Osobnostné portrétovanie
pre rozvoj zamestnancov a tímovej spolupráce

Ochutnávka Workshopu Lumina Spark

Chcete:
– zvýšiť svoju osobnú efektivitu?
– zlepšiť pracovné výsledky konkrétnych zamestnancov?
– zlepšiť vzťahy a komunikáciu na pracovisku?
– naladiť tímovú spoluprácu?
– pomenovať potenciál a smer ďalšieho rozvoja zamestnancov?

Využite k tomu osobnostné portrétovanie Lumina Spark a interaktívne tréningy zamerané na rozvoj komunikácie, osobnosti a tímovej spolupráce..

sef a mobil width=Lumina Spark: Mandala osobnostných kvalít.

Psychometria Lumina Spark skúma 24 osobnostných rysov, ktoré ovplyvňujú výkon, komunikáciu a správanie človeka a vytvárajú jeho jedinečný „osobnostný portrét“.

Rovnako ako pohľad do zrkadla nám pomáha vylepšiť náš výzor podľa nášho priania, aj pohľad do nášho osobnostného portrétu nám pomáha vylepšiť našu komunikáciu, náš výkon i spoluprácu s inými.

Osobnostný portrét je východiskom pre individuálne koučovanie, ktoré slúži na prekonanie konkrétnych pracovných problémov a zvýšenie efektivity jednotlivcov.

Z osobnostného portrétu vie kouč na konzultácii určiť osobnostné kvality, ktoré spôsobujú klientovi jeho konkrétne pracovné problémy a tiež ho nasmerovať k ich efektívnemu riešeniu.

Osobnostný portrét slúži tiež na osobný rozvoj a zlepšenie tímovej spolupráce. Účastníci sa so svojim osobnostným portrétom zoznámia na „Workshope Lumina Spark“. Formou praktických cvičení spoznajú jednotlivé osobnostné kvality u seba i u kolegov. To napomáha sebapoznaniu a sebareflexii, určeniu svojich silných / slabých stránok a spôsobov svojho ďalšieho rozvoja.

Na workshop Lumina Spark nadväzuje školenie „Päť krokov k efektívnemu tímu“ a „Ako robiť efektívne porady“.

sef a mobil width= Lumina Spark: 24 kvalít denne.


 
Príďte si vyskúšať, ako to celé funguje.

Pozývame Vás na Ochutnávku workshopu Lumina Spark.

Čo získate počas štyroch hodín.

• Zoznámenie sa s obsahom Osobnostného portrétu Lumina Spark
• Zažijete dve cvičenia z komunikačného a rozvojového „Workshopu Lumina Spark“, kde si priamo vyskúšate naše inovatívne metódy, a zároveň sa dozviete niečo o sebe.
• Ukážku reálnych situácií našich klientov, ktoré sme vyriešili s pomocou našich nástrojov.
• Predstavenie nadväzujúcich tréningov „Päť krokov k efektívnemu tímu“ a „Ako robiť efektívne porady“.
 

V prípade záujmu si môžete svoj vlastný Osobnostný portrét Lumina Spark, vrátane konzultácie (výkladu) objednať tu >>>

Portrét a konzultáciu – výklad portrétu zameraný na riešenie konkrétnej prekážky Vašej osobnej efektivity si môžete zakúpiť pred, alebo aj po Ochutnávke.

Cena portrétu pre jednu osobu je 130 € (3 250 Kč) bez DPH. Nie sme plátcovia DPH.
Konzultácia – výklad osobnostného portrétu: 170 €/hod. (4 250 Kč/hod.)

 
Popis celého Workshopu Lumina Spark a školení na zvýšenie efektivity tímu nájdete tu >>>
 
 

Čo nám o workshope Lumina Spark napísali jeho účastníci:

– Workshop mi dal nový pohľad na seba samú, v čom sa môžem rozvíjať a ako môžem lepšie pracovať so svojim tímom.
Ing. Bibiána Čáni, regionálny riaditeľ, KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.

