Emócie

sú psychologické procesy, ktoré zahŕňajú pocity príjemnosti a nepríjemnosti a sú sprevádzané fyziologickými zmenami (zmena srdečného tepu, dýchania). Niektoré emócie nás energeticky nabudia (hnev a radosť), iné zasa spôsobia náš útlm, pokles energie (strach a smútok).
Emócie vyvolávajú a ovplyvňujú ďalšie psychologické procesy. Ľahko sa prenášajú na iných ľudí – panika a plač na pohrebe. Silné emócie môžu poškodiť zdravie, alebo dokonca privodiť smrť. Dlhé pôsobenie určitej emócie môže spôsobiť choroby – psychosomatické choroby.

Zanechaj komentár