Intuícia

označuje schopnosť rychlého chápania, odhadu a rozhodovania, ktoré nie je výsledkom racionálneho uvažovania a býva sprevádzané pocitom jasnosti a istoty. Často označovaná aj ako „šiesty zmysel“. Jedná sa o schopnosť vyhodnocovať riziko do budúcnosti a predpovedať úspech, alebo neúspech rôznych aktivít. Intuícia môže byť podmienena skúsenosťami a hraje úlohu pri rýchlom rozhodovaní pod časovým tlakom a tiež v umení a pri každej tvorivej činnosti. Je vhodné ju podrobiť rozumovému skúmaniu, aby nedošlo k úplnému odtrhnutiu intuitívnych predpovedí od reality.

Zanechaj komentár