Tréning predajných techník

Tréning predajných techník

Predajcovia pri svojej každodennej práci veľmi často počujú odmietnutie od klientov. A to je pre nich frustrujúce a demotivujúce. Zruční predajcovia sú predovšetkým zruční komunikátori a dokážu dobre spracovávať stres z odmietnutia.

Tréning rozvíja zručnosti predajcu vo vedení obchodného rozhovoru pre vytvorenie a upevňovanie vzťahu so zákazníkom.

Predajca bude po skončení školenia vedieť, ako lepšie komunikovať s dobrými zákazníkmi, aby nakúpili viac. Bude vedieť, ako komunikovať so „zložitými“ klientmi, aby z nich urobil dobrých klientov. Alebo aby vedel včas prerušiť rozhovor, keď zistí, že klient u neho teraz aj tak nekúpi.
 

Ciele tréningu:
– rozvíjať predajné zručnosti.
– nacvičiť aktívne počúvanie, kladenie otázok a parafrázovanie pri predaji.
– vedieť identifikovať typy klientov a zvoliť vhodný postup pri ich ovplyvňovaní.
– poznať výsledky rôznych postupov pri ovplyvňovaní klientov.
– rozvíjať sociálne zručnosti pri styku s klientom
 

Obsah tréningu:
– budovanie pozitívneho vzťahu s klientom
– základné postoje vedúce k úspechu pri predaji
– imidž predajcu
– rečnícke predajné techniky: aktívne počúvanie a parafrázovanie
– základné typy klientov a ako s nimi jednať
– princípy presvedčovania (ťah a tlak pri predaji)
– zvládanie emócií pri predajnom rozhovore
– verbálna a neverbálna komunikácia
– psychický stres obchodníka a ako ho prekonať
– akčný plán predaja

 

Čo nám o tomto školení napísali jeho účastníci:

– Najzaujímavejšie boli pre mňa informácie o rozdelení zákazníkov podľa emócií a ich typológia. Myslím si, že školenie je pre každého, kto vo svojej práci prichádza do styku s ľuďmi a musí vedieť ovládať svoje emócie.
Natália Tomčíková, sales manager Educiation s.r.o., Bratislava.

Najviac ma zaujali praktické ukážky jednotivých predajných techník s použitím názorných rekvizít a analýzou problémov, ktoré vznikajú pri predaji. Ďakujem za pútavé školenie.
Ing. MK, konateľ spoločnosti.
 

Ďalšie referencie našich školení nájdete tu >>>
 
 

Prednáša:
RNDr. Alexander Birčák,
Motivačný poradca šéfov a školiteľ.

(Bývalý riaditeľ marketingu Wüstenrotu Praha, bývalý riaditeľ marketingu Linde Gas Praha a bývalý predseda predstavenstva Sokolovských strojíren.)

Prečo prísť na školenia Alexandra Birčáka: čítajte viac >>>
 

Kde a kedy sa koná toto školenie:


Bratislava, termín upresníme.
Košice, termín upresníme.
Praha, termín upresníme.

Školenie trvá 2 dni, od 9.00, do 16.00 h.
 

Cena školenia: 580,-€ (14.500,- Kč)/osoba bez DPH.
Nie sme platiteľmi DPH. Cena zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie.
 

Zaujalo Vás toto školenie? Využite tieto zľavy:

Zľava Predpredaj 30% za platbu pred uzávierkou 14 dní pred konaním školenia. Cena 406 € (10.150 Kč).

 
Termín vo Vašom meste nebol ešte určený? Chcete, aby sme Vás osobne upozornili, až termín určíme? Prihláste sa nezáväzne už teraz rovnakou prihláškou.

 

Prihláste sa na školenie:

TRÉNING PREDAJNÝCH TECHNÍK

2 dni (9.00 - 16.00 hod.), 580,-€ (14.500,- Kč) /osoba.

Zvoľte si mesto a termín Vami vybraného školenia:

Bratislava, upresníme.Košice, upresníme.Praha, upresníme.


Tu uveďte svoje osobné a firemné údaje:

Počet prihlásených účastníkov, vrátane Vás:

Meno, priezvisko a titul účastníka: (požadované)

Funkcia v spoločnosti:

Obchodné meno spoločnosti:

Sídlo spoločnosti - adresa (ulica, číslo, PSČ, obec):

IČO:

DIČ/ IČ DPH:

Telefón:

Váš email (povinné):

Poznámka:

Zaslaním tejto prihlášky súhlasím s tu uvedenými Obchodnými podmienkami školenia >>> a s Ochranou osobných údajov >>>

Ak ste prihlášku vyplnili správne, objaví sa pod tlačítkom dole potvrdenie o jej prijatí. Ak nevyplníte všetky požadované položky, objaví sa tam výzva k ich oprave.