Ako zlepšiť vzťahy v tíme?

Jednou z príčin zlých vzťahov v tíme môže byť veľmi rozšírená domienka, že ostatní ľudia sú rovnakí, ako sme my. Že sú pre nich dôležité rovnaké veci, ako sú dôležité pre nás.

Ak iní ľudia nereagujú podľa našich očakávaní, berieme to často z ich strany za schválnosť a prejav nepriateľstva.

Spôsobom, ako zlepšiť vzťahy v tíme je pomôcť členom tímu, aby sa navzájom lepšie spoznali. Ak zistím, že kolega sa správa tak, ako sa správa nie preto, že ma chce naštvať, ale že sa tak správa ku každému, pomôže nám to zlepšiť našu komunikáciu.
 

teamwork

.

Lepšie spoznanie sa členov tímu zlepšuje vzťahy medzi nimi, posilňuje ich vzájomnú dôveru a prispieva k vyššej produktivite tímu.

Skvelým nástrojom, ako zlepšiť vzťahy v tíme a tiež produktivitu tímu je workshop Lumina Spark >>>

Každý z účastníkov si pred workshopom vyplní dotazník, na základe ktorého mu vytvoríme jeho osobnostný portrét. Osobnostný portrét obdrží účastník na workshope.

Workshop prebieha 2 dni, počas ktorých sa účastníci formou praktických cvičení zoznámia s obsahom 24 osobnostných kvalít a tiež s tým, aké hodnoty tých kvalít majú oni sami.

Ak chcete zlepšiť vzťahy a komunikáciu v tíme a tiež jeho produktivitu, príďte na bezplatnú popoludňajšiu 4 hodinovú ochutnávku workshopu Lumina Spark do Bratislavy 27.2., Košíc 28.2 a Prahy 26.2.2019 >>>
 
 
 
Alexander Birčák

Prajem Vám úspešný deň.
S pozdravom,

RNDr. Alexander Birčák
Kouč a školiteľ.
 

PS: Využite deň naplno a prihláste sa aj na dopoludňajšie školenie „Motivácia, Leadership a Asertivita“ >>>

Zanechaj komentár