Cesta pokojného bojovníka v modernom manažmente

V ťažkých časoch je najdôležitejším manažérskym nástrojom pokojná myseľ. S pokojnou mysľou dokážeme zmeniť stresujúci manažment ľudí na pokojný manažment, ktorý v tíme vytvára dobré vzťahy a vysoké výkony a to trvalo udržateľným spôsobom.

Príďte sa zoznámiť s piatimi faktormi, pomocou ktorých môžete zaviesť pokojný manažment aj u vás na pracovisku.

vyhorenie

.

Cieľom kurzu je naučiť sa ovplyvňovať:
– ako sa cítime,
– ako súťažíme a spolupracujeme,
– ako rozmýšľame,
– čo robíme,
– ako nás ovplyvňujú vzťahy.

Cieľom kurzu je zoznámiť vás s nástrojmi, pomocou ktorých sa dokážete dopracovať k pokojnému manažmentu aj vy.
 

 

Prednáša:
RNDr. Alexander Birčák,
Manažérsky poradca a školiteľ.

(Bývalý riaditeľ marketingu Wüstenrotu Praha, bývalý riaditeľ marketingu Linde Gas Praha a bývalý predseda predstavenstva Sokolovských strojíren.)

Prečo prísť na školenia Alexandra Birčáka: čítajte viac >>>
 

plán

Miesta, kde som školil / konzultoval

Kedy sa koná toto online školenie:

Termín školenia stanovíme na základe záujmu, trvanie 9:00 – 16:00 hod.

Toto školenie sa koná prezenčne, alebo online prostredníctvom ZOOM.

Školenie je interaktívne. Maximálny počet účastníkov je 15 osôb.
 
 
Cena školenia: od 80,- €/osoba. Cena je konečná, nie sme platiteľmi DPH.
 

 

Máte o toto školenie záujem ako jednotlivec, alebo pre skupinu vo vašej spoločnosti?

Vyplňte prosím tento formulár:
 

  Chcem sa opýtať na školenie/konzultácie

  Meno, priezvisko a titul (povinné):

  Telefón (povinné):

  Váš email (povinné):

  Funkcia v spoločnosti/názov spoločnosti:

  Uveďte rozsah školenia/konzultácií (1 hod., pol dňa, X dní ...):

  Zvoľte, o čo máte záujem:
  mám záujem o školenie pre skupinumám záujem o školenie pre sebamám záujem o konzultácie pre seba.

  O akú tému školenia / konzultácií máte záujem:

  Vaša správa - na čo sa chcete opýtať:

  Zaslaním tejto otázky súhlasím s tu uvedenými s Ochranou osobných údajov >>>

  Ak ste formulár vyplnili správne, objaví sa pod tlačítkom dole potvrdenie o jeho prijatí. Ak nevyplníte všetky požadované položky, objaví sa tam výzva k ich oprave.