RNDr. Alexander Birčák

Kto je kouč a školiteľ Alexander Birčák:

Alexander Birčák1. Alexander Birčák je úspešný manažér s dlhoročnými skúsenosťami vo vrcholových pozíciách v nadnárodných spoločnostiach:

Manažérsky poradca, školiteľ a kouč emočného odblokovania, 18 rokov,
• Toastmasters Košice, prezident rečníckeho klubu, 3 roky,
• Linde Gas a.s., Praha, riaditeľ marketingu, 3 roky,
• Wüstenrot, stavební spořitelna a.s., Praha, riaditeľ marketingu, 3 roky,
• IKS Komerční banky, a.s., Praha, obchodný riaditeľ, 3 roky,
• Česká podnikatelská pojišťovna a.s., Praha, poradca generálneho riaditeľa, 3 roky,
• Slezské mrazírny a.s., Opava, ČR, predseda predstavenstva, 1 rok,
• Sokolovské strojírny a.s., Sokolov, ČR, predseda predstavenstva, 2 roky,.
 

2. Alexander Birčák je praktik – radí a prednáša o veciach, ktoré na vlastnej koži zažil a zaviedol do praxe sám u seba, alebo u svojich klientov.

Vytvoril napr. nový produkt stavebného sporenia Rekofond Wüstenrot. Akčný plán na podporu predaja Corgon Linde priniesol medziročný nárast predaja o 39,2 %. Jeho kampaň na povinné zákonné poistenie vozidiel (PZP) vyniesla Českú podnikatelskú pojišťovnu medzi troch najväčších poisťovateľov PZP v ČR.

V osobnom živote sa úspešne vyrovnal s ťaživým rozvodom a založil nové, harmonické manželstvo.
 

3. Alexander Birčák pomáha klientom teoretické vedomosti úspešne zaviesť do praxe.

Pri riešení ťažkých životných (manažérskych) situácií využíva sadu koučovacích pomôcok, ktoré klientom pomáhajú nájsť riešenie situácie. Na konzultáciách pomáha klientom nájsť riešenie ich situácie tak, aby čo najviac vyhovovalo ich typu osobnosti.
 

Povedali o jeho konzultáciách:

Jaroslav Hudzík

• Bol som prekvapený, aké sú princípy riešenia mojej manažérskej situácie jednoduché a funkčné. S neuveriteľnou ľahkosťou si ma priviedol k riešeniu tam, kde som ja žiadne nevidel.
Ty si mi neradil, ty si ma sprevádzal pri hľadaní mojej cesty.

Ing. Jaroslav Hudzík, konateľ Tatranská likérka s.r.o.

 

Bibiána Čáni

• Na konzultácii som si uvedomila svoje silné a slabé stránky, čo mi pomôže efektívnejšie využívať môj pracovný čas. Uvedomila som si, čo je mi v práci viac prirodzené a kde tlačím na pílu. Konzultácia prebiehala prirodzeným, vyrovnaným spôsobom a mám z nej pozitívny dojem. Perfektná práca.

Ing. Bibiána Čáni, regionálny riaditeľ KOOPERATÍVA POISŤOVŇA a.s., pobočka Poprad.
 

• Na konzultáciu som prišla so zadaním, ako udržať motiváciu v tíme napriek stále sa zvyšujúcim pracovným nárokom. Pri konzultácii som dospela k poznaniu, že moje vnútorné a v podstate osobné problémy sú úzko prepojené s vnímaním mojej práce. A pokiaľ si ja vyriešim tieto svoje otázniky, môj pohľad na prácu a problémy s ňou spojené budú oveľa jednoduchší a jasnejší.
Na konzultácii som si uvedomila a pomenovala problémy, ktorými sa zaoberám a to mi pomohlo nájsť ich správne riešenie.

K. O., riaditeľka pobočky ČSOB, a.s.
 

• „Největší přínos byl v kreativitě, nápadech v oblasti marketingu, které vedli k dlouhodobým obchodním výsledkům. … naše pojišťovna se stala třetím největším pojistitelem povinného ručení automobilů (PZP) v ČR.“

Ing. Vlastimil Navrátil, generálny riaditeľ České podnikatelské pojišťovny a.s. Praha (od 1995 do 2005).

 


 
 

Napísali o školeniach Alexandra Birčáka:

• Na školení som si uvedomila viacero vecí o motivácii, ktoré som síce už predtým vedela, ale dala som si ich do nových súvislostí. Tak ich budem môcť lepšie využiť v praxi. Bolo to super!
Ing. Renáta Belicová, riaditeľka ľudských zdrojov TESCO STORES a.s., Beckov

• Vaše školení u nás na ministerstvu bylo zajímavé vašim přístupem a stylem výkladu. Od jiných účastníků mám zpětnou vazbu i na „chodbách“, kde mě zastavují a říkají, jak se jim to líbilo. A abych je upozornil, až zase budeme pořádat nějaké školení s panem Birčákem.
JUDr. Pavel Dvořák, ředitel odboru personálního, Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha.
 

 

Povedali o školeniach Alexandra Birčáka:


 

Vystúpenia Alexandra Birčáka v TV si pozrite tu >>>

Vystúpenia v TV