Hypnóza a Neveriaci Tomáš

Na verejnosti kolujú predstavy, že hypnóza je stav, keď človek o sebe nič nevie a robí na povel hypnotizéra rôzne nezmyselné veci – napríklad šteká, alebo nepozná číslicu tri.
 
Ja som od kurzu hypnózy Dr. Zíku takéto kabaretné kúsky neočakával. Chcel som sa dozvedieť viac o zmenených stavoch vedomia a o ich využití v praktickom živote.
 
Veľmi zaujímavé bolo vyskúšať si na vlastnej koži, ako sa sám môžem dostať do zmeneného stavu vedomia (autohypnózy) a ako môžem využiť techniku kotiev na zbavenie sa stresu a nepríjemných pocitov. Po návrate do bdelého stavu som sa cítil uvoľnený a svieži.
 
V priebehu školenia nás hypnoterapeut Dr. Zíka viackrát uviedol do hypnózy (zmeneného stavu vedomia), kedy sme mali pociťovať teplo a chlad v rukách a tiež iné pocity. Väčšina účastníkov tie pocity skutočne pociťovala, no bol tam aj Neveriaci Tomáš, ktorý necítil nič, alebo svoje pocity spochybňoval. Stále sa dožadoval hypnózy, ktorá by ho ovládla úplne, aby o sebe buď vôbec nevedel, alebo aby tej sugescii nemohol vedome vzdorovať.
 
Kto chce kam, pomôžme mu tam. Dr. Zíka ho uviedol do tranzu a začal mu dávať sugescie

o ľahkej ruke. Ruka nášho neveriaceho Tomáša však ležala na jeho kolene ako priklincovaná, jeho kútiky úst sa mykali potlačovaným smiechom. Následovala sugescia o vtáčikovi, ktorý si sadol na jeho ruku, sugescia o komárovi sediacom na jeho čele, ktorý sa ho každú chvíľu chystá uštipnúť. Okrem cukania kútikov úst od potlačovaného smiechu sa ani nepohol. Séria sugescií končila sugesciou o tom, že po prebudení nebude poznať číslicu tri a že bude mať neovládnuteľné nutkanie dotknúť sa vlasov hypnoterapeuta.


Celá ukážka nevyzerala kto vie ako presvedčivo, pretože hypnotizovaný sa celú dobu uškŕňal,
ako keby v žiadnom tranze nebol. Naviac pri všetkých sugesciách sedel ako kameň a vôbec nehýbal telom podľa toho, čo mu bolo sugerované.

Dr. Zíka urobil záverečné odpočítavanie s pokynom, že keď sa dostane do bdelého stavu, má otvoriť oči. Náš Neveriaci Tomáš otvoril oči, vyslovil slovo „TRI“ a jeho uškŕňanie sa zmenilo na otvorený smiech. Čo smiech, bol to rehot, až sa v páse ohýbal.

Napadlo ma – hypnóza nezabrala, je to skutočne odolný jedinec.

Tomášov smiech pokračoval už dve minúty s takou intenzitou, že si začal utierať slzy smiechu. Aj my ostatní účastníci sme sa začali smiať s ním. Zavládlo všeobecné veselie. Jeho smiech však neustával ani po troch, ani po štyroch minútach. To som si povedal, že tu nie je niečo v poriadku, keď sa stále smeje, až sa v páse ohýba. Niečo také som ešte nezažil.

Po piatich minútach nakoniec neveriaci Tomáš cez smiech povedal: „Dobre, tak ja sa vašich vlasov dotknem.“ Vstal zo stoličky, dotkol sa vlasov Dr. Zíky a prestal sa smiať.

Keď sme sa ho potom pýtali na jeho pocity počas hypnózy, popisoval ich takto: „Zo začiatku som si nebol istý, či sa mi ruka dvíha, alebo to bola iba moja snaha vyhovieť hypnotizérovi. Pri tom vtáčikovi som si spomenul na príhodu z detstva, keď si jeden vtáčik sadol na moju ruku a ja som skutočne cítil jeho malé nožičky a pazúriky na svojej ruke. Len neviem, či tie pocity vyvolal hypnotizér, alebo to boli moje spomienky na tú udalosť.

