Online: Ako viesť ľudí s nadhľadom – LEADERSHIP

Líder – vodca je človek, ktorý plní pracovné úlohy prostredníctvom iných ľudí. Stojí pri tom medzi dvomi kameňmi: Na jednej strane sú city, dobré medziľudské vzťahy na pracovisku. Na druhej strane sú pracovné výsledky, podľa ktorých je hodnotený on i jeho tím a ktoré bez určitého nátlaku jeho ľudia nedosiahnu.
 

Aleander Birčák: Ako viesť ľudí s nadhľadom – LEADERSHIP
 

 

Ako primäť iných ľudí, aby splnili Vašu úlohu
a aby to urobili radi?

(Aj keď to pôvodne nechceli?)
 
A ako to urobiť s nadhľadom?
 
Nadhľad pri vedení ľudí získate, keď zistíte, ako funguje Vaša psychika i psychika Vašich kolegov a podriadených. Budete lepšie predvídať ich reakcie a efektívnejšie ich motivovať k vyšším pracovným výkonom.

Dôležité je tiež vedieť preniesť zodpovednosť za splnenie úlohy na podriadených. Vysvetlenie a nacvičenie techniky, ako prenášať zodpovednosť na podriadených je základom tohoto školenia.
Nejde o teóriu, dôležitý je leadership v praxi.
Na praktických príkladoch si vyskúšate rôzne prístupy pri vedení ľudí, ktoré skutočne fungujú.
 


 

 

Na školení sa dozviete odpovede na otázky:

 • Kto je to vodca?
 • Čo je to leadership – vodcovstvo?
 • Ako sa líši firma – monarchia, od angažovanej firmy?
 • Čím sa líši podnikanie – boj, od podnikania – spolupráce?
 • K čomu slúži stratégia firmy a ako ju využiť pri vedení ľudí?
 • Aké sú dôležité vlastnosti vodcov?
 • Ako prekonať strach zo zlyhania?
 • Ako vidieť svet, aký v skutočnosti je, nie aký ho chceme vidieť?
 • Ako rozpoznať najdôležitejšie činnosti v svojej práci?
 • Čím sa líši pravdepodobná, žiadúca a katastrofická budúcnosť firmy?
 • Čo má spoločné podnikanie a vojenské ťaženie?
 • Ako funguje pri vedení ľudí manévrovanie a analýza poučeného hodnotenia
 • Aký je najjednoduchší spôsob vynaliezania efektívnych postupov pri riešení úloh?
 • Ako využiť úspech i neúspech k ďalšej motivácii?
 • Ktoré obdobie realizácie projektu (úlohy) Vám najviac vyhovuje?
 • Aká je Vaša vlastná motivácia pri vedení ľudí?
 • Aká je Vaša dynamika pri vedení ľudí?
 • Akým jednoduchým postupom získate nadhľad pri vedení ľudí?
 • Ako znie zázračná otázka pri vedení ľudí?
 • Ako pomocou kritického myslenia odhaliť triky a lži iných ľudí?
 • Aké postoje zaujímajú zamestnanci v pracovných tímoch.
 • Ako úspešne prezentovať svoje myšlienky iným ľuďom?
 • Ako dávať konštruktívnu spätnú väzbu?
 • Ako jednoducho získať lepšie návody a riešenia úloh?

 

 

Z obsahu školenia:

 • kto je líder, rôzne štýly vedenia ľudí,
 • ako preniesť zodpovednosť na zamestnancov,
 • strategické plánovanie a jeho nástroje, teória hier,
 • veda a umenie vodcovstva, osobný a firemný leadership,
 • vízie firemné, tímové a osobné, spôsob ich stanovenia a osvojenia,
 • vojenské stratégie v biznise a trvalo udržateľný rozvoj,
 • typy vodcov, osobnosť lídra, poznanie samého seba a iných,
 • leadership ako schopnosť riešiť problémy a zvládať emócie,
 • princípy a postupy budovania tímu, manažérske techniky zamerané na riešenie,
 • transformačný proces, spätná väzba, koncentrácia na cieľ a učenie sa zo zlyhaní.

