Komunikačný a sebarozvojový
Workshop Lumina Spark:

Komunikácia, vzťahy, novátorstvo, kreativita.

Chcete:
– lepšie spoznať svoje silné / slabé stránky?
– zvýšiť svoj výkon a zarobiť viac peňazí za kratší čas?
– lepšie viesť a ovplyvňovať rôzne typy ľudí?
– prekonať obmedzenia vo svojej práci? (Time manažment, delegovanie, komunikácia…)
– zlepšiť vzťahy a komunikáciu na pracovisku?
– zlepšiť pracovné výsledky jednotlivých zamestnancov, i celých tímov?
– pomenovať potenciál a smer ďalšieho rozvoja zamestnancov?
 

sef a mobil width=Lumina Spark: Mandala osobnostných kvalít.

Využite k tomu osobnostné portrétovanie a interaktívny Workshop Lumina Spark zameraný na rozvoj komunikácie a efektivity tímu.

Psychometria Lumina Spark popisuje 24 osobnostných rysov, ktoré ovplyvňujú výkon, komunikáciu a správanie človeka a vytvárajú jeho jedinečný „osobnostný portrét“.

Rovnako ako pohľad do zrkadla nám pomáha vylepšiť náš výzor podľa nášho priania, aj pohľad do nášho osobnostného portrétu nám pomáha vylepšiť našu komunikáciu, náš výkon i spoluprácu s inými.
 

Účastníci sa so svojim osobnostným portrétom zoznámia na „Workshope Lumina Spark“. Formou praktických cvičení spoznajú jednotlivé osobnostné kvality u seba i u kolegov. To napomáha sebapoznaniu a sebareflexii, určeniu svojich silných / slabých stránok a spôsobov svojho ďalšieho rozvoja. Viac o osobnostnom portréte si prečítajte tu >>>.

sef a mobil width= Lumina Spark: 24 kvalít denne.

 

Obsah workshopu:
1. Ako komunikujeme s inými ľuďmi – Extraverzia / Introverzia.
2. Čo sledujeme pri komunikácii s inými ľuďmi – Orientácia na Ľudí / na Výsledok.
3. Aký máme prístup k úlohám – Poháňaný inšpiráciou / Disciplínovaný.
4. Ako rozmýšľame – Mysliaci komplexne / Nohami na zemi.

Uvedomenie si súčasného stavu vecí nám pomáha pochopiť, prečo sa správame tak, ako sa správame a prečo dosahujeme v živote také výsledky, ako dosahujeme. A čo je treba urobiť, aby sme to zmenili.
 

Čo získate vďaka Workshopu Lumina Spark:
– lepšie spoznanie seba samého i kolegov.
– vysvetlenie jednotlivých osobnostných kvalít na konkrétnych ľuďoch.
– hravý spôsob zoznámenia sa s osobnostnými kvalitami jednotlivých členov tímu.
– dozviete sa veľa nových a podstatných vecí o ľuďoch, s ktorými spolupracujete.
– presnejšie pomenovanie svojich silných a slabých stránok.
– konkrétnu predstavu, ako vyzerajú silné / slabé stránky vašich kolegov.
– lepšie sa ako tím spoznáte, a budete vedieť, čo môžete od seba očakávať.
– pri praktických cvičeniach spoznáte kolegov aj takých, ako sa obvykle neprejavujú.
– uvedomenie si, čo si máte ako vedúci všímať na ľuďoch, aby ste ich vedeli lepšie ovplyvňovať a motivovať.
– konkrétny návod na zlepšenie práce tímu.
– nadhľad pri riešení krízových situácií.
– lepšie určenie, čo u jednotlivých ľudí spôsobuje problém v komunikácii.
– lepšie pochopenie, ako funguje spolupráca a deľba práce v tíme.
 

Workshop Lumina Spark vám dá odpovede na tieto otázky:
– ako lepšie využiť svoje silné stránky.
– aké veci sú dôležité pri komunikácii s jednotlivými typmi ľudí.
– ktoré svoje konkrétne kvality využiť pri vedení ľudí.
– ako sa rozprávať s podriadenými a zostať nad vecou.
– ako lepšie spolupracovať s kolegami.
– ako lepšie ovládať svoje emócie.
– ako v tíme lepšie spolu komunikovať, aj keď ste každý iný.
– aké svoje osobnostné kvality používať pri riešení krízových situácií s podriadenými.
– ako odhadnúť spôsob zmýšľania a postoje iných ľudí pri komunikácii.
 

Po workshope je možné využiť konzultáciu – výklad portrétu zameraný na prekonanie konkrétnych pracovných, či osobných prekážok.
 

Chcem sa prihlásiť >>>

Prínos Workshopu Lumina Spark pre tímy:

Patrick Lencioni width=

Patrick Lencioni width=

Pre tímy má tento workshop najväčší prínos v tom, že sa jeho členovia medzi sebou lepšie spoznajú.

