5 krokov k efektívnemu tímu.

5 krokov k efektívnemu tímu.

Zhoršila sa v poslednej dobe spolupráca členov vášho tímu? Zhoršila sa komunikácia medzi jednotlivými členmi tímu?

Tímová práca je spôsob, ako dosahovať skvelé výsledky. Nestačí ľudí do tímu získať, je treba ich „naladiť“ k spolupráci a podnietiť zameranie na výsledok.

Hlavné príčiny, ktoré bránia ľuďom v tíme efektívne spolupracovať sú:
1. Chýbajúca Dôvera
2. Strach z Konfliktu
3. Neprijatie Záväzku a Neangažovanosť
4. Nebratie na zodpovednosť
5. Nezáujem o výsledky tímu

Pre zlepšenie komunikácie a efektivity tímu je preto treba ľudí najprv rozkomunikovať, aby sa navzájom lepšie spoznali.

Prvý deň
Komunikačný workshop osobnostnej typológie.

Na tomto workshope sa účastníci zoznámia s rôznymi typmi ľudskej osobnosti, s rôznymi spôsobmi ľudskej komunikácie a potom si podľa návodu určia svoj dominantný osobnostný typ. Následne si porovnajú svoj typ osobnosti s bezplatnou škicou Lumina Spark, ktorú získajú tak, že online odpovedia na 16 otázok.

Potom si účastníci urobia Test Efektivity Tímovej Komunikácie, kde si pomenujú hlavnú prekážku, ktorá zhoršuje ich komunikáciu v tíme.

Každý účastník si na základe svojho dominantného Osobnostného Typu a svojej hlavnej prekážky tímovej komunikácie vytvorí svoj Osobný Akčný Plán na zlepšenie komunikácie. Tiež si dohodne so svojim patrónom (kolegom, kamarátom) patronát – ako mu patrón má pomôcť, keď na ňom spozoruje jeho neefektívnu osobnostnú vlastnosť.
 

Druhý deň
5 krokov k efektívnemu tímu.

Na tomto workshope sa účastníci zoznámia s piatimi príčinami, ktoré znižujú efektivitu tímov. Znova si urobia Test Efektivity Tímovej Komunikácie a porovnáme si ich dnešné výsledky s výsledkami z prvého školenia. Tu budeme vidieť, čo vášmu tímu priniesol prvý workshop.

Každý účastník si na základe svojho dominantného Osobnostného Typu a hlavnej prekážky tímovej komunikácie aktualizuje svoj vlastný Osobný Akčný Plán na zlepšenie komunikácie. Tiež si aktualizuje so svojim patrónom (kolegom, kamarátom) patronát – ako mu patrón má pomôcť, keď na ňom spozoruje jeho neefektívnu osobnostnú vlastnosť.

Trvanie workshopu: 9:00 – 17:00 hod, 1 hodina na obed.
Druhý workshop odporúčam realizovať 1 – 2 mesiace po prvom workshope.
 

Školenie je interaktívne. Maximálny počet účastníkov je 15 osôb.

Obidva workshopy sa konajú prezenčne.
 

Cieľom školenia je naladiť členov tímu k vysokému výkonu a konštruktívnej spolupráci.
 

Prednáša: RNDr. Alexander Birčák
Manažérsky poradca a školiteľ.

(Bývalý riaditeľ marketingu Wüstenrotu Praha, bývalý riaditeľ marketingu Linde Gas Praha a bývalý predseda predstavenstva Sokolovských strojíren.)

Prečo prísť na školenia Alexandra Birčáka: čítajte viac >>>
 

Čo nám o tomto školení napísali jeho účastníci:

– Veci nie sú iba čierne, alebo biele a všetkého veľa škodí. Uvedomila som si, že prehnané používanie určitých osobnostných kvalít nemusí priviesť k želanému výsledku pri vedení tímu.
Ing. Jana Páleniková, územný riaditeľ, Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

– Školenie mi pomohlo lepšie spoznať samu seba a ukázalo mi, ako lepšie postupovať v praxi pri vedení tímu.
Darina Macáková, územný riaditeľ, Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

 

 

plán

Miesta, kde som školil / konzultoval

Kde sa koná toto školenie:

Kdekoľvek na území Slovenska alebo Česka podľa Vášho výberu.
 

Cena školenia:

Prezenčné školenie: 598 €/osoba,
Online školenie: 478 €/osoba,
Pri viacerých účastníkoch z jednej organizácie poskytujeme zľavy.

Skupina 10 – 15 osôb: 2 400,- € / 2 dni.
Cena je konečná, nie sme platiteľmi DPH. Pre menšie skupiny stanovíme cenu individuálne.

 

Máte o toto školenie záujem?

Napíšte nám názov školenia, pre koľko osôb a či sa jedná o online/prezenčné školenie do tohto formulára:

  Chcem sa opýtať na školenie/konzultácie

  Meno, priezvisko a titul (povinné):

  Telefón (povinné):

  Váš email (povinné):

  Funkcia v spoločnosti/názov spoločnosti:

  Uveďte rozsah školenia/konzultácií (1 hod., pol dňa, X dní ...):

  Zvoľte, o čo máte záujem:
  mám záujem o školenie pre skupinumám záujem o školenie pre sebamám záujem o konzultácie pre seba.

  O akú tému školenia / konzultácií máte záujem:

  Vaša správa - na čo sa chcete opýtať:

  Zaslaním tejto otázky súhlasím s tu uvedenými s Ochranou osobných údajov >>>

  Ak ste formulár vyplnili správne, objaví sa pod tlačítkom dole potvrdenie o jeho prijatí. Ak nevyplníte všetky požadované položky, objaví sa tam výzva k ich oprave.