Praktická logika

Praktická logika

je jednou z metód systemického poradenstva.

Pri riešení úloh a problémov využíva kritické myslenie a vedecký spôsob uvažovania. Dôraz pri tom kladie aj na psychiku zainteresovaných ľudí (ľudský faktor).

Emócie a intuíciu vysvetľuje na základe moderných poznatkov z psychológie.

Napomáha osobnostnému rastu a rozvoju emočnej inteligencie ľudí.

29. apríla 2011|Tags: |

Jeden komentár

  1. MatnubS 9. júna 2019 at 8:49 - Reply

    Pharmacy India Online Worldwide Bentyl Propecia Dias Fertiles farmacias kamagra Zithromax Hand Swelling Levitra Offerta

Zanechaj komentár