je schopnosť určiť a ovládať svoje emócie, vcítiť sa do emócií iných ľudí a ovplyvňovať ich. Zahrnuje päť základných zložiek:
Znalosť vlastných emócií: Ľudia sa často nevyznajú vo vlastných emóciach a to im sťažuje riešenie vlastných i cudzích problémov.
Ovládanie vlastných emócií je možné iba vtedy, ak vieme určiť, akú emóciu práve prežívame, čo ju vyvolalo a ak vieme, ako ju môžeme zmeniť.
Schopnosť sebamotivácie je podmienená vedomosťami o tom, čo v nás vyvoláva konkrétne emócie a ako sa tie emócie dajú zmeniť.
Schopnosť vcítenia sa (empatie) do emócií iných ľudí je užitočná na to, aby sme určili, čo prežívajú iní ľudia. To nám dáva súčasne nástroj na ovládanie ich emócií.

Schopnosť adaptácie
, prispôsobenia svojho jednania emóciam iných ľudí. Ak zistíme, že dotyčný je emočne zablokovaný, prestaneme s ním strácať čas a zvolíme iný spôsob riešenia problému.