Koučovanie (Coaching)

Koučovanie (Coaching)

Pri tomto type poradenstva pristupuje kouč ku klientovi s tým, že klient má väčšinu potrebných znalostí a schopností riešiť svoje problémy v sebe. Len ich treba nájsť a aktivovať.

Kouč je preto skôr rovnocenným partnerom a sprievodcom klienta na jeho objavnej ceste či už osobným životom, prácou, alebo podnikaním.

Koučovým nástrojom na nájdenie a aktivovanie klientových schopností pomôcť si sám sú špecifické otázky. 

Pomoc klientovi sa realizuje podľa schémy:
KLIENT + KOUČ (ODBORNÍK NA KLADENIE OTÁZOK) = KLIENTOVO RIEŠENIE PROBLÉMU. 

Tento typ poradenstva sa používa na odhalenie informačných a predsudkových blokov.

Zanechaj komentár