Čo mám urobiť, aby zamestnanec splnil úlohu?

Čo mám urobiť, aby zamestnanec splnil úlohu?

Viesť ľudí je niekedy ťažké. Ak zadáte zamestnancovi úlohu, jeho reakcia môže byť:

– 100% súhlas a bezhlavé plnenie úlohy.
– 100% nesúhlas, otvorené odmietnutie, začína vojna.
– 50 : 50. Zamestnanec formálne príjme úlohu, robí ďalej niečo úplne iné.
– Bez odpovede, takže neviete, na čom ste.
– Porozmýšľa a urobí to, čo je v danej situácii logické urobiť pre úspech firmy.
 

poradenstvo

.

Niektorí zamestnanci majú sklon odpovedať na zadanie úlohy stále tým istým (nevhodným) spôsobom.

 

Prepustiť zamestnanca je krajná, veľmi nákladná možnosť. Zatvárať oči nad nedostatočným plnením úloh je cesta do pekla.
 

Aká je zlatá stredná cesta?

Pochopiť, prečo sa zamestnanec správa tak, ako sa správa. A pochopiť, čo máte urobiť, aby zamestnanec splnil úlohu.
 

Ako na to sa dozviete na školení „Tajomstvo motivácie ľudí odhalené“ >>>.
 

S vyššie popísanými reakciami zamestnancov na zadanie úlohy som sa stretával od začiatku môjho pôsobenia ako riaditeľ v rôznych spoločnostiach. Dnes už viem, čo som vtedy potreboval vedieť, aby som si ušetril nervy a oveľa efektívnejšie viedol ľudí.
 

Školenie „Tajomstvo motivácie ľudí odhalené“ som vytvoril v takej podobe, akú by som chcel dostať na začiatku svojej manažérskej dráhy.
 

Nie sú to žiadne poučky vyčítané z kníh. Sú to moje vlastné skúsenosti a návody z praxe, ako efektívne riešiť situácie pri zadávaní pracovných úloh zamestnancom.
 

Prečítajte si o školení viac tu >>>
 
 

Alexander Birčák

Prajem Vám úspešný deň.
S pozdravom,

 
RNDr. Alexander Birčák
Manažérsky kouč a školiteľ.

Albisa s.r.o.
 

Zanechaj komentár