Musí byť šéf krutý?

Musí byť šéf krutý?

V práci sa často stretávajú veľmi protichodné záujmy – iné sú záujmy vedenia spoločnosti, iné sú záujmy stredného manažmentu a iné sú záujmy radových zamestnancov. Stret týchto záujmov často vyvoláva konflikty.

Okrem toho, nech sme na akejkoľvek pozícii, všetci sme len ľudia. Niektoré typy ľudí si proste nesadnú, a niektoré typy ľudí konflikty priamo vyhľadávajú. Nech je už príčina konfliktu akákoľvek, jeho riešenie je v pracovnej náplni šéfov.

Bolo by fajn, keby sme vedeli všetky konflikty riešiť po dobrom, priateľsky, dohodou. Niekedy to ale nejde, pretože niektorá zo zúčastnených strán konfliktu akúkoľvek dohodu odmieta. Ak to nejde po dobrom, tak sa to rieši po zlom. Vtedy dostáva slovo krutosť.
 

Čo je to krutosť.

Krutosť je vedomé a úmyselné ubližovanie iným ľuďom. Veľa šéfov má pri riešení konfliktov problém práve s krutosťou. Niektorí bez zaváhania sekajú doľava, doprava – padni komu padni. Iní sa snažia nikomu neublížiť, hľadajú dohodu a aj napriek svojej snahe sú niekedy obvinení z krutosti.

Označenie šéfovho rozhodnutia za kruté totiž môže byť manipuláciou, ktorou sa účastník konfliktu snaží pre seba získať neoprávnenú výhodu.

Preto je pri posudzovaní šéfovej krutosti dobré pozrieť sa na vec z pozície šéfa, z pozície ľudí, ktorých sa šéfovo správanie priamo dotýka a tiež z pozície nestranného pozorovateľa.

Keď s mojimi koučovacími klientmi riešime primeranosť ich reakcie na určité okolnosti, často využívame pomôcku – členenie krutosti na rôzne typy.

 

Tri typy krutosti:
1. Chirurgická krutosť
2. Pomstychtivá krutosť
3. Chorobná krutosť (sadizmus).

 

1. Chirurgická krutosť.
 
Je to najmenšia možná krutosť potrebná k dosiahnutiu pracovného cieľa. Je to etická krutosť. Názov „chirurgická“ je prevzatý zo zdravotníctva.

Predstavte si, že si zabodnete tŕň do nohy a prídete k lekárovi, aby vám ho vybral. Lekár vám rozreže kožu na mieste zapichnutého tŕňa, aby ho mohol vytiahnuť. Keď vám rezal kožu, tak vám úmyselne ubližoval. Robil to ale s veľmi ušľachtilým cieľom – pomôcť vám zbaviť sa tŕňa.

Šéfova chirurgická krutosť v práci je taká krutosť, ktorá ubližuje zúčastneným ľuďom iba preto, lebo to je nevyhnutné na dosiahnutie firemných cieľov.

Príkladom môže byť diskrétne prepustenie zamestnanca, ktorý napriek napomínaniu dlhodobo neplní svoje pracovné úlohy. Šéf si takého zamestnanca zavolá na pohovor a povie mu, že ho už dvakrát písomne upozorňoval na neplnenie pracovných úloh. Pretože nedošlo k náprave, rozhodol sa s ním ukončiť pracovný pomer.

Zamestnanec môže označiť šéfovo rozhodnutie za kruté, veď on má tehotnú manželku, nevládnu svokru, chorého psa a hypotéku. A šéf mu dáva výpoveď. Veď to je veľmi kruté. Ako on teraz bude živiť rodinu?

Z pohľadu zamestnanca je toto rozhodnutie kruté a zlé, príde o zdroj príjmu. Z pohľadu šéfa, i z pohľadu nezúčastneného pozorovateľa je šéfovo rozhodnutie síce kruté, ale správne. Ak zamestnanec dlhodobo neplní pracovné úlohy, je treba sa s ním rozlúčiť a prijať tam človeka, ktorý tie úlohy bude zvládať.

