Ako robiť efektívne porady

Ako robiť efektívne porady

Častým problémom porád je, že sú nudné a neproduktívne.

Nudné sú preto, lebo sa na nich riešia veci, ktoré sa mnohých účastníkov vôbec netýkajú a tí, ktorých sa to týka nemajú dostatok informácií na správne rozhodovanie.

Neproduktívne sú preto, lebo sa na riešenie všetkých problémov využíva jeden typ porady. Namiesto toho, aby sa na rôzne typy problémov používali rôzne typy porád.
 

Problémy, ktoré organizácie potrebujú riešiť na poradách:
1. operatívne riešenie úloh,
2. kontrola toho, či tím v práci postupuje správnym smerom,
3. rozhodovanie o zmenách v pracovných prioritách,
4. strategické rozhodnutia o smerovaní organizácie,
5. hodnotenie pracovných výsledkov.
 

Poznáme tieto typy porád:
a, Denné aktuality
b, Týždenné taktické porady
c, (Mesačná) strategická porada
d, Kvartálna porada
e, Ročná hodnotiaca konferencia
 

a, pri Denných aktualitách sa členovia tímu informujú o dôležitých veciach týkajúce sa ich práce. Každý člen tímu má 60 sekúnd na informovanie ostatných členov tímu o tom, čo bude dnes robiť. Pri desiatich členoch tímu trvá porada aj s úvodom a záverom 12 minúť. A všetci členovia tímu sú informovaní o dianí.

b, pri Týždenných poradách sa okrem hodnotenia minulého týždňa kontrolujú hodnotiace ukazovatele, podľa ktorých tím vie, či sa veci vyvíjajú správnym smerom. Na školení sa určia hodnotiace ukazovatele, ktoré sa v budúcnosti budú kontrolovať.

c, Na strategickej porade sa preberajú záležitosti, ktoré si vyžadujú pripravené informácie a ktorých prerokovanie si vyžaduje 1 – 2 hodiny. Tento typ porady sa robí aspoň raz mesačne, alebo podľa potreby, ktorá sa pomenuje na týždennej porade.
 

Cieľom školenia je praktický nácvik vedenia porád. Preto na úvod robíme SWOT analýzu súčasných porád, aby sme vedeli, čo chceme v spoločnosti zlepšovať.

Trvanie školenia: 1 deň (7 hod.)
 

Školenie je možné realizovať bez, ale aj po absolvovaní workshopu Lumina Spark „Sebapoznaním k osobnostnému rozvoju >>>“.

Ak účastníci tohto školenia o poradách predtým absolvovali workshop „Sebapoznaním k osobnostnému rozvoju“, môžu následne využiť konzultáciu – osobný koučing, ktorý im pomôže lepšie využiť svoje osobnostné kvality pri vedení efektívnych porád.
 

Prednáša: RNDr. Alexander Birčák
Manažérsky poradca a školiteľ.

(Bývalý riaditeľ marketingu Wüstenrotu Praha, bývalý riaditeľ marketingu Linde Gas Praha a bývalý predseda predstavenstva Sokolovských strojíren.)

Prečo prísť na školenia Alexandra Birčáka: čítajte viac >>>
 

Čo nám o tomto školení napísali jeho účastníci:

– Na školení som sa vďaka SWOT analýze pozrela z iného uhlu na súčasné porady a na príležitosti, ktoré takto môžeme lepšie využiť. Rozdelenie porád podľa formy a obsahu mi dáva zmysel.
Ing. Jana Páleniková, územný riaditeľ, Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

– Po školení mám jasnú predstavu, ako viesť rôzne typy porád a zapájať do nich aj svojich podriadených. Zaujímavý je aj pohľad na to, čo mi bude z môjho osobnostného profilu Lumina pomáhať a narúšať vedenie efektívnych porád.
Mgr. Ján Nagy, územný riaditeľ, Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

 

 

plán

Miesta, kde som školil / konzultoval

Kde sa koná toto školenie:

Kdekoľvek na území Slovenska alebo Česka podľa Vášho výberu.
 

Cena školenia:

Prezenčné školenie: 300 €/osoba,
Online školenie: 240 €/osoba,
Pri viacerých účastníkoch z jednej organizácie poskytujeme zľavy.

Skupina 5 – 15 osôb: 1 200,- €/deň.
Cena je konečná, nie sme platiteľmi DPH. Pre menšie skupiny stanovíme cenu individuálne.

 

Máte o toto školenie záujem?

Napíšte nám názov školenia, pre koľko osôb a či sa jedná o online/prezenčné školenie do tohto formulára:

  Chcem sa opýtať na školenie/konzultácie

  Meno, priezvisko a titul (povinné):

  Telefón (povinné):

  Váš email (povinné):

  Funkcia v spoločnosti/názov spoločnosti:

  Uveďte rozsah školenia/konzultácií (1 hod., pol dňa, X dní ...):

  Zvoľte, o čo máte záujem:
  mám záujem o školenie pre skupinumám záujem o školenie pre sebamám záujem o konzultácie pre seba.

  O akú tému školenia / konzultácií máte záujem:

  Vaša správa - na čo sa chcete opýtať:

  Zaslaním tejto otázky súhlasím s tu uvedenými s Ochranou osobných údajov >>>

  Ak ste formulár vyplnili správne, objaví sa pod tlačítkom dole potvrdenie o jeho prijatí. Ak nevyplníte všetky požadované položky, objaví sa tam výzva k ich oprave.