Život manažéra strpčujú rôzne problémy:

– organizačné zmeny, a s tým spojená neistota,
– nevýkonný / konfliktný / sabotujúci zamestnanec,
– podriadený odmieta plniť vaše pracovné úlohy,
– šéfujete bývalým kamarátom, neberú vás ako autoritu,
– podriadený usiluje o vaše prepustenie z práce
– neplnenie plánu,
– mimoriadne udalosti, obťažovanie, šikana na pracovisku,
– váš nerozhodný / chaotický / puntičkársky šéf,
– váš konfliktný šéf, ktorý vás šikanuje,
– šéf urobil chybu a zhodil to na vás,
– šéf vás obchádza a zadáva úlohy priamo vášmu podriadenému, výsledky vyžaduje od vás,
– kolega šéf z iného oddelenia nespolupracuje a sabotuje vaše výkony,
– zmenil sa vám šéf, nerozumiete si s ním, zvažujete výpoveď,
– zdedili ste cudzí tím ľudí, ktorý vás odmieta ako šéfa a sabotuje vašu prácu,
– pochybnosti, či ste dobrý / krutý šéf,
– máte šéfovať svojmu bývalému šéfovi, on to ťažko znáša,
– šéfuje vám váš bývalý podriadený, šikanuje vás,
– povýšili vás, obávate sa, či dokážete splniť očakávania svojho šéfa,
– dostali ste pracovnú ponuku z inej spoločnosti, neviete, či to prijať,
– chcete odovzdať vedenie firmy mladšej generácii a váhate, komu ho odovzdať.

Riešite túto situáciu už veľmi dlho a stále nič. Uviazli ste na mŕtvom bode. To všetko na nás dolieha a vy sa toho stresu a pochybností neviete zbaviť.

Ale čas plynie! Chcete s tým konečne niečo urobiť.
 

Riešite zložitú manažérsku situáciu a neviete sa rozhodnúť? Lebo …

– Obávate sa reakcie okolia?
– Obávate sa dôsledkov na svoju kariéru, firmu?
– Máte výčitky, že niekomu ublížite?
– Dúfate, že dotyčný dostane rozum a začne robiť to, čo treba?
– Vidíte iba zlé a ešte horšie riešenie problému?
 

Možno si niekedy vravíte

Najradšej by som urobil toto a toto, ale nemôžem to urobiť, lebo…
 

Využite externé zdroje

Myslíte si, že zorientovať sa v zložitej situácii a robiť ťažké rozhodnutia musíte sám? Dobrý manažér je predsa človek, ktorý dokáže využiť všetky dostupné vnútorné i vonkajšie zdroje, aby úspešne a eticky splnil vytýčenú úlohu.

Manažérsky kouč je tajnou zbraňou mnohých výkonných manažérov.
 

Nájdite riešenie, ktoré ste doteraz nevideli

A najlepšie, ako to urobiť je urobiť to bezpečným spôsobom. Tak ako piloti najprv trénujú na leteckom trenažéri, aj vy si môžete vyskúšať riešenie svojho zložitého problému pri rozhovore so skúseným manažérskym koučom.

Rozhovor s koučom je dôverný a ak o tom nebudete hovoriť vy, nik iný sa o tom nedozvie.
 

Chcem sa objednať
 

Možno sa obávate, že na konzultácii dostanete zložité teoretické návody, s ktorými si nebudete vedieť rady. V skutočnosti je teórie na konzultácii veľmi málo. Podstatná časť konzultácie je o tom, aby ste si predstavili, ako sa zachováte, keď sa stane pravdepodobná vec. A ako sa zachováte, keď sa stane niečo iné. V duchu si tak vyskúšate rôzne možnosti, ako svoju situáciu vyriešiť.

Možno vám už známi radili riešenie situácie s pomocou hrubej sily, podvodu, či manipulácie. Ale to nie ste vy, aby ste klesli tak hlboko. Cesta Pokojného Manažéra je cesta etiky, dodržiavania zákonov a hľadania dohody vždy, keď to je aspoň trochu možné. Cieľom Konzultácie Pokojného Manažéra je nájsť riešenie vašej situácie presne podľa týchto zásad.

