fbpx

Čo spôsobuje psychické bloky?

Čo spôsobuje psychické bloky?

V živote človeka často vznikajú stresujúce situácie – v práci, doma, v medziľudských vzťahoch, či vo vyhrotených životných situáciách.

Stres na človeka môže pôsobiť troma spôsobmi:

a, pozitívne, keď človeka vybudí k vyššiemu výkonu.
b, negatívne, keď človeka zlomí a on potom nie je schopný podávať ani priemerný výkon.
c, neutrálne, nijako sa ho nedotýka.
 

Z praxe.
Pôsobenie stresu si môžeme priblížiť na príklade s autobusom. Predstavte si že ste 100 metrov od autobusovej zastávky, keď k nej zrazu príde váš autobus. Ďalší autobus vám ide až o hodinu. Ak sa nepoponáhľate, autobus vám ujde pred nosom, čo je pre väčšinu ľudí dosť stresujúce. Pôsobenie stresu na vás je:

a, pozitívne, ak vás nabudí k výkonu, dodá vám silu a vy začnete utekať, aby ste autobus stihli. Takému stresu sa hovorí eustres – „dobrý“ stres.

b, negatívne, ak utekáte, utekáte a zrazu sa dvere autobusu zatvoria a autobus sa pohne zo zastávky. Napriek vášmu úsiliu ste ho nestihli. Väčšina ľudí nielenže prestane utekať, ale sa aj zastaví a zostane stáť na mieste. Pozitívny stres sa po neúspechu zmenil na negatívny a človek vtedy obvykle stratí silu pokračovať ďalej. Takému stresu sa hovorí distres, alebo „zlý“ stres.

c, neutrálne, ak pri pohľade na autobus stojací na zastávke vôbec nezmeníte rýchlosť svojej chôdze. Vaša ľahostajnosť ale môže byť spôsobená aj tým, že ste netušili, že to je váš autobus a ďalší vám ide až o hodinu.
 

Negatívny stres zo zmeškaného autobusu síce môže človeka na chvíľu rozladiť, ale nie je to nič vážne. Odolný človek sa s tým dokáže rýchlo vysporiadať. Horšie je, keď sa u človeka začne hromadiť negatívny stres z viacerých strán a on ho už nedokáže účinne spracovať.
 

Rola emócií v našom živote.

Keď hovoríme o emóciách, je dobré si uvedomiť, že naše emócie sú súčasne povely, podmanivé príkazy, alebo sugescie, čo sa má stať s nami, ľuďmi, vecami a javmi okolo nás.
 

Predstavte si skáčuce 3 ročné dievčatko. Ak sa budete na neho hnevať, čo mu budete dávať celým telom najavo? Prestaň skákať!
Ak budete mať z jeho skákania radosť, čo mu budete celým telom dávať najavo? Skáč ďalej!
Ak sa budete mať pri jeho skákaní strach, čo mu budete dávať výrazom tváre najavo? Pozor, nech si neublížiš! (Tvoje skákanie môže zle skončiť.)
Ak ste dievčatku už dvadsať krát povedali, aby prestalo skákať, akú chuť budete mať povedať mu to dvadsiaty prvý krát? Žiadnu! Nemá zmysel mu niečo hovoriť, aj tak ma nepočúva. A na vašej tvári sa bude zračiť smútok, že ste neuspeli pri ovplyvňovaní dievčatka.

 

Štyri základné emócie sú teda súčasne sugesciami, povelmi, čo sa má ďalej robiť:

Hnev znamená povel: Prestaň robiť to, čo robíš! (A rob to, čo chcem ja.)
Radosť znamená sugesciu: Rob ďalej to, čo robíš!
Strach znamená povel: Očakávaj (zlý) koniec toho, čo robíš!
Smútok znamená príkaz: Nemá zmysel pokračovať v tom, čo robím!
 

Tieto emócie bežne využívame na ovplyvňovanie samého seba, aj ľudí v našom okolí. Vieme ich odovzdávať a prijímať hlasom, rečou tela, vlastne všetkými zmyslami. Emócie sú ako volant, ktorým dokážeme manévrovať sami sebou i inými ľuďmi na našej ceste životom.

Pozitívne emócie nám umožňujú úspešne manévrovať a kľučkovať životom. Radosť nás poháňa v tom, čo nás baví. Hnev dokáže zastaviť to, čo nechceme a strach nás prinúti dávať si pozor pred nebezpečenstvom. Smútok nás naopak odradí pokračovať v činnosti, ktorá nevedie k požadovanému výsledku.

Negatívne emócie nás naopak zablokujú v určitej situácii a my sa nemôžeme pohnúť ďalej.
 

Kedy sa emócie zmenia na negatívne?

Pri dlhodobom pôsobení stresu, alebo v určitých extrémnych šokujúcich situáciách si človek vytvorí 100%-tnú emóciu. Alebo mu ju vytvorí niekto iný. Je to obvykle vtedy, keď ide o život, o veľké hodnoty, alebo o zverené osoby či majetok.