 
Cieľom školenia je zlepšiť Vaše schopnosti viesť a motivovať ľudí.
Veľká časť školenia je venovaná diskusii, analýze emócií pri vedení ľudí a hľadaniu úspešných riešení na príkladoch z praxe.

Pre koho je školenie určené:
Manažéri, riaditelia, vedúci pracovníci, záujemcovia o tématiku.

Prednáša:
RNDr. Alexander Birčák,
Manažérsky poradca a školiteľ.

(Bývalý riaditeľ marketingu Wüstenrotu Praha, bývalý riaditeľ marketingu Linde Gas Praha a bývalý predseda predstavenstva Sokolovských strojíren.)

Prečo prísť na školenia Alexandra Birčáka: čítajte viac >>>
 


 

 

Leadership
 

 

Čo o školení napísali jeho účastníci:

Toto školenie rozvíja schopnosť riešiť problémy a ovládať emócie. Naučila som sa chápať hru nadriadených a podriadených, ktorú spolu hrajú.
Ing. Klaudia Dugovičova, manažérka, TESCO STORES, SR, a.s.

Získal som nadhľad pri riešení pracovných problémov. Uvedomil som si, že veľa vecí nie je až takých zlých, ako sa na prvý pohľad zdajú.
Tomáš Vančo, manažér, TESCO STORES, SR, a.s.

Na školení som zistil, akými spôsobmi môžem reagovať v rôznych situáciách. Už viem, že na istých ľudí nemusím reagovať vždy rovnakým spôsobom. Dalo mi to slobodu možností.
Ing Miroslav Šufliarsky, riaditeľ Bitunova spol. s r.o.

Ďalšie referencie našich školení nájdete tu >>>
 

 

Kedy sa koná toto online 2 dňové školenie:

Streda – štvrtok 16. – 17.6.2021 od 9.00, do 16.00 h.

Toto školenie sa koná online. Emailom Vám pošlem link a návod na pripojenie sa do vysielania a tiež pracovné listy na poznámky, ktoré vám pred školením odporúčam vytlačiť.

Školenie je interaktívne. Maximálny počet účastníkov je 10 osôb.
 
 
Cena školenia: 298,- € (cca 8 000,- Kč)/osoba. Cena je konečná, nie sme platiteľmi DPH.

 

Zaujalo Vás toto školenie?
Využite Zľavu Predpredaj 30%.

Cena v Predpredaji je 198 € (cca 5 400,- Kč). Predpredaj končí v utorok 9.6.2021 o polnoci.
 

Ako sa prihlásiť?

Za vstup na školenie môžete zaplatiť platobnou kartou stlačením oranžového tlačítka „Prihláste sa na školenie tu“, alebo bankovým prevodom.
 


 

Pre platbu bankovým prevodom použite „Prihlášku na online školenie“ tu dole. Po prihlásení vám do ďalšieho pracovného dňa vystavíme zálohovú faktúru, ktorú uhradíte pred školením. Po školení vám pošleme riadnu zúčtovaciu faktúru.

 

  Prihláste sa na online školenie:

  AKO VIESŤ ĽUDÍ S NADHĽADOM - LEADERSHIP

  Streda - štvrtok 16. - 17.6.2021 od 9.00, do 16.00 hod.
  Konečná cena 298,- € (cca 8 000,- Kč)/osoba. (Nie sme platitelia DPH).
  Zľavu Predpredaj 30% Vám odpočítame pri včasnej platbe.

  Tu uveďte svoje osobné a firemné údaje:

  Počet prihlásených účastníkov, vrátane Vás:

  Meno, priezvisko a titul účastníka: (požadované)

  Funkcia v spoločnosti:

  Obchodné meno spoločnosti:

  Sídlo spoločnosti - adresa (ulica, číslo, PSČ, obec):

  IČO:

  DIČ/ IČ DPH:

  Telefón:

  Váš email (povinné):

  Poznámka:

  Zaslaním tejto prihlášky súhlasím s tu uvedenými Obchodnými podmienkami školenia >>> a s Ochranou osobných údajov >>>

  Ak ste prihlášku vyplnili správne, objaví sa pod tlačítkom dole potvrdenie o jej prijatí. Ak nevyplníte všetky požadované položky, objaví sa tam výzva k ich oprave.