Asertivita

je schopnosť presadzovať vlastný názor, stanovisko alebo záujem, pri zachovaní dobrej nálady. Je to dôležitá komunikačná schopnosť a zahŕňa umenie zachovať si vlastné postoje a názory aj napriek okolnostiam a tlaku ľudí z okolia.

Zanechaj komentár