Syndróm vyhorenia

sa často vyskytuje u ľudí, ktorí pracujú s inými ľudmi. Je to plné psychické a emočné vyčerpanie, celková opotrebovanosť človeka a nadmerná únava. Sú dôsledkom chronického stresu, ktorý vychádza z pracovnej činnosti a obvykle je sprevádzaný ďalšími záťažami z osobného života, sociálneho, alebo fyzického okolia. Pracovná činnosť je obvykle spojená s veľkou zodpovednosťou a vysokým pracovným nasadením, niekedy vnímaným ako „poslaním“ profesie. Vyhorenie je dôsledkom nerovnováhy medzi profesným očakávaním a profesnou realitou.

Zanechaj komentár