Cesta pokojného bojovníka v modernom manažmente

 
Kniha Dana Millmana „Cesta pokojného bojovníka“ nám na príbehu mladého športovca ukazuje, ako prežiť vo svete, ktorý je preplnený stresom zo všetkého možného.

Na túto knihu som si spomenul, keď sa ma jeden známy opýtal, čím je moje koučovanie a školenia odlišné v porovnaní s inými školeniami.

Kniha

.

Moja odpoveď na túto otázku je: Pomáham úspešným manažérom prekonať nadmerný stres spojený s vedením ľudí a plnením pracovných úloh, aby zlepšili svoje vzťahy, zdravie a osobnú efektivitu.

Pomáham im kráčať po Ceste Pokojného Manažéra.
 

Kniha „Cesta pokojného bojovníka“ je tak trochu budhistický návod, ako zvládnuť svoje vnútorné konflikty a všetko, čo nám strpčuje život. To je pre mňa, racionálneho Európana niekedy príliš nejasné, nezrozumiteľné a ťažko vykonateľné. Mňa pri takých radách vždy napadne otázka: Čo mám urobiť za prvé, za druhé, za tretie…?

Nečudo. Pôvodným povolaním som vedec – mikrobiológ. Krátko po vysokej škole som ale opustil vedu a odišiel som z výskumného ústavu pracovať do Komerční banky v Prahe. O dva roky som bol už riaditeľom predaja investičnej spoločnosti Komerční banky a predsedom predstavenstva Sokolovských strojíren.

Nasledovala funkcia riaditeľa marketingu vo Wustenrote, potom v Linde Technoplyn, funkcia poradcu generálneho riaditeľa České podnikatelské pojišťovny. Spolu 12 rokov.

Aj keď som pracoval v obchode, marketingu a manažmente, vždy som si zachovával vedecký prístup k okolitému svetu. Skúmal som, podľa akých mechanizmov veci fungujú a vytváral som si myšlienkové postupy, ako riešiť rôzne modelové situácie. Toto je moja silná stránka – vystihnúť podstatu veci a nájsť schodné riešenie situácie.

Potom som narazil na prekážku, ktorá mi zlomila krk – emócie. Zomlelo sa to v priebehu jedného roka, na prelome tisícročia. Najprv som bol oslobodený od neúspešného maželstva, potom ma prepustili z práce a nakoniec mi zomrel otec. Vyhorel som a nechcelo sa mi robiť vôbec nič.

Zbalil som sa a vrátil som sa späť na Slovensko. Asi po troch mesiacoch ma z letargie vytrhla otázka – čo som urobil zle, že sa môj megaúspešný život v Prahe zrútil ako domček z karát?

Začal som sa venovať osobnému rozvoju, emočnému odblokovaniu a manažérskej psychológii. Prekonal som pár svojich emočných blokov a dal som sa znova do poriadku. Z vecí, ktoré mi fungovali som vytvoril postupy, ktoré dnes využívam pri koučovaní a o ktorých prednášam vo svojich školeniach.
 

Cesta Pokojného Manažéra je pragmatický koučovací štýl, ktorý prináša konkrétne postupy a techniky (za prvé, za druhé, za tretie…), ako zvládať každodenný stres spojený s vedením ľudí. Pomáha nám prekonať svoje vnútorné pochybnosti a konflikty, netrápiť sa tým, čo bolo, alebo čo bude, ale sústrediť sa na to podstatné.

To nám umožní vychutnať si do hĺbky náš život tu a teraz, byť efektívny trvalo udržateľným spôsobom a žiť tú najlepšiu verziu seba samého.
 

Tri myšlienky z Cesty pokojného bojovníka, ktoré sa hodia do moderného manažmentu:

 
1. Viem, že nič neviem.

Úlohou manažéra je prijímať rozhodnutia a niesť za ne zodpovednosť. Často sme ale nútení prijímať rozhodnutia, aj keď nám o veci chýbajú niektoré informácie.

Niekedy sa stane, že si myslíme, že máme všetky informácie, rozhodneme sa nejakým spôsobom a potom sa ukáže, že naše rozhodnutie bolo nesprávne.

