Tréning predajných techník

Predajcovia pri svojej každodennej práci veľmi často počujú odmietnutie od klientov. A to je pre nich frustrujúce a demotivujúce. Zruční predajcovia sú predovšetkým zruční komunikátori a dokážu dobre spracovávať stres z odmietnutia.

Tréning rozvíja zručnosti predajcu vo vedení obchodného rozhovoru pre vytvorenie a upevňovanie vzťahu so zákazníkom.

Predajca bude po skončení školenia vedieť, ako lepšie komunikovať s dobrými zákazníkmi, aby nakúpili viac. Bude vedieť, ako komunikovať so „zložitými“ klientmi, aby z nich urobil dobrých klientov. Alebo aby vedel včas prerušiť rozhovor, keď zistí, že klient u neho teraz aj tak nekúpi.
 

Ciele tréningu:
- rozvíjať predajné zručnosti.
- nacvičiť aktívne počúvanie, kladenie otázok a parafrázovanie pri predaji.
- vedieť identifikovať typy klientov a zvoliť vhodný postup pri ich ovplyvňovaní.
- poznať výsledky rôznych postupov pri ovplyvňovaní klientov.
- rozvíjať sociálne zručnosti pri styku s klientom
 

Obsah tréningu:
- budovanie pozitívneho vzťahu s klientom
- základné postoje vedúce k úspechu pri predaji
- imidž predajcu
- rečnícke predajné techniky: aktívne počúvanie a parafrázovanie
- základné typy klientov a ako s nimi jednať
- princípy presvedčovania (ťah a tlak pri predaji)
- zvládanie emócií pri predajnom rozhovore
- verbálna a neverbálna komunikácia
- psychický stres obchodníka a ako ho prekonať
- akčný plán predaja

 

Čo nám o tomto školení napísali jeho účastníci:

- Najzaujímavejšie boli pre mňa informácie o rozdelení zákazníkov podľa emócií a ich typológia. Myslím si, že školenie je pre každého, kto vo svojej práci prichádza do styku s ľuďmi a musí vedieť ovládať svoje emócie.
Natália Tomčíková, sales manager Educiation s.r.o., Bratislava.

Najviac ma zaujali praktické ukážky jednotivých predajných techník s použitím názorných rekvizít a analýzou problémov, ktoré vznikajú pri predaji. Ďakujem za pútavé školenie.
Ing. MK, konateľ spoločnosti.
 

Ďalšie referencie našich školení nájdete tu >>>
 
 

Prednáša:
RNDr. Alexander Birčák,
Motivačný poradca šéfov a školiteľ.

(Bývalý riaditeľ marketingu Wüstenrotu Praha, bývalý riaditeľ marketingu Linde Gas Praha a bývalý predseda predstavenstva Sokolovských strojíren.)

Prečo prísť na školenia Alexandra Birčáka: čítajte viac >>>
 

Kde a kedy sa školenie koná:

Termín školenia nebol stanovený.

Školenie trvá 2 dni, od 9.00, do 16.00 h.
 

Cena školenia: 440,- € bez DPH.
Cena zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie a obed.