fbpx

Osobnostný rozvoj

znamená rozvoj a zdokonaľovanie rôznych stránok osobnosti človeka. Zahŕňa zvládanie stresu, asertívnu komunikáciu, time management, prezentačné zručnosti, zvládanie konfliktov, komunikačné zručnosti, vedenie samého seba, tvorivé a kritické myslenie, spoločenský protokol, sociálnu a emočnú inteligenciu.
29. apríla 2011|Tags: |

Zanechaj komentár