Klasická medicína

označuje také lekárske obory, ktoré používajú postupy a metódy vyučované na lekárskych fakultách. Vychádzajú z prírodovedeckej tradície a operajú sa o racionálny skepticizmus. Vyznačuje sa podávaním liekov (chemických látok). Hlavným kritériom pre zavedenie novej metodiky do praxe je preukázanie účinnosti súborom postupov založených na induktívnej logike a štatistike.

Zanechaj komentár