100%-tná emócia zablokuje človeku jeho volant v určitej pozícii a on nim už nemôže točiť, manévrovať. Namiesto toho, aby obrazne povedané „kľučkoval životom“, začne v živote „narážať“ do rôznych prekážok.

To, že je človek zablokovaný negatívnymi emóciami sa prejavuje tak, že ho ovládne negatívny stres.

Negatívny stres sa prejavuje týmito príznakmi:
– utrápenosť, smútok,
– vyčerpanosť, únava,
– netrpezlivosť, hnev,
– zlá koncentrácia,
– zlý spánok – nespavosť,
– neschopnosť vypnúť,
– pocit zbytočnosti,
– očakávanie toho najhoršieho,
– psychické problémy, pocity beznádeje a depresie,
– plačlivosť a podráždenosť,
– záchvaty strachu, paniky,
– zhoršenie zdravotného stavu,
– zhoršenie vzťahov s inými ľuďmi,
– nadmerná konzumácia alkoholu, jedla, či omamných látok.
 

Čo spôsobuje psychické bloky?

Psychické bloky vznikajú pri šokujúcich situáciách v živote, kedy sme v ohrození zdravia, života, majetku, zamestnania, veľkých hodnôt, alebo našej pozície v spoločnosti, keď sa nedokážeme pred danou hrozbou brániť.
 

Podľa toho, čo je príčinou negatívneho stresu rozoznávame tri psychické bloky:

a, Informačný blok – chýbajúce informácie.
Negatívny stres je spôsobený tým, že človek nevie, ako daná vec funguje, prečo je to tak, ako to je. A preto nevie, ako ju môže ovplyvňovať, prípadne sa brániť hroziacemu nebezpečenstvu.

Príkladom informačného bloku je mladá mamička, ktorej dieťa vo veku 1,5 roka na všetko začne hovoriť „NIE“. Matka je v panike, vyčíta si, že zlyhala vo výchove a jej dieťa nie je v poriadku. Upokojí ju až detský psychológ, ktorý jej vysvetlí, že to je v poriadku, že dieťa len dorástlo do obdobia prvého vzdoru. Ak by to obdobie neprekonalo, tak by sa v neskoršom veku nebolo schopné osamostatniť.
 

b, Predsudkový blok – obmedzujúce presvedčenie.
Stres je spôsobený nesprávnou predstavou, obmedzujúcim presvedčením o tom, ako veci fungujú.

Príkladom obmedzujúceho presvedčenia môže byť, ak si človek myslí, že vo veku nad 50 rokov si už žiadnu dobrú prácu nenájde. S takým predsudkom možno ani nepôjde na prijímací pohovor. Alebo bude na pohovore taký vystresovaný, že bude odpovedať na otázky zamestnávateľa nevhodne a bude pôsobiť ako nevhodný kandidát.
Toto som zažil osobne aj ja, keď som si hľadal asistentku – niekoľko uchádzačiek nad 50 rokov ani neprišlo na pohovor, ako keby to považovali za vopred prehrané. Na druhej strane som poznal obchodného riaditeľa veľkej spoločnosti, ktorý do tej funkcie nastúpil vo veku 58 rokov a nikdy predtým v tej firme nepracoval.

 

c, Emočný blok – v podvedomí.
Stres je spôsobený šokujúcou udalosťou v živote človeka, alebo jeho blízkych. Šokujúca udalosť vytvorí v podvedomí človeka sugesciu – podmanivý príkaz, že ho za určitých okolností musia ovládnuť negatívne emócie, alebo sa mu musí zhoršiť zdravotný stav.

Príkladom emočného bloku je posttraumatická stresová porucha rušňovodiča, ktorému sa vrhol samovrah pod vlak. Mnoho takých rušňovodičov nemôže po nehode ďalej vykonávať svoje povolanie. Pri vstupe do rušňa ich totiž vždy zaplavia pocity paniky a hrôzy, ako vtedy, keď sa im vrhol samovrah pod vlak.
 

Ako uvoľňujem psychické bloky

Psychické bloky uvoľňujem, upravujem do normy na konzultácii. Cieľom odblokovania nie je emóciu zrušiť, ale uvoľniť ju, ako zaseknutý volant, aby ju človek mohol ďalej využívať na ovplyvňovania svojho života.

Informačné bloky pomáham klientom prekonať tak, že im vysvetlím, ako veci v ich živote fungujú, alebo im odporúčam, ako získať potrebné informácie. Táto pomoc sa volá poradenstvo, alebo vzdelávanie.

Predsudkové bloky, alebo obmedzujúce presvedčenia pomáham klientom prekonať pomocou koučovania. Pri ňom kladiem klientovi otázky, ktoré mu pomôžu pomenovať príčinu jeho problémov a tiež nájsť spôsoby, ako ich prekonať.

