Manipulácia

je, ak dosiahneme, aby iná osoba musela urobiť požadovanú vec. Je to termín, ktorý označuje snahu pôsobenia na myslenie a správanie inej osoby, či osôb. Manipulátor sa snaží presvedčiť osobu, či osoby o správnosti myšlienky, názoru, či jednania, ktoré nie sú manipulovaným osobám vlastné, či pre ne nemajú dostatok iniciatívy. Tie osoby by danú myšlienku, názor, či jednanie neprijali, alebo až s dlhým časovým omeškaním. Manipulovaná osoba si často ani neuvedomuje, že je manipulovaná, alebo si to uvedomuje, ale z nejakého dôvodu sa nevie, alebo nechce brániť.

Zanechaj komentár