Možno sa vám váš manažérsky problém zdá byť veľmi neobvyklým a vy pochybujete, že s jeho riešením bude mať niekto iný skúsenosti. To je preto, lebo sa vám to stalo prvý krát. V skutočnosti je vo svete manažmentu veľmi obmedzený počet problémových situácií. Už podľa popisu problému viem často predvídať správanie sa určitých osôb. Často sa mi potom stáva, že mi klienti na konzultácii, alebo na školení hovoria: „Vy ste u nás boli, že to tak dobre poznáte?“

Možno si ani neviete predstaviť, ako by malo vyzerať riešenie vášho problému. To je v poriadku. Na to, aby ste prišli na konzultáciu stačí, ak viete, čo v práci nechcete.
 

– Pred šiestimi rokmi sme prechádzali veľkou organizačnou zmenou. S každou zmenou sú spojené strach, obavy a demotivácia ľudí. Zúčastnil som sa školenia Alexandra Birčáka o motivácii. Zaujali ma Etapy riešenia problému, ktoré som potom využil vo svojom tíme. Vďaka tomu sme potom predbehli o niekoľko konských dĺžok našich kolegov v iných regiónoch.
Každému, kto rieši zmeny vo firme odporúčam školenia Alexandra Birčáka ako veľmi inšpiratívne a ktoré vám pomôžu ľahšie prejsť tou zmenou.
Ing. Marek Darida, regionálny riaditeľ, Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
 

Pripravil som pre vás konzultáciu na riešenie vášho manažérskeho problému.

Alexander Birčák

Volám sa Alexander Birčák a som manažérsky kouč.

12 rokov som pôsobil v Prahe vo vysokých manažerských funkciách – bol som napríklad riaditeľom marketingu vo Wüstenrote, predsedom predstavenstva Sokolovských strojíren, či poradcom generálneho riaditeľa České podnikatelské pojišťovny.

Na prelome tisícročia som vyhorel. Vrátil som sa na Slovensko a začal som sa venovať koučovaniu, zvládaniu emócií a manažérskej psychológii. Vďaka tomu som vytvoril koučovací štýl Cesta Pokojného Manažéra.

Na mojich školeniach a konzultáciách som už pomohol stovkám manažérov lepšie zvládať stresujúce pracovné situácie a lepšie viesť a motivovať ľudí.

Verím, že sa každý môže naučiť viesť ľudí s pokojnou mysľou, eticky a efektívne.

Čo sa stane na konzultácii?

– Popíšete mi svoju situáciu.

– Spoločne si pomenujeme, čo je pre vás pri riešení situácie dôležité, čo chcete dosiahnuť.

– Podľa toho, čo chcete dosiahnuť vás prevediem jednoduchými Postupmi Pokojného Manažéra, ktoré vám pomôžu zorientovať sa vo vašej situácii.

– Spoločne pomenujeme spôsob riešenia vašej situácie podľa „Plánu A“.

– Pre prípad zlyhania „Plánu A“ spoločne pomenujeme váš „Plán B“.

– Získate tiež moje cenné skúsenosti z riešenia podobných situácií u seba, alebo u mojich klientov.

 

O konzultácii:

Dĺžka konzultácie: 60 min.

Miesto konania: Skype / telefón / osobne v kancelárii kouča v Kežmarku.

Cena:
1 konzultácia: 180 €.

3 konzultácie: 500 € (á 168 €/konzultácia, ušetríte 38 €).
6 konzultácií: 900 € (á 149 €/konzultácia, ušetríte 175 €).

Cena je konečná, nie sme platiteľmi DPH.

 
Čo vám táto konzultácia prinesie?

