fbpx
ŠKOLENIA MOTIVAČNÉ PREDNÁŠKY

CENNÍK FIREMNÝCH ŠKOLENÍ >>>


NOVINKY:


1. Sebapoznaním k osobnému rozvoju >>>
Workshop osobnostného portrétovania Lumina Spark


2. Osobnostný portrét Lumina Spark >>>


3. 5 krokov k efektívnemu tímu >>>


4. Ako robiť efektívne porady >>>


5. Prijímacie pohovory >>>


6. Hodnotiace pohovory >>>


NAJŽIADANEJŠIE ŠKOLENIA:


1. Tajomstvo motivácie ľudí odhalené >>>
Vyšší výkon a nové veci od vašich ľudí.


2. Ako viesť ľudí s nadhľadom – LEADERSHIP >>>
Ako primäť ľudí, aby urobil to, čo pôvodne nechceli a aby to urobili radi.


3. Emočná inteligencia – ako zvládať hnev >>>
Ako ovládať svoje i cudzie emócie pri vedení ľudí.


4. Asertivita pre citlivých ľudí >>>
Vedieť povedať NIE a použiť primeranú silu.


OSTATNÉ ŠKOLENIA:


5. Ako naštartovať seba a svojich ľudí v práci >>>


6. Ako zvládať stres v práci >>>
Nechcime, aby boli veci jednoduchšie, staňme sa odolnejšími.


7. Tréning predajných techník >>>
Ovládnite svoje emócie, lepšie ovplyvníte svojich klientov.


8. Ako zvládať manipuláciu pri predaji/nákupe >>>
Pokračovanie Tréningu predajných techník.


9. Pozor, manipulácia! >>>
Ako odolať manipulátorovi v práci i vo vzťahu.


10. Ako sa stať šéfom a dlho ním zostať >>>
Techniky, ako som sa stal z utiahnutého vedca úspešným riaditeľom v zahraničnej firme.


11. Tréning firemnej komunikácie >>>
Bezpečná komunikácia pre skvelé výsledky tímu.


12. Ako motivovať sám seba, SEBAMOTIVÁCIA >>>
Ako vydať zo seba to najlepšie a dosahovať špičkové výsledky.


13. Presvedčivý a sebavedomý šéf – RÉTORIKA >>>
Ako rečou zapôsobiť na ľudí.


14. Koučovanie pre manažérov >>>
Zvýšte svoju efektivita a vytvorte si nové riešenia úloh.

15. Čo robia úspešní, aby boli úspešní >>>
Ako využiť rozum a emócie pre úspech v práci i osobnom živote.


16. Asertívne vyjednávanie >>>
Ako jednať s ľuďmi, s ktorými si nerozumiete.


17. Ako riešiť konflikty s nadhľadom >>>
Ako na miesto boja dosiahnuť dohodu.


18. Osobný rozvoj >>>
Ako vziať osud do vlastných rúk a zbaviť sa stresu.


19. Ako zvládať problémových klientov v stavebníctve >>>
Asertivita pri jednaní s klientom.


 

CENNÍK MOTIVAČNÝCH PREDNÁŠOK >>>


1. Motivácia, Leadership a Asertivita pri zvyšovaní produktivity zamestnancov >>>


2. Mentálne techniky na zvládanie stresu >>>


3. Úvod do Osobnostného portrétovania Lumina Spark >>>


4. Kde nájsť sílu ísť ďalej? >>>


5. Čo robia úspešní, aby boli úspešní >>>


6. Motivácia, Leadership a Asertivita >>>


Ako motivovať sám seba a dosahovať špičkové výsledky – SEBAMOTIVÁCIA.


Ako motivovať nemotivovateľných ľudí.


Ako odhaliť príčinu demotivácie človeka.


Ako zvládať konfliktných zákazníkov.


Ako zvládať manipuláciu.


Čo robiť, ak Vám nefunguje asertivita?


Ako viesť ľudí s nadhľadom – LEADERSHIP.


Skvelá práca, partnerský vzťah a zdravie – 4 prekážky, ktoré Vám v tom môžu zabrániť


Tri otázky na zvýšenie motivácie ľudí.


Tri kroky k rýchlemu zvládnutiu stresu.


Ako rozvinúť svoju intuíciu pre pracovný úspech.

LEKTORI

RNDr. Alexander Birčák >>>


Mgr. Alena Birčáková >>>


PhDr. Jiří Zíka >>>