Najväčšia chyba pri motivácii ľudí

Najväčšia chyba pri motivácii ľudí

Veľa šéfov sa sťažuje, že ich ľudia sú pasívni, úlohy plnia nedbanlivo a nezodpovedne, počúvajú jedným uchom dnu a druhým von.

V tomto článku vám popíšem najväčšiu chybu pri motivácii ľudí a tiež tri kroky, ako ju prekonať.
 

Najväčšia chyba pri motivácii ľudí je, že považujeme tých ľudí za rovnakých, ako sme my sami.

Potom ich motivujeme dôvodmi, ktoré sú dôležité pre nás, ale ktoré nemusia byť dôležité pre nich.

 
Každý z nás má nejaký dôvod, motiváciu, prečo určité veci robí, alebo nerobí. Niekto má rád piplavé práce, ktoré si vyžadujú nekonečnú trpezlivosť (TRIEDIČ – Melancholik). Niekto rád mení veci a rozkazuje iným ľuďom (DIREKTOR – Cholerik). Niekto rád pomáha iným (PODPOROVATEĽ – Flegmatik), niekto je veselá kopa, s ktorým sa všetci ohromne nasmejú (BAVIČ – Sangvinik).
 

Toto sú štyri základné typy osobnosti podľa vnútornej motivácie, ktoré vychádzajú z Aristotelovho učenia. U niektorých ľudí prevláda jeden typ motivácie, ale oveľa častejšie je človek poskladaný z viacerých osobnostných typov.

Našu motiváciu tiež veľmi ovplyvňuje, v akej situácii sa práve nachádzame. Inak sa správame, keď rozprávame s rodičmi, inak s priateľmi, inak v práci so šéfom a inak s podriadenými.

Na mojom otvorenom školení „Tajomstvo motivácie ľudí odhalené“ sa obvykle stretávajú ľudia, ktorí sa vidia prvý krát v živote.

Robíme tam cvičenie, kde si účastníci sami určujú, aká typ motivácie (osobnosti) u nich prevláda. Druhá časť cvičenia je určiť podľa správania, aký typ osobnosti (motivácie) prevláda u iných účastníkov.

Sebahodnotenie a určenie prevládajúceho typu motivácie inými účastníkmi školenia sa zhoduje na 90 – 95%. Niekedy sa ale sebahodnotenie a hodnotenie inými ľuďmi priepastne odlišujú.
 

Samuel, majiteľ obchodnej firmy, sa ohodnotil, že u neho prevláda osobnosť Baviča – Sangvinika (dal si 60% zo 100). Tento typ osobnosti si spájal so správnym šéfom. Pri tom sa na školení celý čas prejavoval ako Direktor – Cholerik, a aj ostatní účastníci mu tipovali až 50% Direktora.

Keď sme tipovali prevládajúci typ osobnosti u Martina, konateľa inej spoločnosti, ostatní účastníci ho hodnotili, že má Direktora – Cholerika na 40%. Martin sa sám hodnotil, že má Direktora dokonca 50%. Iba Samuel hodnotil Martina, že má až 60% Baviča.

Direktor Samuel, ktorý sám seba videl ako Baviča, videl v kolegovi Martinovi tiež hlavne Baviča. Na tomto príklade dobre vidíme, aké je lákavé pripisovať iným ľuďom rovnakú motiváciu, aký máme my sami.
 

Ak očakávame, že ľudia majú rovnakú motiváciu ako my, bude nám motivovanie fungovať hlavne u ľudí, ktorí sa nám osobnostne podobajú. Lenže v práci často potrebujeme ľudí, ktorí sa od nás osobnostne diametrálne líšia. Inak by nemohli robiť tú prácu, ktorú vykonávajú.

S takými ľuďmi si obvykle nerozumieme, pretože hovoríme odlišnými jazykmi. My hovoríme jazykom nášho typu osobnosti, dotyčný hovorí jazykom svojho typu osobnosti.
 

Ak chcete motivovať nejakého človeka a on nespolupracuje, príčinou môže byť, že patrí k inému typu osobnosti, ako ste vy.

V takom prípade postupujte následovne:

1. Určite si svoj typ motivácie, čo je dôležité pre vás.
2. Určite typ motivácie dotyčného človeka, čo je dôležité pre neho.
3. Pri rozhovore s dotyčným zdôrazňujte to, čo je dôležité pre jeho typ osobnosti.
 
Viac sa o určovaní motivácie ľudí dozviete v ebooku „Motivácia: Čo nás poháňa a prečo si s niekým nerozumieme“. Stiahnite si ho bezplatne tu >>>

Alebo príďte na školenie „Tajomstvo motivácie ľudí odhalené >>>“.
 

Prajem Vám úspešný deň.
 

 

A. Birčák 2013 blog 2

S pozdravom,

RNDr. Alexander Birčák
Motivačný kouč a školiteľ.

(Bývalý riaditeľ marketingu Wüstenrotu v Prahe, predseda predstavenstva Sokolovských strojíren a tiež >>>.)

Albisa s.r.o.
Mob: +421 904 864 912

Zanechaj komentár