Sebapoznaním k osobnostnému rozvoju

Workshop Lumina Spark:
Sebapoznaním k osobnostnému rozvoju.

Komunikácia, vzťahy, novátorstvo, kreativita.

Chcete:
– zlepšiť vzťahy a komunikáciu na pracovisku?
– zlepšiť pracovné výsledky jednotlivých zamestnancov, i celých tímov?
– pomenovať potenciál a smer ďalšieho rozvoja zamestnancov?

Využite k tomu osobnostné portrétovanie Lumina Spark a interaktívne tréningy zamerané na rozvoj komunikácie a efektivity tímu.

Psychometria Lumina Spark popisuje 24 osobnostných rysov, ktoré ovplyvňujú výkon, komunikáciu a správanie človeka a vytvárajú jeho jedinečný „osobnostný portrét“.

Rovnako ako pohľad do zrkadla nám pomáha vylepšiť náš výzor podľa nášho priania, aj pohľad do nášho osobnostného portrétu nám pomáha vylepšiť našu komunikáciu, náš výkon i spoluprácu s inými.
 

Základným predpokladom osobného rozvoja je poznanie svojich osobnostných kvalít. Aké sú naše silné, slabé stránky, ktoré osobnostné kvality využívame, ktoré potláčame a ktoré nevyužívame, lebo možno o nich ani nevieme.
 

Našu osobnosť môžeme popísať štyrmi rozmermi:
1. Ako komunikujeme s inými ľuďmi – Extraverzia / Introverzia.
2. Čo sledujeme pri komunikácii s inými ľuďmi – Orientácia na Ľudí / na Výsledok.
3. Aký máme prístup k úlohám – Poháňaný inšpiráciou / Disciplínovaný.
4. Ako rozmýšľame – Mysliaci komplexne / Nohami na zemi.
 

Uvedomenie si súčasného stavu vecí nám pomáha pochopiť, prečo sa správame tak, ako sa správame a prečo dosahujeme v živote také výsledky, ako dosahujeme. A čo je treba urobiť, aby sme to zmenili.
 

Každý rozmer sa delí na šesť konkrétnych osobnostných kvalít (celkom ich je 24 kvalít). S jednotlivými osobnostnými kvalitami sa zoznámime formou praktických cvičení.
 

1. AKO KOMUNIKUJEME S INÝMI ĽUĎMI.
Formou praktických cvičení sa zoznámime s tým, ako môžeme komunikovať s inými ľuďmi. Ako vyzerá Extraverzia – Introverzia v praxi.

Pomenujete si, akým spôsobom komunikujete s ľuďmi Vy. Čo je prínosom takého spôsobu komunikácie, čo je naopak jeho slabinou, a ako to prípadne zmeniť.

Pozrieme sa na to:
– aký vzťah máte k rozprávaniu v spoločnosti,
– ako prejavujete emócie,
– ako ovplyvňujete iných ľudí.

 

2. ČO SLEDUJEME PRI KOMUNIKÁCII S INÝMI ĽUĎMI
Zoznámime sa s tým, čo môžeme sledovať pri komunikácii s inými ľuďmi – Budovanie Vzťahov, alebo Sústredenie sa na Výsledok.

Pozrieme sa na to:
– ako komunikujete a na Váš vzťah ku konfliktu,
– ako dosahujete výsledky a na Váš vzťah ku spolupráci,
– ako sa rozhodujte pri riešení problémov.
 

3. AKÝ MÁME PRÍSTUP K ÚLOHÁM.
Zoznámite sa s tým, aký môžeme mať prístup k úlohám. Nakoľko ste Poháňaný Inšpiráciou, alebo Disciplínovaný.

Pozrieme sa na to:
– ako si stanovujete a dosahujete ciele,
– ako si plánujete prácu,
– ako pristupujete k záväzkom.
 

4. AKO ROZMÝŠĽAME.
Zoznámite sa s tým, ako môžeme rozmýšľať. Nakoľko ste Mysliaci Komplexne a nakoľko Nohami na zemi.

Pozrieme sa na to:
– ako spracovávate informácie a pristupujete k úlohe,
– ako rozvíjate a overujete myšlienky,
– ako reagujete na zmenu.
 

Osobnostný portrét Lumina Spark.

Celý workshop Lumina Spark trvá 2 dni a účastníci ho absolvujú každý so svojim osobnostným portrétom Lumina Spark.

Osobnostný portrét „Lumina Spark – Vašich 24 kvalít detailne“ zobrazuje konkrétne hodnoty Vašich osobnostných kvalít a napomáha tak k lepšiemu pochopeniu jednotlivých osobnostných kvalít.

Viac o osobnostnom portréte Lumina Spark si prečítajte tu >>>.
 

Po workshope je možné využiť konzultácie – osobný koučing zameraný na prekonanie konkrétnych pracovných, či osobných prekážok.
 

Komu je workshop určený: záujemcovia o osobný rozvoj, personalisti, manažéri, obchodníci.
 

Čo Vám prinesie workshop Lumina Spark pre tím i pre jednotlivcov.