– fungujúce odpovede na vaše vnútorné pochybnosti,
– návod, ako dosiahnuť dohodu so všetkými zúčastnenými osobami,
– čo robiť, ak dohoda s partnerom nie je možná,
– racionálne vysvetlenie podivného správania vašich kolegov, šéfov, podriadených,
– pomôcky na zorientovanie sa v zložitých situáciách,
– návod, čo robiť v nečakaných situáciách,
– vnútorný pokoj pri ďalšom vedení ľudí.
 

Chcem sa objednať
 

Čo napísali o mojich konzultáciách:

– Školenia a konzultácie Alexandra Birčáka sú vysoko kultivované, odborne vecné, trefné a fungujúce. Vedie ľudí k výsledku ľudsky, nenásilne, dohodou. Pomáhajú mi lepšie realizovať zmeny v kolektíve.
Ing. Peter Pavelko, riaditeľ a člen predstavenstva Bukocel a.s.“

– Na konzultácii som si uvedomila svoje silné a slabé stránky, čo mi pomôže efektívnejšie využívať môj pracovný čas. Uvedomila som si, čo je mi v práci viac prirodzené a kde tlačím na pílu. Konzultácia prebiehala prirodzeným, vyrovnaným spôsobom a mám z nej pozitívny dojem. Perfektná práca.
Ing. Bibiána Čáni, regionálny riaditeľ KOOPERATÍVA POISŤOVŇA a.s., pobočka Poprad.

– Bol som prekvapený, aké sú princípy riešenia mojej manažérskej situácie jednoduché a funkčné. S neuveriteľnou ľahkosťou si ma priviedol k riešeniu tam, kde som ja žiadne nevidel.
Ty si mi neradil, ty si ma sprevádzal pri hľadaní mojej cesty.
Ing. Jaroslav Hudzík, konateľ Tatranská likérka s.r.o.

– Na konzultáciu som prišla so zadaním, ako udržať motiváciu v tíme napriek stále sa zvyšujúcim pracovným nárokom. Pri konzultácii som dospela k poznaniu, že moje vnútorné a v podstate osobné problémy sú úzko prepojené s vnímaním mojej práce. A pokiaľ si ja vyriešim tieto svoje otázniky, môj pohľad na prácu a problémy s ňou spojené budú oveľa jednoduchší a jasnejší.
Na konzultácii som si uvedomila a pomenovala problémy, ktorými sa zaoberám a to mi pomohlo nájsť ich správne riešenie.
K. O., riaditeľka pobočky ČSOB, a.s.
 

– „Největší přínos byl v kreativitě, nápadech v oblasti marketingu, které vedli k dlouhodobým obchodním výsledkům. … naše pojišťovna se stala třetím největším pojistitelem povinného ručení automobilů (PZP) v ČR.“
Ing. Vlastimil Navrátil, generálny riaditeľ České podnikatelské pojišťovny a.s. Praha (od 1995 do 2005).

– Tvoje poradenstvo mi funguje v oblasti vzťahov s inými ľuďmi – riešenie konfliktov, zorientovanie sa v zamotanej situácii, vedenie ľudí. V emocionálnej oblasti si mi pomohol pri prekonávaní strachu, smútku, odbúravaní stresu. Vďaka nemu som pochopila mechanizmy mnohých dejov v živote a našla viacero užitočných a účinných odpovedí na dovtedy nezodpovedané otázky. Odporúčam Tvoje konzultácie aj iným ľuďom.
Renáta, riaditeľka ZŠ
 

Komu najlepšie fungujú moje manažérske konzultácie:

– Ste úspešný manažér, vediete ľudí,
– Uvedomuje si, že súčasný stav vecí je výsledkom vašich predchádzajúcich rozhodnutí,
– Chcete úlohy a konflikty riešiť dohodou,
– Riadite sa pravidlom: Chcem dať, aby som dostal,
– Vzdelávate sa, zaujímate sa o osobný rozvoj,
– Chcete poznať svoje silné / slabé stránky,
– Ste zodpovedný voči firme, tímu, komunite,
– Usilujete o trvalo udržateľné vedenie ľudí, firmy.
– Chcete pomôcť tímu k ešte lepším výsledkom,
– Uznávate kritické myslenie, chcete poznať realitu,
 

Pre koho konzultácia určená nie je:

– Usilujete o presilové riešenie úloh a problémov (zahnať partnera do kúta a tam ho zlomiť)
– Porušovanie etiky a zákonov považujete za normálne,
– Odmietate manažérsku psychológiu.
 

