzenia. A súčasne zistíme, aké svoje silné stránky môže využiť k prekonaniu svojich limitov a zvýšeniu svojho výkonu.

sef a mobil width=Lumina: Mandala osobnostných kvalít.

Osobnostné portrétovanie ľudí trvá trochu dlhšie, ale má obrovský rozvojový potenciál. Pomáha ľuďom pochopiť, kto sú a prečo sa správajú tak, ako sa správajú.
 
Ak šéf pochopí svojich zamestnancov, pomôže mu to lepšie motivovať svojich ľudí, prípadne ponúknuť inú, vhodnejšiu pozíciu ľuďom, ktorým kvôli ich preferenciám a potenciálu ich súčasná pozícia nevyhovuje, a spôsobuje to problémy im, šéfovi, aj tímu.
 

Jedným zo spôsobov osobnostného portrétovania je psychometrický dotazníy Lumina Learning, s ktorým som sa zoznámil minulého roku. Dotazník so 144 otázkami, ktorý skúmal 24 mojich osobnostných rysov som vyplnil za 20 minút.

Následne som na workshope dostal podrobný popis môjho osobnostného portrétu a zoznámil som sa s tým, čo jednotlivé osobnostné rysy znamenajú.
 

Pri skúmaní môjho osobnostného portrétu som zažil 3 obrovské AHA – Momenty:

sef a mobil width= Lumina: 24 kvalít denne.

1. Pochopil som, prečo ma baví nielen koučovanie, ale tiež prednášanie o osobnom rozvoji.

2. Pochopil som, ktorá moja osobnostná vlastnosť spôsobuje nepravidelné príjmy v mojej firme a ktorou mojou inou vlastnosťou to napraviť.

3. Zbavil som sa obmedzujúceho presvedčenia o sebe, ktoré som získal po tom, čo sa mi na prelome tisícročia obrátil život hore nohami.
 

Podľa toho presvedčenia som mal byť empatický a pomáhať iným ľuďom.

Moja osobnosť ale nie je primárne nastavená ako u pomáhajúceho odborníka (starať sa o to, aby sa iní ľudia mali dobre).

Moja osobnosť je nastavená na vedenie ľudí a dosahovanie vysokých výkonov. Preto som v manažérskych funkciách tak úspešný.

Toto bol asi ten môj najväčší AHA moment z celého workshopu.

 

Práve táto skúsenosť s mojim osobnostným portrétom ma viedla k certifikácii za lektora Lumina Spark, pretože vidím obrovský dopad, ktorý to môže mať na výkonnosť a vzťahy vo firmách.
 

Osobnostné portrétovanie Lumina Learning ponúka moderné a inovatívne psychometrické nástroje, ktoré merajú a popisujú kľúčové črty osobnosti v pracovnom prostredí. Popisuje preferencie, ktoré ovplyvňujú výkon, správanie, komunikáciu človeka a jeho vzťahy s ostatnými.
 
Osobnostný portrét Lumina Spark je východiskom pre sebapoznanie, definovanie potenciálu a rozvoja. Meria konkrétne kvality v rámci pracovného prostredia, pracovných pozícií a rolí.
 
Validizované psychometrické nástroje Lumina Learning sú základom unikátnych programov, zameraných na rozvoj kompetencií, osobný a profesionálny rozvoj jednotlivcov, tímov a organizácií.
 

Osobnostný portrét Lumina Spark Vám pomôže:

– identifikovať kľúčové oblasti potenciálu a rozvoja zamestnancov,
– podporiť jednotlivcov a tímy pri zefektívnení práce a zdokonaľovaní vzťahov,
– inšpirovať zamestnancov k dosahovaniu výsledkov,
– akceptovať a oceňovať protiklady a rozdiely.
 

Chcete sa dozvedieť viac o sebe a tiež o možnostiach, ako podporiť osobnostný rozvoj zamestnancov? Príďte na bezplatný workshop – Ochutnávku psychometrie Lumina Learning a zoznámte sa so svojim osobnostným portrétom:
 

Kde a kedy:

Bratislava, štvrtok 5.4.2018,
Praha, štvrtok 19.4.2018,
Košice, štvrtok 10.5.2018.
 

Po vyplnení prihlášky Vám pošleme link na vyplnenie Vášho dotazníka. Váš osobnostný portrét obdržíte na Ochutnávke psychometrie Lumina Learning vo Vami vybranom meste.
 

Prihláste sa na workshop tu:
 

  Prihláška

  Úvod do osobnostného portrétovania Lumina Spark

  1 deň, 145 €, (3 625 Kč) / osoba, trvanie od 9.00 - 16.00 hod..
  Zľavu Predpredaj 30% Vám odpočítame pri včasnej platbe.


  Zvoľte si mesto a termín školenia:

  Košice, 17.03.Bratislava, 18.03.Praha, 19.03.u Vás v spoločnosti 340 €


  Tu uveďte svoje osobné a firemné údaje:

  Počet účastníkov, vrátane Vás:

  Meno, priezvisko a titul účastníka: (požadované)

  Funkcia v spoločnosti:

  Obchodné meno spoločnosti:

  Sídlo spoločnosti - adresa (ulica, číslo, PSČ, obec):

  IČO:

  DIČ/ IČ DPH:

  Telefón (povinné):

  Váš email (povinné):

  Poznámka:

  Zaslaním tejto prihlášky súhlasím s tu uvedenými Obchodnými podmienkami školenia >>> a s Ochranou osobných údajov >>>

  Ak ste prihlášku vyplnili správne, objaví sa pod tlačítkom dole potvrdenie o jej prijatí. Ak nevyplníte všetky požadované položky, objaví sa tam výzva k ich oprave.


   

   

  Alexander Birčák
  Prajem Vám úspešný deň.
  S pozdravom,

  RNDr. Alexander Birčák
  Manažérsky kouč a školiteľ.

  Albisa s.r.o.

   

  Zanechaj komentár