Tréning predajných techník

Tréning predajných techník

Predajcovia pri svojej každodennej práci veľmi často počujú odmietnutie od klientov. A to je pre nich frustrujúce a demotivujúce. Zruční predajcovia sú predovšetkým zruční komunikátori a dokážu dobre spracovávať stres z odmietnutia.

Tréning rozvíja zručnosti predajcu vo vedení obchodného rozhovoru pre vytvorenie a upevňovanie vzťahu so zákazníkom.

Predajca bude po skončení školenia vedieť, ako lepšie komunikovať s dobrými zákazníkmi, aby nakúpili viac. Bude vedieť, ako komunikovať so „zložitými“ klientmi, aby z nich urobil dobrých klientov. Alebo aby vedel včas prerušiť rozhovor, keď zistí, že klient u neho teraz aj tak nekúpi.
 

Ciele tréningu:
– rozvíjať predajné zručnosti.
– nacvičiť aktívne počúvanie, kladenie otázok a parafrázovanie pri predaji.
– vedieť identifikovať typy klientov a zvoliť vhodný postup pri ich ovplyvňovaní.
– poznať výsledky rôznych postupov pri ovplyvňovaní klientov.
– rozvíjať sociálne zručnosti pri styku s klientom
 

Obsah tréningu:
– budovanie pozitívneho vzťahu s klientom
– základné postoje vedúce k úspechu pri predaji
– imidž predajcu
– rečnícke predajné techniky: aktívne počúvanie a parafrázovanie
– základné typy klientov a ako s nimi jednať
– princípy presvedčovania (ťah a tlak pri predaji)
– zvládanie emócií pri predajnom rozhovore
– verbálna a neverbálna komunikácia
– psychický stres obchodníka a ako ho prekonať
– akčný plán predaja

 
Trvanie školenia: 1 deň (7 hod.)

 

Čo nám o tomto školení napísali jeho účastníci:

– Najzaujímavejšie boli pre mňa informácie o rozdelení zákazníkov podľa emócií a ich typológia. Myslím si, že školenie je pre každého, kto vo svojej práci prichádza do styku s ľuďmi a musí vedieť ovládať svoje emócie.
Natália Tomčíková, sales manager Educiation s.r.o., Bratislava.

Najviac ma zaujali praktické ukážky jednotivých predajných techník s použitím názorných rekvizít a analýzou problémov, ktoré vznikajú pri predaji. Ďakujem za pútavé školenie.
Ing. MK, konateľ spoločnosti.
 

 

Prednáša:
RNDr. Alexander Birčák,
Motivačný poradca šéfov a školiteľ.

(Bývalý riaditeľ marketingu Wüstenrotu Praha, bývalý riaditeľ marketingu Linde Gas Praha a bývalý predseda predstavenstva Sokolovských strojíren.)

Prečo prísť na školenia Alexandra Birčáka: čítajte viac >>>
 

 

plán

Miesta, kde som školil / konzultoval

Kde sa koná toto školenie:

Kdekoľvek na území Slovenska alebo Česka podľa Vášho výberu.
 

Cena školenia:

Prezenčné školenie: 299 €/osoba,
Online školenie: 239 €/osoba,
Pri viacerých účastníkoch z jednej organizácie poskytujeme zľavy.

Skupina 10 – 15 osôb: 1 200,- €/deň.
Cena je konečná, nie sme platiteľmi DPH. Pre menšie skupiny stanovíme cenu individuálne.

 

Máte o toto školenie záujem?

Napíšte nám názov školenia, pre koľko osôb a či sa jedná o online/prezenčné školenie do tohto formulára:

  Chcem sa opýtať na školenie/konzultácie

  Meno, priezvisko a titul (povinné):

  Telefón (povinné):

  Váš email (povinné):

  Funkcia v spoločnosti/názov spoločnosti:

  Uveďte rozsah školenia/konzultácií (1 hod., pol dňa, X dní ...):

  Zvoľte, o čo máte záujem:
  mám záujem o školenie pre skupinumám záujem o školenie pre sebamám záujem o konzultácie pre seba.

  O akú tému školenia / konzultácií máte záujem:

  Vaša správa - na čo sa chcete opýtať:

  Zaslaním tejto otázky súhlasím s tu uvedenými s Ochranou osobných údajov >>>

  Ak ste formulár vyplnili správne, objaví sa pod tlačítkom dole potvrdenie o jeho prijatí. Ak nevyplníte všetky požadované položky, objaví sa tam výzva k ich oprave.