Psychotronika

je varianta parapsychológie. Študuje interakcie medzi živými organizmami a ich vnútorným a vonkajším prostredím a tiež energetické procesy za týmito interakciami. Skúma mimoriadne (paranormálne) schopnosti človeka súvisiace s jeho psychikou ako telepatia, psychokinéza, telegnózia (jasnovidnosť) s dôrazom na ich vedecké vysvetlenie.

Zanechaj komentár