Nahnevaný finančný riaditeľ

Pán finančný riaditeľ prišiel s tým, že má problémy s hnevom. Práca ho už nebaví, stále robí nadčasy, aj mal ponuku ísť do inej firmy, ale odmietol ju. Dosť dlho to trvalo, než sme odhalili príčinu jeho hnevu – vo firme sa dramaticky zmenila situácia. Majiteľ firmy sa starej firme prestal venovať, pretože si založil ďalšiu firmu v inom obore. A v starej firme upadla morálka.

Finančného riaditeľa hnevá, že od iných vedúcich nedostáva včas potrebné podklady. Niekedy ich musí aj sedemkrát upozorniť, aby mu ich dodali. Keď sa sťažoval majiteľovi, ten mu povedal, nech ich upozorňuje dovtedy, kým mu ich nedodajú. Finančného riaditeľa najviac vytočilo, keď nedávno musela firma zaplatiť pokutu 3.000 € preto, lebo jeden vedúci nedodal potrebné údaje nejakému úradu. Majiteľ povedal, nech to zaplatí ten, kto to spôsobil. A dotyčný vedúci sa to snažil hodiť na finančného riaditeľa. Ten našťastie ukázal majiteľovi email, kde dotyčného vedúceho upozorňuje, že ak nedodá požadované údaje, hrozí im pokuta. Tak to zaplatil ten vedúci.
Finančný riaditeľ to zhrnul slovami, že nevie, ako sa má rozhodnúť. Tak mu vravím, že on sa už rozhodol, len si ešte neujasnil, čo jeho rozhodnutie vlastne znamená.
– Prečo ste neprijali ponuku ísť do inej firmy, keď vám núkali viac peňazí?
– To nie je riešenie.
– Ako to, že to nie je riešenie? Čo vás v tej firme ešte drží?
– Ja neviem.
– Ako to, že neviete? To musí byť nejaká silná emócia, ktorá vás tam drží.
– Viete, na začiatku to bolo také krásne, všetko fungovalo, aj podklady mi dávali včas.
– Takže vy dúfate, že sa vrátia staré dobré časy? Ale už dnes viete povedať, ako to bude vo vašej firme vyzerať o pol roka. Ako to bude vyzerať?
– Ako to mám vedieť?
– Veľmi jednoducho. Na základe doterajšieho vývoja. Ako to teda bude vyzerať o pol roka? Neviete? Presne tak, ako to vyzerá teraz. A viete prečo? Lebo majiteľ sa o firmu prestal starať. Čo sa musí stať, aby sa majiteľ znova začal o vašu firmu starať?
– Musí sa stať niečo strašného.
– A čo to je, to strašné?
– Musí prísť o veľa peňazí.
– To vám ale hrozí každú chvíľu, keď kolegovia nedodajú potrebné údaje. Čí je to problém, keď kolegovia nedodajú podklady?
– No môj, veď budeme platiť pokutu.
– To nie je pravda, že to je len váš problém. Vašou úlohou je od nich podklady vyžiadať. Z kybernetického hľadiska stačí, aby ste ich o to požiadali raz. Ak žiadate druhý krát, tak by ste mali hneď zvolať poradu, ktorá príjme opatrenia, aby vám podklady dodávali na prvý pokus. Vy ste tam predsa finančný riaditeľ a nie bachar. Vás hnevá to, že vo firme zavládol chaos a z vás urobili väzenského dozorcu. Ste schopný vo firme urobiť poriadok vy sám?
– Na mojom úseku poriadok mám, v internom audite sme boli hodnotení najlepšie. Ale vo firme to môže urobiť iba majiteľ.
– Takže čo sa musí stať, aby majiteľ znova naviedol vo firme poriadok?
– No, poriadna pokuta by ho mohla donútiť, aby sa nad tým zamyslel.
– A vy si urobte nepriestrelné alibi, aby tú pokutu neporiadni kolegovia nemohli hodiť na vás. Už viete, ako sa to robí. Ako dlho budete čakať, či majiteľ urobí vo firme poriadok?
– Ja môžem dať výpoveď aj tak iba k prvému aprílu, a to je o pol roka.
– Takže aj na to už viete odpoveď. Na čo sa chcete ešte spýtať?
– Na nič, už je mi to jasné.
Odchádzal veľmi spokojný.

V danom prípade niesli zodpovednosť za peniaze firmy finančný riaditeľ, jeho kolegovia a majiteľ. Zodpovednosť finančného riaditeľa bola v tom, že o podklady požiadal. Zodpovednosť kolegov bola v tom, že podklady dodali. A zodpovednosť majiteľa bola v tom, že keď niečo prestane fungovať, zaistí nápravu. Veď ide o jeho peniaze.
V živote sa stáva, že občas zodpovednej osobe – kolegovi niečo unikne a finančný riaditeľ to za neho napraví. Tým ale za neho prevezme aj jeho zodpovednosť. Keď zodpovedná osoba sústavne neplní svoje povinnosti, finančný riaditeľ to má hlásiť majiteľovi, ktorý by to mal riešiť svojou zodpovednosťou a právomocou. Tým, že to majiteľ nevyriešil, celá zodpovednosť a starosti sa zosypali na finančného riaditeľa.

Jeho predsudkový blok spočíval v tom, že to celé považoval iba za svoj problém, lebo ostatní sa tvárili, že sa ich to netýka. Stačilo ho otázkami naviesť k tomu, kde končí jeho zodpovednosť, a čo by bolo na jeho mieste logické urobiť, aby dosiahol nápravu. Tak zrušil svoj predsudok a tým sa mu uľavilo.

Zanechaj komentár