Ako získať nadhľad pri vedení ľudí a riešení konfliktov.

Ako získať nadhľad pri vedení ľudí a riešení konfliktov.

Skúsme si predstaviť niekoho s nadhľadom. Taký človek je:

  • sebavedomý,
  • má dobrú náladu,
  • iní ľudia sa pri ňom cítia dobre,
  • je úspešný,
  • žiaden problém ho nevyvedie z miery (dobrej nálady), naopak,
  • aktivizuje ho to k lepším výkonom.

To preto, že má nadhľad – vidí budúcnosť „ponad problém“, vidí viacero spôsobov, ako ho riešiť. Je si vedomý rizík a výhod jednotlivých riešení. Ak sa pre nejaké riešenie rozhodne, netrápi ho pri tom strach, či hnev. Naopak, pociťuje zvedavosť ako pri hre – ako sa tá vec bude ďalej vyvíjať?
 
Ak ním zvolené riešenie nefunguje, bravúrne z rukáva vytiahne iné, lepšie riešenie.
 
Ako ľudia získavajú nad vecou nadhľad? Niektorí sa s tým snáď už narodia – intuitívne robia kroky potrebné k získaniu nadhľadu. A čo my ostatní – sme odsúdení na plač a škrípanie zubov?

 

Nie, stačí, ak sa naučíme:

  • ako zobrať svoj osud do vlastných rúk,
  • akou technikou rozmýšľania získame nad vecami nadhľad (slobodu možností),
  • aké psychické prekážky nám v tom môžu zabrániť a
  • ako tie prekážky prekonať.

 

Ako zobrať svoj osud do vlastných rúk?

Môžeme si vybrať jeden z troch postojov k vlastnému osudu.
 
1. Pasívny postoj – necháme všetko na náhodu, nebudeme nič ovplyvňovať a budeme bez reptania prijímať to, čo nám život prinesie.
2. Postoj obete – za naše problémy nikdy nemôžeme my, ale okolnosti, počasie, vláda a iní ľudia. Stále sa na niečo sťažujeme, stále niekoho obviňujeme z našich problémov. Takýmto postojom sme odovzdali náš osud do rúk okolností, počasia, vlády a iných ľudí. A oni s ním urobia to, čo sa páči im, nie to, čo sa páči nám.
3. Postoj úspešného riešiteľa – aké som si to urobil, také to mám. Ak sa mi to nepáči, budem hľadať lepšie riešenie dovtedy, kým ho nenájdem. A keď na to nebudem stačiť sám, využijem schopnosti ľudí, ktorí sa špecializujú na riešenie práve takých problémov.
 

Akú techniku rozmýšľania použíť, aby sme mali nad vecami nadhľad?

Tá technika sa volá kritické myslenie. V manažérskej praxi má podobu brainstormingu a SWOT analýzy. Kritické myslenie ale neznamená automatický úspech – môže nám v tom zabrániť manipulácia. Zmanipulovať nás môžu zámerne iní ľudia, okolnosti, alebo sa môžeme zmanipulovať sami. Stačí ale použiť poistku proti manipulácii a kritické myslenie kombinované s intuíciou nás spoľahlivo privedie k úspešnému riešeniu problému.
 

Aké psychické prekážky nám môžu zabrániť, aby sme získali nadhľad?

Je to nevedomosť, chybná predstava o fungovaní vecí a emočné bloky.
 
1. Nevedomosť, alebo informačný blok. Ak nevieme, ako fungujú veci, tak netušíme, ako by sme ich mohli ovplyvniť. Stačí získať informácie o tom, ako veci fungujú a tým získame nadhľad – pohľad ponad problém, pohľad, ako to bude po tom fungovať.

2. Chybná predstava o fungovaní vecí, alebo obmedzujúce presvedčenie je predsudok, že veci vždy dopadnú inak, ako si to prajeme my. Toto presvedčenie nás vždy spoľahlivo privedie k neúspechu. Stačí, aby si človek svoj predsudok uvedomil – oslobodil sa od neho a otvoril si cestu k úspešným riešeniam.

3. Emočné bloky vznikajú pri emočne vypätých situáciách, kedy sa do podvedomia zapisujú neodmietnuteľné povely. Tie majú za úlohu chrániť nás pred opakovaním podobných katastrof. Problém nastáva, keď nás tie neodmietnuteľné povely zablokujú aj v situácii, keď katastrofa vôbec nehrozí. Na odstránenie emočných blokov sa používajú mentálne techniky pre prácu s podvedomím.
 

Stručný popis, ako získať nadhľad a dobrý životný pocit nájdete v knihe Přiručka úspěšných.


V nej je na šesťdesiatich stranách stručne popísané:
– ako zobrať svoj osud do vlastných rúk,
– akou technikou rozmýšľania získame nad vecami nadhľad (slobodu možností),
– aké psychické prekážky nám v tom môžu zabrániť a
– ako tie prekážky prekonať.

Knihu prečítate za dobrú hodinu a získate tak ucelenú predstavu o tom, ako riešia problémy úspešní riešitelia.

Niektorí jej čitatelia ju dokonca považujú za „kuchársku knihu“. Keď niekedy potrebujú získať pri nejakom probléme nadhľad, proste si v nej „nalistujú ten správny recept“.

Viac si o knihe prečítajte tu >>>
 

 

Nadhľad pri vedení ľudí získate aj na školení „Ako viesť ľudí s nadhľadom – LEADERSHIP >>>“
 

 
Ďalším spôsobom, ako získať nadhľad v zložitých životných situáciách je využiť moju koučovaciu konzultáciu.
Viac si o nej prečítajte tu >>>
 

Prajem Vám úspešný deň.

A. Birčák 2013 blog 2

S pozdravom,

RNDr. Alexander Birčák
Motivačný kouč a školiteľ.

(Bývalý riaditeľ marketingu Wüstenrotu v Prahe, predseda predstavenstva Sokolovských strojíren a tiež >>>.)

Albisa s.r.o.
Mob: +421 904 864 912

Zanechaj komentár