Objednávka portrétu Lumina Spark

l-spark-2 width=Lumina Spark portrét.

Osobnostný portrét Lumina Spark

je to dôkladný popis Vašej osobnosti, kde sa na 36 stranách o sebe dočítate veľmi zaujímavé veci.

 
Vyberáme z obsahu:

– Rozloženie vašej osobnosti v mandale (kruhu) osobnostných kvalít.
– Vaše silné stránky a možné slabé stránky.
– Dva citáty pre vašu inšpiráciu.
– Tri pohľady na to, kto ste.
– Váš archetyp podľa osobnosti.
– Vaše prirodzené kvality.
– Vaše každodenné kvality.
– Vaše prehnane sa prejavujúce sa kvality.

sef a mobil width=Mandala osobnostných kvalít.


– Vašich 24 kvalít detailne.
– Práca s vašim protikladom.
– Rozpoznávanie podobnosti v ostatných.
– Práca s niekym vám podobným.
– Vaše komunikačné preferencie.
– Ako vytvoriť vysokovýkonný tím.
 

 

Ako získate svoj osobnostný portrét Lumina Spark?

lumina-24-kvalit width=24 osobnostných kvalít.


Po objednaní tu na tejto stránke a zaplatení svojho osobnostného portrétu vám pošleme link na dotazník so 144 otázkami.

Na uvedenom linku si vytvoríte konto – zadáte svoje prihlasovacie meno a heslo a vyplníte dotazník. Vyplnenie trvá približne 30 minút.

My po Vašom vyplnení dotazníka automaticky dostaneme email, že ste ho vyplnili. Následne vygenerujeme a vytlačíme Váš osobnostný portrét.

Vytlačený osobnostný portrét vám prinesieme na workshop / konzultáciu a odovzdáme vám ho do vašich rúk.
 

 

Ako pracovať s osobnostným portrétom Lumina Spark?

Osobnostný portrét je podkladom pre sebapoznávanie a uvedomenie si svojich silných a slabých stránok. Začať môžete na krátkom, 3 hodinovom workshope Sebapoznaním k osobnému rozvoju >>>
Alebo naplno na dvojdňovom workshope Lumina Spark >>>

Ak sa chcete dozvedieť, ako zmeniť konkrétne veci vo Vašom pracovnom, alebo osobnom živote, veľmi prínosná je konzultácia – výklad osobnostného portrétu. Prinesiete si z nej konkrétne odporúčania, ktoré svoje silné stránky využiť pri žiadanej zmene, alebo rozhodovaní. Prečítajte si viac o konzultácii tu >>>
 

Osobnostný portrét podlieha zákonu o ochrane osobných údajov (GDPR) >>> a bez vášho písomného súhlasu nebude poskytnutý tretím osobám.
 

Cena osobnostného portrétu Lumina Spark: 130,- € bez DPH. Nie sme platiteľmi DPH.
 

Objednávka osobnostného portrétu Lumina Spark

Cena portrétu 130,- € bez DPH. Nie sme platiteľmi DPH.


Tu uveďte svoje osobné a firemné údaje:

Počet objednaných portrétov, vrátane Vás:

Meno, priezvisko a titul účastníka: (požadované)

Funkcia v spoločnosti:

Obchodné meno spoločnosti:

Sídlo spoločnosti - adresa (ulica, číslo, PSČ, obec):

IČO:

DIČ/ IČ DPH:

Telefón (povinné):

Váš email (povinné):

Poznámka:

Zaslaním tejto prihlášky súhlasím s tu uvedenými Obchodnými podmienkami školenia >>> a s Ochranou osobných údajov >>>

Ak ste prihlášku vyplnili správne, objaví sa pod tlačítkom dole potvrdenie o jej prijatí. Ak nevyplníte všetky požadované položky, objaví sa tam výzva k ich oprave.