Psychologické poradenstvo

má za cieľ prekonať psychologické problémy klienta, alebo napomáhať rozvoju jeho osobnosti. Môže ísť o poradenstvo rodinné, manželské, sexuologické, v medziosobných problémoch, pri zvýšenej pracovnej záťaži, či inom strese. Na rozdiel od psychoterapie sa nepokúša o obtiažnu zmenu osobnosti klienta, alebo jeho vyliečenie, ale zameriava sa na akutálne potiaže.

Zanechaj komentár