Emočná inteligencia

Emočná inteligencia

je schopnosť človeka riešiť každodenné úlohy spojené s emóciami a schopnosť žiť úspešný život v spoločenstve iných ľudí.
 

Zahrnuje päť základných zložiek:
 

1. Znalosť vlastných emócií.
Sme kultúra založená na potláčaní svojich emócií. Už v škôlke sa od detí chce, aby nerobili problémy a pekne sa hrali. A ľahký spôsob, ako nerobiť problémy, je potlačiť svoje emócie.

Sú aj iné dôvody, prečo sa o svojich emóciách nerozprávame, prečo sa ich snažíme potlačiť, alebo ignorovať. Výsledkom je, že sa ľudia často nevyznajú vo vlastných emóciach. A to im sťažuje riešenie vlastných i cudzích problémov.
 

2. Ovládanie vlastných emócií.
Ak emócie ovládnu človeka, obvykle to zhorší jeho vzťahy s inými ľuďmi a človeku sa vtedy ťažko hľadá rozumné riešenie situácie. Ovládanie vlastných emócií je možné vtedy, ak vieme určiť, akú emóciu práve prežívame, čo ju vyvolalo a ak poznáme postupy, ako ju môžeme zmeniť, alebo ovplyvniť.

Ako rozvinúť túto zručnosť sa dozviete na školení: Emočná inteligencia – ako zvládať hnev v práci >>>.
 

3. Vnímavosť k emóciám iných ľudí.
Znalosť vlastných emócií je východiskom k tomu, aby sme sa začali orientovať v emóciách iných ľudí. Sú to práve emócie, ktoré môžu našu spoluprácu s inými ľuďmi podporiť, poškodiť, alebo úplne znemožniť.

Emócie iných ľudí sú preto mimoriadne dôležité pri dosahovaní spoločných, ale aj osobných cieľov.
 

4. Prispôsobenie jednania emóciám iných ľudí.
Iní ľudia sú neovládateľní – zriedka ich môžeme donútiť, aby urobili presne to, čo chceme my.
Na druhej strane ich často môžeme ovplyvniť. Podmienkou je, že ovládneme svoje emócie a že sa naučíme techniky, ako s nimi dosiahnuť dohodu, alebo ako si vynútiť dodržiavanie pravidiel.

Ako rozvinúť túto zručnosť sa dozviete na školení: Asertivita pre šéfov >>>.
 

5. Schopnosť motivácie.
Či už chceme motivovať seba, alebo iných ľudí, je dobré vedieť prečítať vnútornú motiváciu ľudí. Čo by najradšej robili, aj keby za to nedostali zaplatené. A potom seba, i tých druhých nechať robiť práve to, čo sami chcú robiť. A dopriať im za to zaslúženú odmenu.

K schopnosti motivácie patrí aj schopnosť odhaliť psychické príčiny, ktoré môžu prirodzenú motiváciu zablokovať. Ak dokážeme odhaliť a odstrániť príčinu demotivácie, uľahčí nám to motivovanie iných ľudí k požadovaným výkonom.

Ako si rozvinúť zručnosť čítať vnútornú motiváciu ľudí, odhaľovať a prekonávať psychické príčiny demotivácie sa dozviete na školení: Tajomstvo motivácie ľudí odhalené >>>.
 

Ak práve prežívate nadmerný stres z vyhrotených emócií vo vašom živote, a je to ho na vás priveľa, možno prišiel čas využiť pomoc z vonku. Objednajte sa na individuálnu konzultáciu tu >>>

Zanechaj komentár