Časté otázky:

Bude mi stačiť jedna hodina konzultácie na riešenie môjho problému?

Klienti obvykle prichádzajú na konzultáciu so zložitými problémami, kde len popis situácie zaberie veľa času. Obvyklý čas na riešenie manažérskeho problému sa pohybuje medzi 4 – 10 hodinami konzultácií.

Je možné uskutočniť konzultáciu aj po pracovnej dobe?

Radšej robím konzultácie v pracovnej dobe. Výnimočne aj mimo pracovnú dobu.
 

Chcem sa objednať
 

Napísali o mojich konzultáciách:

– Konzultácia bola interaktívna a p. Birčák ma otázkami viedol k tomu, aby som si uvedomil konkrétne veci týkajúce sa môjho delegovania úloh na podriadených. Pochopil som, že by som mal ľuďom viac otvorene hovoriť, čo od nich očakávam, alebo čo sa mi nepáči, aj keď to môže vyvolať konflikt.
Martin, vedúci oddelenia, Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha.

– Sériu 6 manažérskych konzultácií s pánom Birčákom som sa rozhodol využiť, pretože som bol menovaný do predstavenstva našej spoločnosti a s tým prišla aj zodpovednosť za smerovanie spoločnosti, zamestnancov a dosahovanie hospodárskych výsledkov.
Na konzultáciách som získal nadhľad pri riešení pracovných situácií a prijímaní dôležitých rozhodnutí. Ujasnil som si, ako lepšie jednať s obchodnými partnermi a zamestnancami pri delegovaní úloh a následnom vyhodnotení.
Na konzultáciách sme pracovali s praktickými príkladmi či už z mojej práce, alebo z manažérskej praxe pána Birčáka a používali sme pri tom jednouché, ale efektne spracované manažérske pomôcky.
Manažérske konzultácie odporúčam mladým manažérom, aj skúseným riadiacim pracovníkom, ktorí čelia novým výzvam vo svojej kariére.
Ing. J. M., člen predstavenstva výrobnej spoločnosti.

– Snažím sa o ukončenie spolupráce so svojim spoločníkom vo firme, ktorý stratil moju dôveru. Všetky moje pokusy o ukončenie spolupráce stroskotali na našej neschopnosti sa dohodnúť. Vyskúšal som rôzne taktiky a scenáre, ale spoločník sa ma drží ako kliešť. Absolvoval som viacero školení a webinárov s rôznymi motivátormi, ale nič mi zatiaľ nepomohlo vyriešiť môj problém.
Na konzultácii som sa dozvedel, čo mi bráni vyriešiť celú situáciu. Ujasnil som si, ako spoločníkovi ponúknuť dohodu a ako eticky postupovať, ak na ňu nepristúpi.
Odporúčam Vašu konzultáciu aj iným ľuďom, ktorí chcú spoznať svoje silné a slabé stránky a ako ich využiť.
Ing. Peter Formela

– Pre konzultáciu s pánom Birčákom som sa rozhodol, pretože som mal pocit, že ma veľmi vyťažuje operatíva, že nestíham rozvíjať nové projekty, ani riadiť firemné predajne a to moju firmu v konečnom dôsledku brzdí.
Na konzultácii mi pán Birčák kládol jednoduché otázky, vďaka ktorým som si pomenoval svoje priority, ktoré potrebujem vyriešiť, aby som sa ja aj moja firma pohli dopredu.
Ak toho máte v podnikaní priveľa a potrebujete inšpiráciu, ako ďalej, odporúčam Vám konzultáciu Alexandra Birčáka.
Ing. Ľudevít Kurpas, majiteľ, K.R.T. – pekné kúpeľne“
 

Chcem sa objednať