Stres a mentálne pôsobenie medzi ľuďmi

 
Psychológovia hľadali, aké zábery dokážu rozrušiť najväčšie percento ľudí, ktorí to sledujú. Zistili, že najviac stresujúce sú videozábery z plastickej operácie ľudskej tváre.

Prvej skupine ľudí ukázali video bez akýchkoľvek inštrukcií a všetkým zúčastneným merali krvný tlak, tep a vodivosť kože (prejavy stresu).

Ľudia v tej skupine vykazovali vysoké hodnoty stresu a tiež na tvárach sa im zrkadlilo zhnusenie.
 

portrét

.

Druhej skupine testovaných ukázali rovnaké video, ale požiadali ich, aby na sebe nedali vidieť, čo pri tom cítia.

Ľudia v tej skupine sa snažili potláčať svoje pocity pri sledovaní toho videa, ale ich stresové hodnoty (tlak, tep, vodivosť kože) boli ešte vyššie, ako v prvej skupine. To, že museli potláčať svoje pocity v nich stres ešte zvyšovalo.
 

Tretej skupine testovaných ukázali rovnaké video, ale dali im inštrukciu, aby sa sústredili na to, ako sa zmení život toho človeka, ktorému robia operáciu. Čo myslíte, aké namerali stresové hodnoty v tretej skupine? Najnižšie!

Diváci si pri sledovaní videa predstavovali, ako musel človek so znetvorenou tvárou doteraz trpieť. A ako sa po plastickej operácii bude môcť znova zapojiť do bežného života, nájde si partnera, prácu, priateľov… Zrazu všetko to, čo videli na videu im nepripadalo až tak stresujúce.
 

Štvrtej skupine testovaných ukázali tiež to video. Nikomu nepovedali nič, iba jednému testovanému povedali, aby si predstavoval, ako sa život operovaného po operácii zlepší.

Znova merali stresové hodnoty všetkých testovaných a namerali prekvapujúce výsledky. Súhrn všetkých stresových hodnôt bol skoro taký nízky, ako v tretej skupine, keď všetci testovaní dostali inštrukciu, aby sa sústredili na prínosy operácie pre pacienta.

Stačilo, aby jediný člen skupiny zmenil svoj pohľad na situáciu a stresové hodnoty celej skupiny boli dramaticky nižšie.
 

V práci často zažívame obrovský stres. V súčasnej situácii stresu dokonca pribudlo. Preto je dôležité poznať mentálne techniky, ako uvoľniť nadmerný stres. Tu som vám popísal protistresovú techniku, ktorá sa volá Prerámovanie.
 

Ak sa chcete naučiť zvládať nadmerný stres, prihláste sa na zajtrajšie online školenie Mentálne techniky na zvládanie stresu tu >>>

Dozviete sa tam aj mechanizmus, ako dochádza k prenosu stresu / uvoľnenia stresu medzi členmi kolektívu. Prihláste sa na školenie tu >>>
 
Alexander Birčák

Prajem Vám úspešný deň.
S pozdravom,

RNDr. Alexander Birčák
Manažérsky kouč a školiteľ.
 

PS: Využite svoj čas v karanténe užitočne a zdokonaľte sa v Mentálnych technikách na zvládanie stresu tu >>>

Zanechaj komentár