Emočné bloky vznikajú pôsobením rôznych šokujúcich faktorov, alebo situácií. Takto sa do podvedomia človeka uložia obmedzujúce sugescie (podmanivé príkazy), ktoré mu komplikujú život. Na uvoľnenie emočného bloku je preto treba použiť techniky na prácu s podvedomím.
 

Mnou používaná metóda spočíva v tom, že na určenie psychických blokov využívam rozhovor, otázky a emočný indikátor (virguľu). Takto obvykle rýchlo pomenujem osoby, udalosti a javy, ktoré vyvolávajú v klientovi negatívne emócie a psychické bloky.

Emočný indikátor

Emočný indikátor (virguľa).

Informačné a predsudkové bloky pomáham klientom prekonať poradenstvom a koučovaním.

Ak je príčinou klientových problémov emočný blok, tak pri rozhovore s klientom hľadám negatívnu sugesciu (sugescie), ktoré ten problém spôsobujú. Indikátor využívam na určenie okolností, a tiež na určenie sugescií ktoré spôsobujú emočné bloky. Potom emočné bloky odblokujem (upravím) pomocou mentálnej techniky.

Klienti počas úpravy emočného bloku a (alebo) po jeho zrušení často pociťujú rôzne pocity na tele, najčastejšie mravčenie v rukách.
 

Viac sa o téme psychické bloky a emočné odblokovanie dozviete v knihe Příručka úspěšných, ktorá sa predáva v kníhkupectvách, alebo na našom webe. Prečítajte si o knihe viac tu >>>
 

Povedali o mojich konzultáciách:

– Po niekoľkých návštevách u vás sa mi zlepšil zdravotný stav, zbavil som sa stresu a ujasnil som si, ako mám ďalej viesť svoju firmu. Branislav S.

– Manžel mával záchvaty zúrivosti a obviňoval ma, že ho chcem zabiť. Po troch mojich konzultáciách u vás sa ukľudnil a je ako vymenený. Helena S.

– Bola som už objednaná na rozbíjanie obličkových kameňov ultrazvukom. Dva dni po návšteve u vás mi žiadne kamene nenašli. Anna B.

– Synovca už 8x zavolali do nemocnice na transplantáciu srdca, ale vždy to z nejakého dôvodu nevyšlo. Sestra spočiatku tvojej pomoci neverila, ale po návšteve u teba sa ona upokojila a veci sa dali do pohybu. Synovec už má nové srdce a má sa veľmi dobre. Veľmi pekne ďakujem Anna S.

– Už dlhšiu dobu ma bolelo srdce, išlo mi z hrude vyskočiť. Bol som na rôznych vyšetreniach, aj v Bratislave, a všade mi povedali, že mám srdce zdravé. Počas návštevy u vás som pocítil úľavu na hrudi a odvtedy ma srdce už nebolí. Štefan J.

– Nejakú dobu ma bolel chrbát a bola som veľmi vyčerpaná. Po príchode z práce domov som rovno išla spať. Pri návšteve u teba sa mi veľmi uľavilo, únava prešla, aj bolesť chrbta. Pochopila som, čo robím v práci zle, kde mi uniká moja energia a zmenila som to. Alena C.
 

Konzultácia – emočné odblokovanie (úprava).

Využite pri riešení Vašich životných výziev a problémov moje konzultácie.

Konzultácia trvá 45 – 60 minút a prebieha buď prostredníctvom Skype, telefónu, alebo osobne v mojej kancelárii v Kežmarku.

Konzultácia je dôverná. O čom sa tam budeme rozprávať sa nikto nedozvie, ak o tom nebudete rozprávať Vy.
 

Cena konzultácie: 59 €.
 

Na konzultácii mi najprv popíšete, čo Vás trápi a čo by ste chceli vo svojom živote zmeniť. Potom pomenujeme prekážky, ktoré Vám bránia v dosiahnutí Vášho cieľa a ako Vám pri tom viem ja pomôcť (ako to u mňa funguje). Potom sa pustíme do riešenia Vášho problému.
 

Chcem sa objednať

 

Kto sa o Vás postará?

Alexander Birčák

RNDr. Alexander Birčák, kouč.

Mobil asistentky: 0904 163 383.

S emočným odblokovaním som sa prvý krát stretol ako klient v roku 1993.
Mal som vtedy bolesti brucha, ktoré lekári označili za neliečiteľné. Po niekoľkých úpravách (odblokovaniach) bolesti prestali.

To ma priviedlo k tomu, že som emočné odblokovanie začal tiež študovať v psychotronickej škole na Morave.

Od roku 2002 sa venujem emočnému odblokovaniu profesionálne. Okrem toho školím školenia o osobnom rozvoji, motivácii a komunikácii.
 

29. apríla 2011|Tags: |

Zanechaj komentár