Empatia

označuje vcítenie sa a porozumenie emóciam a motívom iného človeka. Pre schopnosť empatie je dôležité vedieť odložiť svoje vlastné názory, hodnoty a predsudky. Pri vciťovaní sa do emócií iného človeka nám pomáha sledovať jeho správanie sa a reakcie. Vnímame pri tom aj neverbálne signály – „reč tela“. Empatii sa dá naučiť, ale určité jej prejavy sú nám aj vrodené, máme na to talent. Nie je dobré snažiť sa sústavne sledovať emócie iných ľudí, mohli by sme stratiť vlastné hodnoty a pocity a nemusel by sa nájsť nikto, kto by dokázal pochopiť nás.

Zanechaj komentár