Ako Vám Váš Osobnostný portrét pomôže v práci?

Do zrkadla sa pozeráme preto, aby sme zistili, čo nie je na našom vzhľade v poriadku, a aby sme to opravili.

Do Osobnostného portrétu sa ľudia pozerajú preto, aby zistili, aké ich osobnostné kvality im v práci pomáhajú a čo im naopak spôsobuje problémy.

Osobnostný portrét Lumina Spark je 36 strán veľmi zaujímavého čítania o sebe a svojich osobnostných kvalitách.

portrét

.


Dozviete sa v ňom:

1. Ako komunikujete s inými ľuďmi – Extraverzia / Introverzia.
2. Čo sledujete pri komunikácii s inými ľuďmi – Orientácia na Ľudí / na Výsledok.
3. Aký máte prístup k úlohám – Poháňaný inšpiráciou / Disciplínovaný.
4. Akým spôsobom rozmýšľate – Mysliaci komplexne / Nohami na zemi.

To všetko je popísané v 24 osobnostných kvalitách.
 

Portrét Lumina Spark je zaujímavý aj tým, že popisuje osobnostné kvality človeka v troch typoch situácií:

a, prirodzená osobnosť – bežné situácie mimo pracovného prostredia.
b, každodenná osobnosť – bežné situácie v pracovnom prostredí.
c, prehnane sa prejavujúca osobnosť – krízové situácie, keď nadmerný stres znižuje náš pracovný výkon a zhoršuje komunikáciu s inými ľuďmi.

Portrét vďaka tomu vykresľuje osobnosť dynamicky a pomáha odhaliť príčinu obmedzení, ktoré človek v živote pociťuje.
 

lumina-24-kvalit width=Osobnostný portrét Lumina Spark: 24 kvalít detailne.

Osobnostný portrét Lumina Spark je skvelý nástroj na zvýšenie osobnej efektivity. Môžete sa mu naučiť rozumieť sami na workshope Lumina Spark.

Rýchlejšia cesta k zvýšeniu osobnej efektivity je konzultácia – výklad osobnostného portrétu certifikovaným lektorom Lumina Learning. Výklad osobnostného portrétu sa robí na konkrétne obmedzenie, ktoré človek v živote pociťuje. Hľadajú sa osobnostné kvality, ktoré obmedzenie spôsobujú a tiež osobnostné kvality, ktorými sa to obmedzenie dá prekonať.

Čo obsahuje Osobnostný portrét Lumina Spark a ako ho získať si prečítajte tu >>>
 

Osobnostné portrétovanie je tiež východiskom pre zvýšenie efektivity tímu. Členovia tímu sa najprv na workshope zoznámia so svojimi osobnostnými portrétmi. Na to nadväzujú workshopy „Päť krokov k efektívnemu tímu“ a „Ako robiť efektívne porady“.
 

Chcete vedieť, ako Vám Osobnostný portrét Lumina Spark pomôže k zvýšeniu Vašej osobnej efektivity a tímovej spolupráce?

Príďte sa dozvedieť viac na Úvod do Osobnostného portrétovania Lumina Spark >>>
 

Kde a kedy:
Košice, ut. 17.3., Hotel TeleDom, Timonova 27.
Bratislava, str. 18.3., Canadian Bilingual Institute, Vysoká 26.
Praha, št. 19.3., Hotel Fortuna West, Mrkvičkova 2. Školenie a pracovné listy sú v češtine.

Doba konania: 9:00 – 16:00 hod.

Komu je Úvod do Osobnostného portrétovania určený: riaditelia, manažéri, majitelia firiem, personalisti a záujemcovia o osobný rozvoj..
 
Prihláste sa na workshop Úvod do Osobnostného portrétovania Lumina Spark tu >>>.
 
Alexander Birčák

Prajem Vám úspešný deň.
S pozdravom,

RNDr. Alexander Birčák
Manažérsky poradca a certifikovaný lektor Lumina Learning.
 

PS: Manažérka Barbora prišla na konzultáciu – výklad svojho osobnostného portrétu so zadaním, že má strašne málo času, nič nestíha. Pozrite si video, čo spôsobuje jej nedostatok času a ako to riešiť >>>

Zanechaj komentár