V medziľudských vzťahoch sa chirurgická krutosť prejavuje starozákonným pravidlom: „Oko za oko, zub za zub.“ Krutosť má pri tom charakter pokuty za porušenie pravidiel, a je primeraná závažnosti priestupku, či zločinu.

Pri prekročení obmedzenej rýchlosti o 20 km dostaneme pokutu niekoľko desiatok eur, určite za to nedostaneme trest smrti.
 

2. Pomstychtivá krutosť.
 
Tento typ krutosti sa vyznačuje tým, že za nepatrný prehrešok prichádza neprimerane vysoká, až drakonická odplata. Krutý človek ubližuje inému človeku neprimerane silno k závažnosti jeho pochybenia.

 

Pomstychtivá krutosť nielen trestá narušiteľa za jeho priestupok, ale si na ňom aj vybíja zlosť a frustráciu pomstychtivca.

Ako by vyzeralo pomstychtivo kruté prepustenie zamestnanca, ktorý si dlhodobo neplní svoje pracovné úlohy? Pomstychtivý šéf by zamestnancovi nielen dal výpoveď, ale ešte by mu vynadal a poohováral pred celým tímom. Prípadne by ho poohováral aj vo firmách, kde by sa prepustený mohol uchádzať o nové zamestnanie.

Pomstychtivá krutosť sa teda vyznačuje tým, že pomstychtivec síce má dôvod na krutosť (ubližovanie dotyčnému), jeho krutosť je ale neprimerane silná a často slúži iba na vybitie si vlastnej zlosti. Z hľadiska primeranosti je tam veľká „nadpráca“ pomstychtivca pri ubližovaní dotyčnému.
 

3. Chorobná krutosť – sadizmus.
 
Je to krutosť pre krutosť. Krutý človek ubližuje bez príčiny, iba pre potešenie z toho, že môže niekomu ublížiť. Ubližovanie iným môže byť aj jedným zo spôsobov dokazovania si svojej moci a dôležitosti.

Je pravda, že ak sadista vytvorí pár s masochistom, môže z toho vzniknúť harmonický a naplnený vzťah. Problém vzniká vtedy, ak ten druhý vo dvojici nie je masochista…

Chorobná krutosť je často spojená s psychickými chorobami – psychopatiou. Chorobne krutý človek môže mať utkvelú predstavu, že všetci okolo neho mu chcú ublížiť. Keď on ubližuje iným, tak sa vlastne iba bráni.

V súvislosti s chorobnou krutosťou sa v personalistike čoraz častejšie hovorí o firemných psychopatoch. Počul som už o niekoľkých prípadoch, kedy takto chorobne krutý šéf dohnal svojich zamestnancov na psychiatriu.
 

Vráťme sa k otázke z nadpisu článku: Musí byť šéf krutý?

Nemusí. Ale bude to mať pri vedení ľudí ťažké. Ešte ťažšie to bude mať, ak má viesť krutých podriadených.

Na základe vlastných skúseností s vedením ľudí si myslím, že šéf niekedy bez krutosti nedokáže splniť svoje úlohy. Dôležité je ale ustrážiť si, aby naša krutosť bola chirurgická.
 

Mne a mojim koučovacím klientom pri tom pomáha nasledujúca technika:

1. Najprv si pomenujem tri možnosti riešenia konfliktnej situácie a vyberiem si riešenie, ktoré mi vyhovuje najviac.
2. Predstavím si, ako by vyzeralo moje riešenie v pomstychtivej a sadistickej podobe.
3. Popíšem si, ako bude vyzerať moje chirurgické riešenie situácie.

 
Ak Vás zaujíma ako využívať chirurgickú (etickú) krutosť pri vedení ľudí, príďte na moje školenie Asertivita pre šéfov >>>, a / alebo Motivácia, Leadership a Asertivita >>>.
 

 
 
Alexander Birčák

Prajem Vám úspešný deň.
S pozdravom,

RNDr. Alexander Birčák
Manažérsky kouč a školiteľ.

Albisa s.r.o.
 
PS: Možno na Vás v práci, alebo v osobnom živote niekto príliš tlačí, a Vy hľadáte spôsob, ako tomu eticky odolať. Vyskúšajte pri hľadaní riešenia moju konzultáciu >>>
 

Zanechaj komentár