Konzultácia

Konzultácia

Konzultácia prebieha prostredníctvom ZOOM / Skype / telefónu / Messengera, alebo osobne v mojej kancelárii v Kežmarku.
 

Ako prebieha konzultácia?

Klient popíše, s čím je vo svojom živote / práci nespokojný a čo by chcel zmeniť.

Niekedy klient nevie povedať, čo mu je a čo chce. Vie akurát to, čo nechce. To býva u klientov s emočnými blokmi.

Takému klientovi pomôžem pomenovať príčinu jeho stavu a nájsť uspokojivé riešenie jeho situácie. V prípade potreby mu urobím emočné odblokovanie >>> (emočnú úpravu).
 

Povedali o mojich konzultáciách:

Na konzultácii som si uvedomila svoje silné a slabé stránky, čo mi pomôže efektívnejšie využívať môj pracovný čas. Uvedomila som si, čo je mi v práci viac prirodzené a kde tlačím na pílu. Konzultácia prebiehala prirodzeným, vyrovnaným spôsobom a mám z nej pozitívny dojem. Perfektná práca.

Ing. Bibiána Čáni, regionálny riaditeľ KOOPERATÍVA POISŤOVŇA a.s., pobočka Poprad.
 

Bol som prekvapený, aké sú princípy riešenia mojej manažérskej situácie jednoduché a funkčné. S neuveriteľnou ľahkosťou si ma priviedol k riešeniu tam, kde som ja žiadne nevidel.
Ty si mi neradil, ty si ma sprevádzal pri hľadaní mojej cesty.

Ing. Jaroslav Hudzík, konateľ Tatranská likérka s.r.o.

 
Na konzultáciu som prišla so zadaním, ako udržať motiváciu v tíme napriek stále sa zvyšujúcim pracovným nárokom. Pri konzultácii som dospela k poznaniu, že moje vnútorné a v podstate osobné problémy sú úzko prepojené s vnímaním mojej práce. A pokiaľ si ja vyriešim tieto svoje otázniky, môj pohľad na prácu a problémy s ňou spojené budú oveľa jednoduchší a jasnejší.
Na konzultácii som si uvedomila a pomenovala problémy, ktorými sa zaoberám a to mi pomohlo nájsť ich správne riešenie.

K. O., riaditeľka pobočky ČSOB, a.s.
 

 
„Největší přínos byl v kreativitě, nápadech v oblasti marketingu, které vedli k dlouhodobým obchodním výsledkům. … naše pojišťovna se stala třetím největším pojistitelem povinného ručení automobilů (PZP) v ČR.“

Ing. Vlastimil Navrátil, generálny riaditeľ České podnikatelské pojišťovny a.s. Praha (od 1995 do 2005).

 


 

Cena manažérskej konzultácie: 175 €/hodina.

Cena občianskej konzultácie: 59 €/hodina.

Objednajte si konzultáciu v pracovné dni (8:00 – 16:00) na čísle: +421 904 864 912.

 

Alexander Birčák
 

 

 

RNDr. Alexander Birčák,
manažérsky poradca, kouč a školiteľ.

Mobil: 00421 904 864 912.