Tajomstvo manažérskych zručností odhalené.

Tajomstvo manažérskych zručností odhalené.

Tri najdôležitejšie kvality manažéra sú:

1. Ako ovplyvňuje iných ľudí.
2. Ako sa rozhoduje.
3. Ako pristupuje k cieľom.
 

sef a mobil width=Lumina Spark: Mandala osobnostných kvalít.


 
1. Ovplyvňovanie iných ľudí.
Keď chceme ovplyvniť iných ľudí, môžeme im aktívne začať hovoriť, čo majú robiť. Alebo môžeme najprv načúvať, čo nám povedia oni a potom povedať, čo si o tom myslíme my.

Úspešní manažéri majú vo svojej osobnostnej výbave aktívne ovplyvňovanie iných ľudí.
 

2. Spôsob rozhodovania.
Pri rozhodovaní môžeme používať logiku, emóciami nezaťaženú najkratšiu cestu k cieľu. Je to racionálny spôsob vylúčenia nevhodných možností a chýb – padni komu padni. Veď hľadáme najlepšie možné riešenie!

Protichodným spôsobom rozhodovania je empatické zohľadňovanie emócií a pocitov ľudí.

Úspešní manažéri majú rozvinuté logické myslenie, ktoré ich dokáže doviesť ku konkrétnym výsledkom.
 

3. Prístup k cieľom.
K cieľom môžeme pristupovať zamerane – máme cieľ stále pred očami. Ak nám nevyjde jedna cesta k nemu, budeme hľadať k rovnakému cieľu inú cestičku.

Protichodným prístupom k cieľu je adaptabilný prístup. Cesta k cieľu je často dôležitejšia ako samotný cieľ a často sa so zmenou cesty zmení aj jej cieľ.

Úspešní manažéri pristupujú k cieľom zamerane, stále ich majú pred očami.

sef a mobil width= Lumina Spark: 24 kvalít denne.


 
Ďalšími dôležitými manažérskymi kvalitami sú:

4. Ako argumentujú pri rozhovore.
5. Ako spolupracujú s inými.
6. Ako si organizujú prácu
7. Ako pristupujú k záväzkom.
8. Ako pristupujú k úlohe
9. Ako overujú myšlienky
10. Ako reagujú na zmenu.
11. Ako sa prejavujú v spoločnosti
12. Ako prejavujú emócie.

 
Je fajn vedieť, aké manažérske kvality Vás privedú k pracovnému úspechu. Ešte lepšie je vedieť, ako v každodennom živote Vy sami využívate jednotlivé kvality.
 
Chcete vedieť, ktoré osobnostné kvality z Vás robia dobrého manažéra a ktoré Vám bránia v úspechu? A ktorými inými kvalitami môžete vyvážiť svoje málo rozvinuté manažérske kvality?
 
 
Príďte na Ochutnávku psychometrie Lumina Spark. Získate svoj osobnostný portrét, v ktorom sú popísané Vaše osobnostné kvality.

 

Čo sa dozviete na Ochutnávke:

• Zažijete krátky interaktívny workshop sebapoznania Lumina Spark, kde si priamo vyskúšate naše inovatívne metódy, a zároveň sa dozviete niečo o sebe.
• Vysvetlenie 24 osobnostných kvalít. Pre pochopenie osobnostného portrétu je potrebné bližšie spoznať, čo znamenajú jednotlivé kvality.
• Príklady riešení zaujímavých situácií našich reálnych klientov a výsledkov, ktoré nastali po aplikácií programov a nástrojov Lumina Learning.

 

Kde a kedy:

Bratislava, piatok 19.10.2018, Life Up, Teslova 30.
Košice, piatok 09.11.2018, Hotel TeleDom, Timonová 27.
Praha, upresníme neskôr.

Doba konania: od 9:00 – 14:00 hod.

Cena: Zdarma.
 

Po vyplnení prihlášky Vám pošleme link na vyplnenie Vášho dotazníka. Váš osobnostný portrét obdržíte na Ochutnávke psychometrie Lumina Spark vo Vami vybranom meste.
 

Termín vo Vašom meste nebol ešte určený? Chcete, aby sme Vás osobne upozornili, až termín určíme? Prihláste sa už teraz.

 

Prihláste sa na workshop tu:
 

  Prihláška

  Úvod do osobnostného portrétovania Lumina Spark

  1 deň, 145 €, (3 625 Kč) / osoba, trvanie od 9.00 - 16.00 hod..
  Zľavu Predpredaj 30% Vám odpočítame pri včasnej platbe.


  Zvoľte si mesto a termín školenia:

  Košice, 17.03.Bratislava, 18.03.Praha, 19.03.u Vás v spoločnosti 340 €


  Tu uveďte svoje osobné a firemné údaje:

  Počet účastníkov, vrátane Vás:

  Meno, priezvisko a titul účastníka: (požadované)

  Funkcia v spoločnosti:

  Obchodné meno spoločnosti:

  Sídlo spoločnosti - adresa (ulica, číslo, PSČ, obec):

  IČO:

  DIČ/ IČ DPH:

  Telefón (povinné):

  Váš email (povinné):

  Poznámka:

  Zaslaním tejto prihlášky súhlasím s tu uvedenými Obchodnými podmienkami školenia >>> a s Ochranou osobných údajov >>>

  Ak ste prihlášku vyplnili správne, objaví sa pod tlačítkom dole potvrdenie o jej prijatí. Ak nevyplníte všetky požadované položky, objaví sa tam výzva k ich oprave.

  Zanechaj komentár