Negatívne programy

Negatívne programy

Povelmi, programami, ktoré ovládajú človeka sú emócie. Praktická logika pracuje so štyrmi základnými emóciami: HNEV, RADOSŤ, STRACH A SMÚTOK. Hnev je program: prestaň robiť to, čo robíš. Radosť je program: rob ďalej to, čo robíš. Strach je program: očakávaj ukončenie svojho stavu, alebo činnosti z vonku. Smútok je program: musím prestať robiť to, čo robím. Človek je schopný dlhodobo úspešne fungovať, ak je schopný kontrolovať svoje emócie rozumom. Akonáhle emócie ovládnu rozum a začnú ničiť samotného človeka, ľudí a hodnoty v jeho okolí, stávajú sa negatívnymi emóciami, alebo psychickými a emočnými blokmi. Dôvodom, prečo človeka ovládnu negatívne emócie je pocit, že stratil kontrolu nad svojim osudom a udalosťami okolo seba.