Ako zlepšiť svoj osobný výkon a tímovú spoluprácu

Osobná efektivita.

Základom pre zvýšenie osobnej efektivity je poznanie svojich silných a slabých stránok.

Často počúvame odporúčanie, aby sme posilnili svoje slabé stránky. Ak sa ale začneme nútiť do niečoho, čo nám nesedí, obvykle to veľmi rýchlo vzdáme.

Preto je lepšie riešiť svoje slabiny dodávateľsky – dohodnúť sa na dodávkach požadovaného výkonu s niekým, koho to baví. A sami sa sústrediť na veci, v ktorých sme dobrí.

Obzvlášť priaznivým miestom, kde sa môžeme dohodnúť na deľbe práce a robiť hlavne veci, v ktorých sme dobrí, je náš kolektív.

 

Osobný výkon a tímová spolupráca

.

Tímová efektivita.

Ak chceme zlepšiť tímovú spoluprácu a efektivitu, je treba, aby sa členovia tímu navzájom zoznámili so svojimi silnými a slabými stránkami.

Poznanie svojich silných a slabých stránok pomáha jednotlivým členom uvedomiť si, v čom sú dobrí oni a v čom sú dobrí iní členovia tímu.

Potom je treba naučiť členov tímu konštruktívne riešiť konflikty, dávať konštruktívnu spätnú väzbu a vyžadovať od iných členov plnenie dohodnutých úloh.

Ak je v kolektíve naladená tímová spolupráca, potom sa členovia vedia medzi sebou dohodnúť, aby každý podľa možností robil prácu, ktorá ho baví, v ktorej je dobrý a aby ako tím dosahovali nadpriemerné výsledky.
 

Skvelým nástrojom na zlepšenie svojho osobného výkonu a tímovej spolupráce je Osobnostné portrétovanie Lumina Spark.

Príďte sa zoznámiť s inovatívnymi nástrojmi rozvoja zamestnancov a tímov na
Ochutnávku Osobnostného portrétovania Lumina Spark >>> 
 
Alexander Birčák

Prajem Vám úspešný deň.
S pozdravom,

RNDr. Alexander Birčák
Manažérsky poradca a certifikovaný lektor Lumina Learning.
 

PS: Manažérka Barbora prišlia na výklad svojho osobnostného portrétu so zadaním, že má málo času a chcela by v práci tráviť iba 9 hodín, a nie 12 hodín denne. Pozrite si, akú odpoveď dostala na výklade svojho osobnostného portrétu tu >>>

Zanechaj komentár