Ako rozvíjať iniciatívu zamestnancov

Súčasná situácia vo firmách je charakteristická stále častejšími zmenami, na ktoré je treba primerane reagovať. Reakcia na zmeny zahŕňa aj vlastnú iniciáciu zmien – zlepšovateľské hnutie.

iniciatíva

.

Zamestnancov môžeme rozdeliť na 5 skupín podľa iniciatívy a podľa toho, ako sa zaujímajú o dianie v tíme i vo firme. Každý typ zamestnanca si vyžaduje svoj zvláštny spôsob vedenia, aby podával maximálny výkon a prejavoval maximálnu iniciatívu. Pri použití nevhodných spôsobov vedenia klesá výkon i iniciatíva zamestnancov.
 

Prvým krokom k tomu, aby ste mohli rozvíjať iniciatívu zamestnanca je pomenovať aký typ zamestnanca podľa iniciatívy ten dotyčný je.

Tie typy sú:
1. Tiger
2. Kôň
3. Dorastenec
4. Dospelý
5. Múdry.
 

Ak chcete pochopiť, akú iniciatívu majú zamestnanci – Tigri, tak si predstavte tigra v cirkuse. Kedy ten tiger preskočí horiacu obruč? Keď krotiteľ praskne bičom a keď po preskoku dostane odmenu – maškrtu.

Zamestnanci Tigre sú na tom úplne rovnako. Nepodajú výkon, ak nad nimi nestojí šéf s cukrom a bičom. Títo zamestnanci sa vôbec nezaujímajú o to, čím žije firma, čím žije spoločnosť. Nie sú schopní uvažovať o sebe ako o súčasti tímu. Jediné čo ich zaujíma je bič a ten cukor, ktorý dostanú, keď urobia požadovaný úkon.

Často zamestnanci Tigre nadávajú na systém, na pravidlá, na povinnosti. To preto, že oni sú vo svojej podstate veľmi neistí. Tým, že sa nezaujímajú o to, ako funguje svet okolo nich tak často nevedia, ako ovplyvniť to, čo sa im v živote deje.

Tým, že nadávajú a útočia na systém a pravidlá v podstate skúšajú pevnosť mreží v cirkuse. Keď dostanú ranu (elektrickým prúdom, alebo bičom), tak sa upokoja, pretože zistia, že mreža je pevná. Tá mreža je v podstate ich jediná istota v živote.
 

Druhým krokom pri rozvoji iniciatívy zamestnancov je určiť svoj manažérsky prístup k zamestnancom. S Tigrom je treba jednať ako Krotiteľ a tým mu dodávať potrebnú istotu v práci. Ak k nemu zvolíte iný prístup, tak vám hrozí, že vás Tiger zožerie.

Ak sa naučíte odhadnúť typ iniciatívy svojich zamestnancov a prispôsobiť svoje vedenie ich typu iniciatívy, zvyšujete pravdepodobnosť, že sa iniciatíva vašich zamestnancov začne rozvíjať.

Toto všetko sa naučíte na online školení Ako rozvíjať iniciatívu zamestnancov.

Na školení dostanete aj dotazník, pomocou ktorého viete pomenovať typ iniciatívy vašich zamestnancov, aj svoj typ manažérskeho prístupu.
 

Cieľ školenia:
Na školení si pomocou dotazníka určíte svoj obvyklý spôsob vedenia ľudí a tiež k akým typom podľa iniciatívy patria Vaši zamestnanci. To Vám pomôže zvoliť správne nástroje pri zvyšovaní výkonov a podpore ich iniciatívy.
 

Témy školenia:
– Stratégie dosahovania úspechu
– Manažér a iniciatíva ľudí
– Manažérsky prístup k ľuďom
– Spätná väzba pre rozvoj iniciatívy
– Cena za rozvoj iniciatívy

Trvanie školenia: 1 deň (7 hod.)
 

Pre koho je školenie určené:
Pre vedúcich pracovníkov, riaditeľov, obchodníkov, podnikateľov, živnostníkov a záujemcov o tématiku.
 


 

Prednáša: RNDr. Alexander Birčák
Manažérsky kouč a školiteľ.

(Bývalý riaditeľ marketingu Wüstenrotu Praha, bývalý riaditeľ marketingu Linde Gas Praha a bývalý predseda predstavenstva Sokolovských strojíren.)

Prečo prísť na školenia Alexandra Birčáka: čítajte viac >>>
 

Čo o školení napísali jeho účastníci:

– Na tomto školení som pochopila, prečo sa niektoré moje zamestnankyne správajú tak ako sa správajú. A tiež že metóda cukru a biča je pre nich ten najefektívejší spôsob riadenia, a že sa to dá urobiť elegantným spôsobom.
Andrea, zástupkyňa riaditeľa Domova sociálnych služieb

Uvedomila som si, že sa treba podriadených viac pýtať na ich dôvody, prečo by mali splniť danú úlohu a viac im odovzdávať zodpovednosť za jej splnenie. Páčilo sa mi spojenie teórie s praxou a konkrétne rady a tipy pre bežný pracovný i osobný život.
Ing. Rozália Gaálová, vedúca obchodného oddelenia, Studio Moderna s.r.o.

 

 

Kedy sa koná toto online školenie:

Utorok 28.6.2022, 9:00 – 16:00 hod.

Toto školenie sa koná online prostredníctvom ZOOM. Emailom Vám pošlem návod na pripojenie sa do vysielania a tiež pracovné listy na poznámky, ktoré vám pred školením odporúčam vytlačiť.

Školenie je interaktívne.

Cena školenia: 299,- € (cca 7 500 Kč)/osoba. Cena je konečná, nie sme platiteľmi DPH.
 

Zaujalo Vás toto školenie?
Využite Zľavu Predpredaj 20%.

Cena v Predpredaji je 239 € (5 990 Kč). Predpredaj končí v utorok 21.6.2022 o polnoci.
 

Ako sa prihlásiť?
Za vstup na školenie môžete zaplatiť platobnou kartou stlačením oranžového tlačítka „Prihláste sa na školenie tu“, alebo bankovým prevodom.
 


 

Pre platbu bankovým prevodom použite „Prihlášku na online školenie“ tu dole. Po prihlásení vám do ďalšieho pracovného dňa vystavíme zálohovú faktúru, ktorú uhradíte pred školením. Po školení vám pošleme riadnu zúčtovaciu faktúru.
 

  Prihláška na online školenie:

  Ako rozvíjať iniciatívu zamestnancov

  Utorok 28.6.2022, od 9.00 do 16.00 hod.

  Konečná cena: 299 €, (cca 7 500 Kč) / osoba, (nie sme platitelia DPH).
  Zľavu Predpredaj 20% Vám odpočítame pri včasnej platbe.


  Tu uveďte svoje osobné a firemné údaje:

  Počet prihlásených účastníkov, vrátane Vás:

  Meno, priezvisko a titul účastníka: (požadované)

  Funkcia v spoločnosti:

  Obchodné meno spoločnosti:

  Sídlo spoločnosti - adresa (ulica, číslo, PSČ, obec):

  IČO:

  DIČ/ IČ DPH:

  Telefón (povinné):

  Váš email (povinné):

  Poznámka:

  Zaslaním tejto prihlášky súhlasím s tu uvedenými Obchodnými podmienkami školenia >>> a s Ochranou osobných údajov >>>

  Ak ste prihlášku vyplnili správne, objaví sa pod tlačítkom dole potvrdenie o jej prijatí. Ak nevyplníte všetky požadované položky, objaví sa tam výzva k ich oprave.