Praktická logika

Praktická logika

je jednou z metód systemického poradenstva.

Pri riešení úloh a problémov využíva kritické myslenie a vedecký spôsob uvažovania. Dôraz pri tom kladie aj na psychiku zainteresovaných ľudí (ľudský faktor).

Emócie a intuíciu vysvetľuje na základe moderných poznatkov z psychológie.

Napomáha osobnostnému rastu a rozvoju emočnej inteligencie ľudí.

Zanechaj komentár