Negatívne emócie

Negatívne emócie

Kým je človek schopný kontrolovať svoje emócie rozumom, považujeme také emócie za pozitívne. Ak emócie ovládnu rozum, a človek začne ničiť seba, iných a hodnoty okolo seba, považujeme také emócie za negatívne. Príčinou negatívnych emócií je dlhodobý stres a pocit, že človek stratil kontrolu nad svojim osudom a udalosťami okolo seba. Zbavenie sa negatívnych emócií je možné pomenovaním a odstranením psychických a emočných blokov.