Ezoterika

je súhrn vedomostí určený výhradne pre úzky okruh zasvätených. Ezoterické vedomosti sú utajované pred nezasvätenými, aby sa zachovala výlučnosť príslušnosti k nejakej skupine. Ezoterika v náboženskom zmysle môže byť tiež zdanlivé, alebo skutočné jadro niektorých náboženstiev, ktoré je skryté pred väčšinou veriacich.

Zanechaj komentár