Prínos pre jednotlivcov:
– sebapoznanie.
– zvýšenie osobnej efektivity.
– zlepšenie komunikácie s rôznymi typmi ľudí.
– lepšie vedenie a ovplyvňovanie ľudí.
– uvedomenie si svojich silných stránok a spôsobov, ako pracovať so slabinami.
 

Prínos pre tímy:

Patrick Lencioni width=

Patrick Lencioni width=

Pre tímy má tento workshop najväčší prínos v tom, že sa jeho členovia medzi sebou lepšie spoznajú.

To pomáha budovať vzájomnú dôveru medzi členmi tímu, čo je predpokladom k zvýšeniu efektivity tímu i k efektívnejšiemu vedeniu porád.

Zvýšeniu efektivity tímu sa venuje nadväzujúci tréning „5 krokov k efektívnemu tímu >>>“.
 

Tréning je inšpirovaný knihou Patricka Lencioniho „Päť príčin nefunkčnosti tímu >>>“,
alebo česky „5 příčin selhávání týmů – Jak je rozpoznat a odstranit >>>“.
 

Patrick Lencioni width=

Ďalším zo spôsobov využitia osobnostných portrétov je náš tréning „Ako robiť efektívne porady >>>“.

Ten je inšpirovaný knihou Patricka Lencioniho Príčina smrti: Míting >>>.
 

Prednáša:
RNDr. Alexander Birčák,
Manažérsky poradca a školiteľ.

(Bývalý riaditeľ marketingu Wüstenrotu Praha, bývalý riaditeľ marketingu Linde Gas Praha a bývalý predseda predstavenstva Sokolovských strojíren.)

Prečo prísť na školenia Alexandra Birčáka: čítajte viac >>>
 

Chcem sa prihlásiť
 

Čo nám o tomto školení napísali jeho účastníci:

– Je to nový, sofistikovaný prístup k osobnostnému rozvoju. Pomocou modelových situácií a konkrétnych zážitkov na cvičeniach si ľudia uvedomia svoje osobnostné kvality a majú priestor zdieľať svoje myšlienky o tom.
Ing. Valentín Tomko, Regional team leader, Towercom, a.s.

– Workshop bol bohatý na informácie o osobnosti človeka a prepojený s praxou. Podporuje objektívny, nehodnotiaci prístup k ľuďom. Prebiehal v príjemnej a otvorenej atmosfére.
Mgr. Barbora V., HR Business partner.

– Na workshope som sa dozvedel veľa nových a zaujímavých vecí o sebe a o ľuďoch, s ktorými spolupracujem. Pomohlo mi to pochopiť zmýšľanie ľudí pri komunikácii. Určite mi to pomôže pri vedení ľudí.
Viktor Kovaľ, dispečer, Bukocel a.s.

 

Kde a kedy sa školenie koná:

Bratislava, termín upresníme.
Košice, termín upresníme.
Praha, termín upresníme.

Školenie trvá 2 dni, od 9.00, do 16.00 h.
 
Cena školenia: 580,-€ (15 700 Kč)/osoba bez DPH. Nie sme platiteľmi DPH.
 

Cena osobnostného portrétu Lumina Spark vrátane výkladu: 299,- € (cca 8 100 Kč)/osoba bez DPH.
Objednajte si portrét tu >>>.
 

Zaujalo Vás toto školenie? Využite tieto zľavy:

Zľava Predpredaj 30% platí pri platbe najneskôr 14 dní pred konaním školenia. Cena 399 € (10 800 Kč).

 
Termín vo Vašom meste nebol ešte určený? Chcete, aby sme Vás osobne upozornili, až termín určíme? Prihláste sa nezáväzne už teraz rovnakou prihláškou.
 

OBCHODNÉ PODMIENKY ŠKOLENIA: čítajte viac >>>

 

 

  Prihláška na:
  Workshop Lumina Spark

  2 dni, 580,-€, (14.500,- Kč) / osoba, 9.00 - 16.00 hod..

  Zľavu Predpredaj 30% Vám odpočítame pri včasnej platbe.

  Zvoľte si mesto a termín školenia:

  Bratislava, 5.- 6.11.Praha, upresníme.Košice, upresníme.

  Tu uveďte svoje osobné a firemné údaje:

  Počet prihlásených účastníkov, vrátane Vás:

  Meno, priezvisko a titul účastníka: (požadované)

  Funkcia v spoločnosti:

  Obchodné meno spoločnosti:

  Sídlo spoločnosti - adresa (ulica, číslo, PSČ, obec):

  IČO:

  DIČ/ IČ DPH:

  Telefón (povinné):

  Váš email (povinné):

  Poznámka:

  Zaslaním tejto prihlášky súhlasím s tu uvedenými Obchodnými podmienkami školenia >>> a s Ochranou osobných údajov >>>

  Ak ste prihlášku vyplnili správne, objaví sa pod tlačítkom dole potvrdenie o jej prijatí. Ak nevyplníte všetky požadované položky, objaví sa tam výzva k ich oprave.