– Je to nový, sofistikovaný prístup k osobnostnému rozvoju. Pomocou modelových situácií a konkrétnych zážitkov na cvičeniach si ľudia uvedomia svoje osobnostné kvality a majú priestor zdieľať svoje myšlienky o tom.
Ing. Valentín Tomko, Regional team leader, Towercom, a.s.

– Workshop bol bohatý na informácie o osobnosti človeka a prepojený s praxou. Podporuje objektívny, nehodnotiaci prístup k ľuďom. Prebiehal v príjemnej a otvorenej atmosfére.
Mgr. Barbora V., HR Business partner.
 

Prednáša:

RNDr. Alexander Birčák,
manažérsky poradca a certifikovaný lektor Lumina Learning.
 

Pre koho je Ochutnávka určená: riaditelia, manažéri, majitelia firiem, personalisti a záujemcovia o osobný rozvoj.
 

Kedy a kde sa Ochutnávka koná:

Praha, utorok 25.6.2019, Hotel Fortuna West, Mrkvičkova 2. Školenie a pracovné listy sú v češtine.
Bratislava, streda 26.6.2019, Canadian Bilingual Institute, Vysoká 26.
Košice, štvrtok 27.6.2019, Hotel TeleDom, Timonova 27.

Ochutnávka trvá 1/2 dňa, od 13.00 do 17.00 h.
 

Cena Ochutnávky: 145,- € (3.625,- Kč)/osoba bez DPH. Nie sme platiteľmi DPH.
Cena zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie.
 

Zaujalo Vás toto školenie? Využite Zľavu Predpredaj 30%.

Cena v Predpredaji je 101,50 € (2 540,00 Kč). Predpredaj končí 14 dní pred konaním školenia.
 

Chcete túto Ochutnávku u Vás v spoločnosti?

Objednajte si firemnú verziu tohto školenia.

Počet účastníkov: 4 – 10 osôb.
Dĺžka školenia: 4 hod.

Cena Ochutnávky u Vás v spoločnosti: 680 €.
Ako bonus získate osobnostný portrét Lumina Spark v hodnote 130 € pre vybranú osobu zdarma.
 

Akcia Zľava 50%.
Objednajte si túto Firemnú Ochutnávku do 31.7.2019 a získate 50 % zľavu.: 680 €, 340 €, vrátane Osobnostného portrétu Lumina Spark >>> pre jednu osobu zdarma..
 

Využite deň naplno a prihláste sa aj na dopoludňajšie školenie. Dopoludnia, ten istý deň sa koná školenie

Motivácia, Leadership a Asertivita, čítajte viac >>>.

 
Prihláste sa na Ochutnávku tu:
 

  Prihláška

  Úvod do osobnostného portrétovania Lumina Spark

  1 deň, 145 €, (3 625 Kč) / osoba, trvanie od 9.00 - 16.00 hod..
  Zľavu Predpredaj 30% Vám odpočítame pri včasnej platbe.


  Zvoľte si mesto a termín školenia:

  Košice, 17.03.Bratislava, 18.03.Praha, 19.03.u Vás v spoločnosti 340 €


  Tu uveďte svoje osobné a firemné údaje:

  Počet účastníkov, vrátane Vás:

  Meno, priezvisko a titul účastníka: (požadované)

  Funkcia v spoločnosti:

  Obchodné meno spoločnosti:

  Sídlo spoločnosti - adresa (ulica, číslo, PSČ, obec):

  IČO:

  DIČ/ IČ DPH:

  Telefón (povinné):

  Váš email (povinné):

  Poznámka:

  Zaslaním tejto prihlášky súhlasím s tu uvedenými Obchodnými podmienkami školenia >>> a s Ochranou osobných údajov >>>

  Ak ste prihlášku vyplnili správne, objaví sa pod tlačítkom dole potvrdenie o jej prijatí. Ak nevyplníte všetky požadované položky, objaví sa tam výzva k ich oprave.