Preto Pokojný manažér prijíma rozhodnutia s vedomím, že niektoré informácie mu možno chýbajú. A keď ich dostane, možno bude treba svoje rozhodnutie prehodnotiť.

Manažérom na konzultáciách pomáham prekonať ich rozhodovaciu paralýzu – buď tým, že určíme informácie, ktoré je treba ešte získať, aby sa mohli rozhodnúť. Alebo im pomôžem urobiť rozhodnutie s tými informáciami, ktoré majú k dispozícii. Alebo zistíme, že ešte nie je nutné robiť rozhodnutie. A pomenujeme si, podľa čoho spozná, že už to nutné je.
 

2. Hľadaj odpovede sám v sebe.

Naše pochybnosti a vnútorné konflikty sú spôsobené tým, že sa neustále porovnávame s očakávaniami iných ľudí – kolegov, šéfov, podriadených, zákazníkov…, aj s očakávaniami od seba samých. V duchu sa rozprávame sami so sebou, alebo vysvetľujeme iným, prečo sme toto urobili takto, a nie inak. Hneváme sa, obávame sa, ľutujeme, tešíme sa…

Návod na šťastný život, ktorý napísal niekto iný je fajn, ale je to jeho návod na jeho šťastný život. Ak chceme žiť svoj šťastný život, je treba si urobiť svoj poriadok v tom, čo je pre nás dôležité a potom sa tých priorít držať. Je treba klásť si správne otázky a nájsť fungujúce odpovede. Je treba spoznať sám seba.

S pomocou Koučovacích pomôcok Pokojného manažéra pomáham klientom odhaliť, čo sa s nimi vlastne deje, čo je pre nich dôležité a nájsť najlepšie možné riešenie ich situácie.
 

3. Cesta nám prináša šťastie, nie cieľ cesty.

Niektorí ľudia žijú v očakávaní, ako sa ich život zlepší, keď urobia skúšku, splnia plán, zarobia prvý milión, šéf odíde do dôchodku… Potom budú šťastní, spokojní, obľúbení, úspešní. Do vtedy ale žijú v strese, zatínajú zuby, počítajú dni, kedy dosiahnu svoj cieľ.

S takýmto prístupom môžeme prežiť celý život v očakávaní toho, že ešte chvíľu a bude dobre. Ešte dosiahnem toto a budem šťastný, ešte vydržím pol roka a konečne budem za vodou. A ono to šťastie a pohoda stále neprichádza.

Cesta Pokojného Manažéra spočíva v tom, že si nájdeme spôsob, ako už teraz kráčať našim životom v pohode a užívať si tú cestu. Mojim klientom na konzultáciách pomáham pomenovať najväčšie stresory na ich ceste v ich súčasnom živote. A potom nájsť spôsob, ako s tými stresormi zachádzať, aby ich to nezaťažovalo.
 

Ak práve riešite nejaký manažérsky problém, pripravil som pre Vás Konzultáciu Pokojného Manažéra. Prečítajte si o nej viac tu >>>
 

Čo Cesta pokojného bojovníka (manažéra) určite nie je?

Cesta pokojného bojovníka v modernom manažmente nie je cesta niekoho, kto rezignoval na tento svet, kto sa voľne necháva unášať životom a stále sa prepadáva hlbšie a hlbšie.

Cesta pokojného bojovníka v modernom manažmente nie je cesta super Macha, ktorý funguje mimo zákony a etiku, ktorý preválcuje všetkých okolo seba, urve čo môže a ešte sa smeje poctivým ľuďom do tváre.

Cesta pokojného manažéra je cesta vyrovnaného vodcu, ktorý ma jasno v tom, čo od života chce, robí to, čo miluje, neustále zažíva stav flow a vďaka tomu je vysoko efektívny.
 

Tak čo, zaujíma vás Cesta Pokojného Manažéra? Urobte prvý krok tu >>>

 
Alexander Birčák

Prajem Vám úspešný deň.
S pozdravom,

RNDr. Alexander Birčák
Manažérsky kouč a školiteľ.
 

PS: Chcete zmenu vo svojom živote? Nemusíte byť v manažérskej funkcii, stačí ak sa chcete stať manažérom svojho života a prevziať svoj osud do svojich rúk. Prečítajte si viac o Konzultácii Pokojného Manažéra tu >>>

Zanechaj komentár