Toho komára na čele som tiež cítil, ale povedal som si, že si predsa nebudem odháňať z čela vsugerovaného komára. Tak som ho neodohnal.

S číslicou tri som nemal problém. Ale s tým pohladením vlasov to problém bol. Pripadalo mi to komické, že by som mal dr. Zíku pohladiť po vlasoch a tak som si povedal, že ho nepohladím. Stále som mal ale pocit vnútorného napätia a nemohol som sa prestať smiať. Tak som sa nakoniec rozhodol, že ho teda pohladím. Keď som ho pohladil, vnútorné napätie ustúpilo a už sa smiať nemusím.“

Na otázku, či dostal hypnózu, akej sa dožadoval, odpovedal: „Áno, teraz som si na vlastnej koži vyskúšal, že hypnóza skutočne funguje.“


Hlavným dôvodom, prečo som ja išiel na seminár hypnózy bola moja zvedavosť.
A som veľmi rád, že som si hypnózu vyskúšal na vlastnej koži. Rozšírilo to moje chápanie medziľudskej komunikácie a vzájomného ovplyvňovania. Uvedomil som si, že hypnóza nie je iba stav, keď človek o sebe nevie a vykonáva rôzne komické činnosti. Je veľa podôb hypnózy a ľudia si ju často navodzujú nevedomky. Hlavne pre manažérov je schopnosť rozlišovať zmenené stavy vedomia veľmi užitočná pri vedení zamestnancov.

Niektorí účastníci prišli na školenie, pretože im niekto odporúčal hypnózu ako spôsob riešenia ich problémov. Iných zase doterajšie pokusy vyriešiť problém nepriviedli k požadovanému výsledku. Tak chceli počuť iný názor a skúsiť iné riešenie svojho problému.

Dr. Zíka je skutočný profesionál a ak uvažujete o tom, že si vyskúšate hypnózu, tak Vám ho vrelo odporúčam. Tu sa môžete prihlásiť na jeho školenie:

HYPNÓZA PRE MANAŽÉROV

Praha 6, štvrtok 4.10.2012, Fortuna-West Hotel, Mrkvíčkova 2,
Vysoké Tatry – Horný Smokovec 21, sobota 20.10.2012, Grand Hotel Bellevue. Čítajte viac a prihláška…
 

Termíny ďalších otvorených školení Alexandra Birčáka na jeseň 2012:

ROZUM A EMÓCIE V PODNIKANÍ

Bratislava, utorok 18.9.2012, Praha 6, utorok 6.11.2012, Vysoké Tatry – Kežmarok, utorok 4.12.2012. Čítajte viac…

Niektoré témy tohoto školenia sú popísané v knihe PRÍRUČKA ÚSPEŠNÝCH.
Knihu si môžete kúpiť v kníhkupectve, alebo na našom webe: KÚPIŤ KNIHU TU…

 

MOTIVÁCIA A MANIPULÁCIA ZAMESTNANCOV

Bratislava, streda 19.9.2012, Praha 6, streda 7.11.2012, Vysoké Tatry – Kežmarok, streda 5.12.2012. Čítajte viac…
 

EMOČNÁ INTELIGENCIA PRE ÚSPECH V PODNIKANÍ

Bratislava, štvrtok 20.9.2012, Praha 6, piatok 9.11.2012, Vysoké Tatry – Kežmarok, piatok 7.12.2012. Čítajte viac…
 

AKO RIEŠIŤ KONFLIKTY

Vysoké Tatry – Kežmarok, utorok 25.9. až streda 26.9.2012, Praha 6, utorok 9.10 až streda 10.10.2012, Bratislava, utorok 20.11. až streda 21.11.2012. Čítajte viac…
 

AKO VIESŤ ĽUDÍ – LEADERSHIP

Vysoké Tatry – Kežmarok, štvrtok 27.9. až piatok 28.9.2012, Praha 6, št. 11.10. až pia. 12.10.2012, Bratislava, št. 22.11. až pia. 23.11.2012. Čítajte viac…
 

S pozdravom

RNDr. Alexander Birčák
Konateľ spoločnosti a lektor

Albisa s.r.o. …
Mob.: +421 904 864 912
www.albisa.sk
 
PS: Ak poznáte niekoho, koho by mohla zaujímať hypnóza, prepošlite mu tento email prosím.

Zanechaj komentár