Ako nastaviť tím na sebazdokonaľovanie?

Predstavte si, že ľudia vo Vašom tíme:

– si navzájom dôverujú, že nech by pri riešení problémov povedali akúkoľvek divnú vec, nebude to použité proti ním.
– konštruktívne riešia konflikty a záleží im, aby boli problémy vyriešené korektným spôsobom.
– aktívne prijímajú úlohy potrebné na dosiahnutie dôležitých tímových cieľov a riešenie závažných problémov.
– berú kolegov na zodpovednosť za splnenie úloh. Nečakajú, kým splnenie úlohy skontroluje šéf.
– usilujú o dosiahnutie tímových cieľov, nie o to, aby sa v práci neunavili, či o svoje osobné záujmy.

Títo ľudia sú na jednej lodi. Záleží im na tom, aby tím a firma prosperovali. Ťahajú za jedno lano a jeden druhému pomáhajú, aby tím dosahovali tie najlepšie výsledky. Sú nastavení na tímové sebazdokonaľovanie.

Ako naladiť tím na sebazdokonaľovanie?

tímová práca

.

Prvým krokom je podporiť vzájomnú dôveru členov tímu medzi sebou navzájom.
S ľuďmi, ktorí sú nám osobnostne podobní si obvykle dobre rozumieme. Ľudia s odlišnými osobnostnými rysmi nás môžu hnevať, alebo frustrovať a my sa môžeme vyhýbať stretnutiam, aj spolupráci s nimi.

Preto je dôležité uvedomiť si to, ako sme osobnostne vyskladaní my sami, aj naši kolegovia v tíme. Potom prejavy ich odlišnej osobnosti prestaneme brať osobne a pomôže nám to spolu efektívnejšie komunikovať.

Na zoznámenie sa so svojou osobnosťou i osobnosťami svojich kolegov skvele poslúži osobnostné portrétovanie Lumina Spark. Na komunikačnom a rozvojovom workshope Lumina Spark sa potom členovia tímu zoznámia so svojimi osobnostnými kvalitami i s osobnostnými kvalitami svojich kolegov.
 

Druhým krokom je naučiť ľudí konštruktívne riešiť konflikty.
Cieľom nie je konflikty potláčať. Naopak, konflikty je treba „vyťahovať“ na povrch a riešiť ich podstatu. Pri tom je treba dávať pozor, aby sa riešili vecné problémy a aby to neskĺzlo do osobných útokov.
 

Tretím krokom je naučiť ľudí brať na seba záväzky a aktívne spolupracovať pri riešení tímových úloh. Zručnosť konštruktívne riešiť konflikty je obvykle podmienkou aktívnej spolupráce medzi členmi tímu.
 

Štvrtým krokom je naučiť ľudí brať iných členov tímu na zodpovednosť za splnenie úloh. Ak mi má kolega do piatku dodať určité grafy, a ja ho poznám, že s termínmi máva problém, tak mu radšej v stredu zavolám, ako to s tými grafmi vyzerá. Prípadne ako mu môžem pomôcť, aby tie grafy do piatku vytvoril.
 

Piatym krokom je naladiť ľudí na splnenie tímových cieľov. A to naladenie nie je jednorázová záležitosť. Je to dlhodobá úloha, ktorej by sa mal šéf tímu i jeho členovia priebežne venovať.
 

Konštruktívnemu riešeniu konfliktov, aktívnej spolupráci, bratiu kolegov na zodpovednosť a zameraniu sa na tímové ciele sa venujú ďalšie dve školenia – „Päť krokov k efektívnemu tímu >>>“ a „Ako robiť efektívne porady >>>“.

Na obidvoch školeniach pracujeme s osobnostnými portrétmi účastníkov, aby sme pomenovali, ktoré osobnostné kvality jednotlivých účastníkov budú napomáhať, a ktoré osobnostné kvality budú brániť efektivite tímu. Každý účastník si na základe svojho osobnostného portrétu vytvorí svoj vlastný Akčný plán na zvýšenie efektivity. A tiež si dohodne v tíme mentora, ktorý mu pomôže s prekonávaním jeho slabých stránok, ktoré jeho osobnú i tímovú efektivitu znižujú.
 

Najdrahšie školenie je také školenie, na ktorom sa naučíte zaujímavé pracovné techniky. Prídete s nimi do praxe, skúsite ich raz – dva krát. Keď Vám to nebude fungovať, tak ich hodíte do koša a vrátite sa do starých koľají.

Preto majú tieto školenia ešte nasledujúci tréning (follow up) – „Ladenie Akčných plánov“. Na tomto tréningu jednotliví účastníci zdieľajú, ako sa im darilo napĺňať svoje Akčné plány a ako im pri tom pomáhali ich mentori. Každému členovi tímu dávajú kolegovia konštruktívnu spätnú väzbu, čo vnímali v ich správaní ako posun k lepšiemu a na čom by mali ešte popracovať.

Tieto tri školenia tvoria balíček na nastavenie tímu na sebazdokonaľovanie. Príďte sa o tom dozvedieť viac na bezplatnú Ochutnávku Osobnostného portrétovania Lumina Spark >>>.
 
Kde a kedy:
Bratislava, po. 29.4.,
Košice, ut. 30.4.
Praha, št. 9.5.

Doba konania: 13:00 – 17:00 hod.

Komu je Ochutnávka určená: riaditelia, manažéri, majitelia firiem, personalisti.
 
Prihláste sa na Ochutnávku Osobnostného portrétovania Lumina Spark tu >>>.
 
Alexander Birčák

Prajem Vám úspešný deň.
S pozdravom,

RNDr. Alexander Birčák
Kouč a školiteľ.
 

PS: Balíček na sebazdokonaľovanie tímu má aj doplnkovú výbavu. Príďte sa o nej dozvedieť viac v ten istý deň dopoludnia na školení Motivácia, Leadership a Asertivita >>>

Zanechaj komentár