To pomáha budovať vzájomnú dôveru medzi členmi tímu, čo je predpokladom k zvýšeniu efektivity tímu i k efektívnejšiemu vedeniu porád.

Zvýšeniu efektivity tímu sa venuje nadväzujúci tréning „5 krokov k efektívnemu tímu >>>“.
 

Patrick Lencioni width=

Tréning je inšpirovaný knihou Patricka Lencioniho „Päť príčin nefunkčnosti tímu >>>“,
alebo česky „5 příčin selhávání týmů – Jak je rozpoznat a odstranit >>>“.
 

Ďalším zo spôsobov využitia osobnostných portrétov je náš tréning „Ako robiť efektívne porady >>>“.

Ten je inšpirovaný knihou Patricka Lencioniho Príčina smrti: Míting >>>.
 

Prednáša:
RNDr. Alexander Birčák,
Manažérsky poradca a školiteľ.

(Bývalý riaditeľ marketingu Wüstenrotu Praha, bývalý riaditeľ marketingu Linde Gas Praha a bývalý predseda predstavenstva Sokolovských strojíren.)

Prečo prísť na školenia Alexandra Birčáka: čítajte viac >>>
 

Trvanie školenia: 2 dni (16 hodín).
 

Komu je workshop určený: manažéri, obchodníci, záujemcovia o osobný rozvoj.
 

Chcem sa prihlásiť >>>
 

Čo nám o tomto školení napísali jeho účastníci:

– Je to nový, sofistikovaný prístup k osobnostnému rozvoju. Pomocou modelových situácií a konkrétnych zážitkov na cvičeniach si ľudia uvedomia svoje osobnostné kvality a majú priestor zdieľať svoje myšlienky o tom.
Ing. Valentín Tomko, Regional team leader, Towercom, a.s.

– Workshop bol bohatý na informácie o osobnosti človeka a prepojený s praxou. Podporuje objektívny, nehodnotiaci prístup k ľuďom. Prebiehal v príjemnej a otvorenej atmosfére.
Mgr. Barbora V., HR Business partner.

– Na workshope som sa dozvedel veľa nových a zaujímavých vecí o sebe a o ľuďoch, s ktorými spolupracujem. Pomohlo mi to pochopiť zmýšľanie ľudí pri komunikácii. Určite mi to pomôže pri vedení ľudí.
Viktor Kovaľ, dispečer, Bukocel a.s.

 

Kde a kedy sa školenie koná:

Bratislava,ut. – str. 5. – 6.11.2019 Canadian Bilingual Institute, Vysoká 26.
Košice, termín upresníme.
Praha, termín upresníme.

Školenie trvá 2 dni, od 9.00, do 16.00 h.
 
Cena školenia: 580,-€ (14.500,- Kč)/osoba bez DPH. Cena je konečná, nie sme platiteľmi DPH. Cena zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie.
 

Cena osobnostného portrétu Lumina Spark: 130,- € (3.300,- Kč)/osoba bez DPH.
Objednajte si portrét tu >>>.
 

Zaujalo Vás toto školenie? Využite Zľavu Predpredaj 30%.

Cena workshopu v Predpredaji je 406 € (10.150 Kč). Predpredaj končí 14 dní pred konaním školenia.
 

Ako sa prihlásiť?

Po prihlásení sa tu na tejto stránke vám do ďalšieho pracovného dňa vystavíme zálohovú faktúru, ktorú uhradíte pred školením. Na školenie vám prinesieme riadnu zúčtovaciu faktúru.
 

Termín vo Vašom meste nebol ešte určený? Chcete, aby sme Vás osobne upozornili, až termín určíme? Prihláste sa nezáväzne už teraz rovnakou prihláškou.
 

OBCHODNÉ PODMIENKY ŠKOLENIA: čítajte viac >>>

 

  Prihláška na:
  Workshop Lumina Spark

  2 dni, 580,-€, (14.500,- Kč) / osoba, 9.00 - 16.00 hod..

  Zľavu Predpredaj 30% Vám odpočítame pri včasnej platbe.

  Zvoľte si mesto a termín školenia:

  Bratislava, 5.- 6.11.Praha, upresníme.Košice, upresníme.

  Tu uveďte svoje osobné a firemné údaje:

  Počet prihlásených účastníkov, vrátane Vás:

  Meno, priezvisko a titul účastníka: (požadované)

  Funkcia v spoločnosti:

  Obchodné meno spoločnosti:

  Sídlo spoločnosti - adresa (ulica, číslo, PSČ, obec):

  IČO:

  DIČ/ IČ DPH:

  Telefón (povinné):

  Váš email (povinné):

  Poznámka:

  Zaslaním tejto prihlášky súhlasím s tu uvedenými Obchodnými podmienkami školenia >>> a s Ochranou osobných údajov >>>

  Ak ste prihlášku vyplnili správne, objaví sa pod tlačítkom dole potvrdenie o jej prijatí. Ak nevyplníte všetky požadované položky, objaví sa tam výzva k ich oprave.