Mentorovanie (mentoring, tutoring)

Pri tomto type poradenstva je pomoc klientovi poskytovaná podľa schémy: KLIENT + PORADCA (NOSITEĽ ZVLÁŠTNYCH INFORMÁCIÍ) = PORADCOVO RIEŠENIE PROBLÉMU. Typickým príkladom takéhoto typu poradenstva je učenie v škole. Učiteľ je tu nositeľom zvláštnych informácií a žiaci sú ich príjemcami. Od žiakov sa očakáva, že prevezmú učiteľové informácie v nezmenenej podobe. Mentoring je nástroj na odstraňovanie informačných psychických blokov.

Zanechaj komentár