ŠKOLENIA MOTIVAČNÉ PREDNÁŠKY

CENNÍK FIREMNÝCH ŠKOLENÍ >>>

1. Tajomstvo motivácie ľudí odhalené >>>
Vyšší výkon a nové veci od vašich ľudí.
2. Ako viesť ľudí s nadhľadom – LEADERSHIP >>>
Ako primäť ľudí, aby urobil to, čo pôvodne nechceli a aby to urobili radi.
3. Emočná inteligencia pre šéfov >>>
Ako ovládať svoje i cudzie emócie pri vedení ľudí.
4. Asertivita pre šéfov >>>
Vedieť povedať NIE a použiť primeranú silu.
5. Ako naštartovať seba a svojich ľudí v práci >>>
6. Ako zvládať stres v práci >>>
Nechcime, aby boli veci jednoduchšie, staňme sa odolnejšími.
7. Tréning predajných techník >>>
Ovládnite svoje emócie, lepšie ovplyvníte svojich klientov.
8. Ako zvládať manipuláciu pri predaji/nákupe >>>
Pokračovanie Tréningu predajných techník.
9. Pozor, manipulácia! >>>
Ako odolať manipulátorovi v práci i vo vzťahu.
10. Ako sa stať šéfom a dlho ním zostať >>>
Techniky, ako som sa stal z utiahnutého vedca úspešným riaditeľom v zahraničnej firme.
11. Tréning firemnej komunikácie >>>
Bezpečná komunikácia pre skvelé výsledky tímu.
12. Ako motivovať sám seba, SEBAMOTIVÁCIA >>>
Ako vydať zo seba to najlepšie a dosahovať špičkové výsledky.
13. Presvedčivý a sebavedomý šéf – RÉTORIKA >>>
Ako rečou zapôsobiť na ľudí.
14. Koučovanie pre manažérov >>>
Zvýšte svoju efektivita a vytvorte si nové riešenia úloh.
15. Čo robia úspešní, aby boli úspešní >>>
Ako využiť rozum a emócie pre úspech v práci i osobnom živote.
16. Asertívne vyjednávanie >>>
Ako jednať s ľuďmi, s ktorými si nerozumiete.
17. Ako riešiť konflikty s nadhľadom >>>
Ako na miesto boja dosiahnuť dohodu.

18. Osobný rozvoj >>>
Ako vziať osud do vlastných rúk a zbaviť sa stresu.

19. 5 krokov k efektívnemu tímu >>>

20. Ako robiť efektívne porady >>>

21. Profesionálny rozvoj zamestnancov –
Ochutnávka psychometrie Lumina Spark >>>

22. Prijímacie pohovory >>>

23. Hodnotiace pohovory >>>

24. Sebapoznaním k osobnostnému rozvoju č. 1 >>>

 

CENNÍK MOTIVAČNÝCH PREDNÁŠOK >>>

1. Motivácia, Leadership a Asertivita pri zvyšovaní produktivity zamestnancov >>>

2. Mentálne techniky na zvládanie stresu >>>

3. Kde nájsť sílu ísť ďalej? >>>

4. Čo robia úspešní, aby boli úspešní aj v roku 2018 >>>

5. Motivácia, Leadership a Asertivita >>>

Ako motivovať sám seba a dosahovať špičkové výsledky – SEBAMOTIVÁCIA.

Ako motivovať nemotivovateľných ľudí.

Ako odhaliť príčinu demotivácie človeka.

Ako zvládať konfliktných zákazníkov.

Ako zvládať manipuláciu.

Čo robiť, ak Vám nefunguje asertivita?

Ako viesť ľudí s nadhľadom – LEADERSHIP.

Skvelá práca, partnerský vzťah a zdravie – 4 prekážky, ktoré Vám v tom môžu zabrániť

Tri otázky na zvýšenie motivácie ľudí.

Tri kroky k rýchlemu zvládnutiu stresu.

Ako rozvinúť svoju intuíciu pre pracovný úspech.

LEKTORI

RNDr. Alexander Birčák >>>

Mgr. Alena Birčáková >>>

PhDr. Jiří Zíka >>>