Liečenie

je umelý proces vedený za účelom uzdravenia človeka. Vykonáva ho buď školený odborník v osobe zdravotného pracovníka, alebo v osobe šamana, liečiteľa. Proces liečby je obvykle sprevádzaný podávaním špeciálnych prípravkov na posilnenie, boj proti nemoci, či zvolnie správneho postupu, ktorý odstráni centrum problémov. Liečba môže mať rôzne formy, či už podávanie medikamentov, operatívny zákrok, ožiarovanie, alebo vhodná forma rozhovoru. Proces liečby môže byť zakončený vyliečením pacienta, alebo jeho smrťou, alebo ukončením liečby bez zlepšenia zdravotného stavu.

Zanechaj komentár