Manažérske poradenstvo, (manažérske koučovanie, business coaching)

Manažérske poradenstvo, (manažérske koučovanie, business coaching)

Manažérske poradenstvo má za úlohu pomôcť manažérovi dosahovať zmeny a úspech pri jeho pracovných povinnostiach. Poradca klientovi radí, akými spôsobmi má dosiahnúť zmenu.

Môže byť zamerané na jeho vodcovské (manažérske) schopnosti, tímovú prácu, time management, profesionálny rozvoj, alebo zvládanie zmien a osobnostný rozvoj.

29. apríla 2011|Tags: |

3 komentáre

  1. MatnubS 3. júna 2019 at 21:20 - Reply

    Amoxil Grossesse Amoxicillin Side Effects Drowsiness Achat Tadalafil Canada generic 5mg cialis best price Who Makes Generic Viagra

  2. Franspomi 10. júna 2019 at 1:04 - Reply

    Do I Need Prescription For Cialis Propecia Side Effects Long Term Bactrim Ds Fors Sale 30 day sertraline paypal Progesterone Gestagen Amoxicillin 600 Mg Propecia En Hombres

  3. StevGinG 11. júna 2019 at 8:27 - Reply

    Viagra Nachmache Buy Norinyl Without Prescription finasteride 1mg tablets for sale Online Viagra Sales India Levitra Generika Strips

Zanechaj komentár