Osobnostné portrétovanie
pre rozvoj zamestnancov i tímu

Ochutnávka Workshopu Lumina Spark

 
Chcete:
– zlepšiť vzťahy a komunikáciu na pracovisku?
– zlepšiť pracovné výsledky jednotlivých zamestnancov, i celých tímov?
– pomenovať potenciál a smer ďalšieho rozvoja zamestnancov?

Využite k tomu osobnostné portrétovanie Lumina Spark a interaktívne tréningy zamerané na rozvoj komunikácie a efektivity tímu.

sef a mobil width=Lumina Spark: Mandala osobnostných kvalít.

Psychometria Lumina Spark skúma 24 osobnostných rysov, ktoré ovplyvňujú výkon, komunikáciu a správanie človeka a vytvárajú jeho jedinečný „osobnostný portrét“.

Rovnako ako pohľad do zrkadla nám pomáha vylepšiť náš výzor podľa nášho priania, aj pohľad do nášho osobnostného portrétu nám pomáha vylepšiť našu komunikáciu, náš výkon i spoluprácu s inými.

Účastníci sa so svojim osobnostným portrétom zoznámia na „Workshope Lumina Spark“. Formou praktických cvičení spoznajú jednotlivé osobnostné kvality u seba i u kolegov. To napomáha sebapoznaniu a sebareflexii, určeniu svojich silných / slabých stránok a spôsobov svojho ďalšieho rozvoja.

Osobnostný portrét je tiež východiskom pre individuálne koučovanie, ktoré slúži na prekonanie konkrétnych pracovných problémov a zvýšenie efektivity jednotlivcov. Z osobnostného portrétu vie kouč na konzultácii určiť osobnostné kvality, ktoré spôsobujú klientovi jeho konkrétne pracovné problémy a tiež ho nasmerovať k ich efektívnemu riešeniu.

sef a mobil width= Lumina Spark: 24 kvalít denne.


 

Čo nám o workshope Lumina Spark napísali jeho účastníci:

– Workshop mi dal nový pohľad na seba samú, v čom sa môžem rozvíjať a ako môžem lepšie pracovať so svojim tímom.
Ing. Bibiána Čáni, regionálny riaditeľ, KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.

– Je to nový, sofistikovaný prístup k osobnostnému rozvoju. Pomocou modelových situácií a konkrétnych zážitkov na cvičeniach si ľudia uvedomia svoje osobnostné kvality a majú priestor zdieľať svoje myšlienky o tom.
Ing. Valentín Tomko, Regional team leader, Towercom, a.s.

– Workshop bol bohatý na informácie o osobnosti človeka a prepojený s praxou. Podporuje objektívny, nehodnotiaci prístup k ľuďom. Prebiehal v príjemnej a otvorenej atmosfére.
Mgr. Barbora V., HR Business partner.
 

Príďte si vyskúšať, ako to celé funguje.

Pozývame Vás na Ochutnávku workshopu Lumina Spark.

Na Ochutnávke sa zameriame na dôležitý rozmer našej osobnosti – spôsob, ako komunikujeme s inými ľuďmi. Formou praktických cvičení si pomenujete, akým spôsobom komunikujete s ľuďmi Vy. Čo je prínosom takého spôsobu komunikácie, čo je naopak jeho slabinou, a ako to prípadne zmeniť.

Pozrieme sa na to:
– aký vzťah máte k rozprávaniu v spoločnosti,
– ako prejavujete emócie,
– ako ovplyvňujete iných ľudí.
 

Čo získate počas štyroch hodín.

• Zažijete Ochutnávku interaktívneho „Workshopu sebapoznania Lumina Spark“, kde si priamo vyskúšate naše inovatívne metódy, a zároveň sa dozviete niečo o sebe.
• Príklady reálnych situácií našich klientov, ktoré sme vyriešili s pomocou našich nástrojov.
• V prípade záujmu získate po Ochutnávke svoj vlastný osobnostný portrét Lumina Spark.

Po Ochutnávke si tiež môžete objednať konzultáciu – výklad k Vášmu osobnostnému portrétu.
 
Popis celého Workshopu Lumina Spark a školení na zvýšenie efektivity tímu nájdete tu >>>
 

Prednáša:

RNDr. Alexander Birčák, manažérsky poradca a certifikovaný lektor Lumina Learning.
 

Pre koho je akcia určená:
Pre riaditeľov, manažérov a personalistov.

Cena workshopu – Ochutnávky: Bezplatne.
 

Kde a kedy:

Praha, štvrtok 9.5.2019, Hotel Fortuna West, Mrkvičkova 2, školenie i pracovné listy sú v češtine.
Bratislava, termín pripravujeme, Canadian Bilingual Institute, Vysoká 26 .
Košice, termín pripravujeme, Hotel TeleDom, Timonova 27.

Doba konania: od 13:00 – 17:00 hod.
 

Využite deň naplno a prihláste sa aj na dopoludňajšie školenie. Dopoludnia, ten istý deň sa koná školenie

Motivácia, Leadership a Asertivita, čítajte viac >>>.

 
Prihláste sa na ochutnávku tu:
 

Prihláška:

Workshop Lumina Spark – ochutnávka:

Trvanie od 13.00 - 17.00 hod..

Cena: zdarma.


Zvoľte si mesto a termín školenia:

Praha, 9.5.2019.Bratislava, termín pripravujemeKošice, termín pripravujeme.


Tu uveďte svoje osobné a firemné údaje:

Meno, priezvisko a titul účastníka: (požadované)

Funkcia v spoločnosti:

Obchodné meno spoločnosti:

Sídlo spoločnosti - adresa (ulica, číslo, PSČ, obec):

IČO:

DIČ/ IČ DPH:

Telefón (povinné):

Váš email (povinné):

Poznámka:

Zaslaním tejto prihlášky súhlasím s tu uvedenými Obchodnými podmienkami školenia >>> a s Ochranou osobných údajov >>>

Ak ste prihlášku vyplnili správne, objaví sa pod tlačítkom dole potvrdenie o jej prijatí. Ak nevyplníte všetky požadované položky, objaví sa tam výzva k ich oprave.