CELODENNÉ ŠKOLENIA 2 – 3 HODINOVÉ ŠKOLENIA

CENNÍK FIREMNÝCH ŠKOLENÍ >>>


NOVINKY:


1. Sebapoznaním k osobnému rozvoju >>>
Workshop osobnostného portrétovania Lumina Spark


2. Osobnostný portrét Lumina Spark >>>


3. 5 krokov k efektívnemu tímu >>>


4. Ako robiť efektívne porady >>>


NAJŽIADANEJŠIE ŠKOLENIA:


1. Tajomstvo motivácie ľudí odhalené >>>
Vyšší výkon a nové veci od vašich ľudí.


2. Ako viesť ľudí s nadhľadom – LEADERSHIP >>>
Ako primäť ľudí, aby urobil to, čo pôvodne nechceli a aby to urobili radi.


3. Emočná inteligencia – ako zvládať hnev >>>
Ako ovládať svoje i cudzie emócie pri vedení ľudí.


4. Asertivita pre citlivých ľudí >>>
Vedieť povedať NIE a použiť primeranú silu.


5. Mentálne techniky na zvládanie stresu >>>

Čo si máme v duchu povedať, aby sme uvoľnili stres.


OSTATNÉ ŠKOLENIA:


6. Ako naštartovať seba a svojich ľudí v práci >>>


7. Ako zvládať stres v práci >>>
Nechcime, aby boli veci jednoduchšie, staňme sa odolnejšími.


8. Tréning predajných techník >>>
Ovládnite svoje emócie, lepšie ovplyvníte svojich klientov.


9. Ako zvládať manipuláciu pri predaji/nákupe >>>
Pokračovanie Tréningu predajných techník.


10. Pozor, manipulácia! >>>
Ako odolať manipulátorovi v práci i vo vzťahu.


11. Ako sa stať šéfom a dlho ním zostať >>>
Po povýšení je treba zmeniť svoje myslenie i komunikáciu.


12. Tréning firemnej komunikácie >>>
Bezpečná komunikácia pre skvelé výsledky tímu.


13. Ako motivovať sám seba, SEBAMOTIVÁCIA >>>
Ako vydať zo seba to najlepšie a dosahovať špičkové výsledky.


14. Presvedčivý a sebavedomý šéf – RÉTORIKA >>>
Ako rečou zapôsobiť na ľudí.


15. Koučovanie pre manažérov >>>
Zvýšte svoju efektivita a vytvorte si nové riešenia úloh.

16. Čo robia úspešní, aby boli úspešní >>>
Ako využiť rozum a emócie pre úspech v práci i osobnom živote.


17. Asertívne vyjednávanie >>>
Ako jednať s ľuďmi, s ktorými si nerozumiete.


18. Ako riešiť konflikty s nadhľadom >>>
Ako na miesto boja dosiahnuť dohodu.


19. Osobný rozvoj >>>
Ako vziať osud do vlastných rúk a zbaviť sa stresu.


20. Prijímacie pohovory >>>


21. Hodnotiace pohovory >>>


22. Ako zvládať problémových klientov v stavebníctve >>>
Asertivita pri jednaní s klientom.


 

1. Ako uvoľniť stres za 5 minút >>>


2. Ako odpustiť neodpustiteľné >>>


3. Cesta pokojného bojovníka v modernom manažemente >>>


4. Ako prekonať podraz v práci >>>


5. Manažérsky stres v čase korony >>>


6. Ako sa prestať hnevať >>>


7. Ako prekonať syndróm vyhorenia >>>


7. Manažérske nástroje na prekonanie krízy >>>


8. Motivácia, Leadership a Asertivita >>>


9. Úvod do Osobnostného portrétovania Lumina Spark >>>


10. Kde nájsť sílu ísť ďalej? >>>


11. Čo robia úspešní, aby boli úspešní >>>


Ako motivovať sám seba a dosahovať špičkové výsledky – SEBAMOTIVÁCIA.


Ako motivovať nemotivovateľných ľudí.


Ako odhaliť príčinu demotivácie človeka.


Ako zvládať konfliktných zákazníkov.


Ako zvládať manipuláciu.


Čo robiť, ak Vám nefunguje asertivita?


Ako viesť ľudí s nadhľadom – LEADERSHIP.


Skvelá práca, partnerský vzťah a zdravie – 4 prekážky, ktoré Vám v tom môžu zabrániť


Tri otázky na zvýšenie motivácie ľudí.


Tri kroky k rýchlemu zvládnutiu stresu.


Ako rozvinúť svoju intuíciu pre pracovný úspech.

LEKTORI

RNDr. Alexander Birčák >>>


Mgr. Alena Birčáková >>>