Sebapoznaním k osobnostnému rozvoju

Workshop Lumina Spark:
Sebapoznaním k osobnostnému rozvoju.

Komunikácia, vzťahy, novátorstvo, kreativita.

Základným predpokladom osobného rozvoja je poznanie svojich osobnostných kvalít. Aké sú naše silné, slabé stránky, ktoré osobnostné kvality využívame, ktoré potláčame a ktoré nevyužívame, lebo možno o nich ani nevieme.
 

Našu osobnosť môžeme popísať štyrmi rozmermi:
1. Ako komunikujeme s inými ľuďmi – Extraverzia / Introverzia.
2. Čo sledujeme pri komunikácii s inými ľuďmi – Orientácia na Ľudí / na Výsledok.
3. Aký máme prístup k úlohám – Poháňaný inšpiráciou / Disciplínovaný.
4. Ako rozmýšľame – Mysliaci komplexne / Nohami na zemi.
 

Uvedomenie si súčasného stavu vecí nám pomáha pochopiť, prečo sa správame tak, ako sa správame a prečo dosahujeme v živote také výsledky, ako dosahujeme. A čo je treba urobiť, aby sme to zmenili.
 

Každý rozmer sa delí na šesť konkrétnych osobnostných kvalít (celkom ich je 24 kvalít). S jednotlivými osobnostnými kvalitami sa zoznámime formou praktických cvičení.
 

1. AKO KOMUNIKUJEME S INÝMI ĽUĎMI.
Formou praktických cvičení sa zoznámime s tým, ako môžeme komunikovať s inými ľuďmi. Ako vyzerá Extraverzia – Introverzia v praxi.

Pomenujete si, akým spôsobom komunikujete s ľuďmi Vy. Čo je prínosom takého spôsobu komunikácie, čo je naopak jeho slabinou, a ako to prípadne zmeniť.

Pozrieme sa na to:
– aký vzťah máte k rozprávaniu v spoločnosti,
– ako prejavujete emócie,
– ako ovplyvňujete iných ľudí.

 

2. ČO SLEDUJEME PRI KOMUNIKÁCII S INÝMI ĽUĎMI
Zoznámime sa s tým, čo môžeme sledovať pri komunikácii s inými ľuďmi – Budovanie Vzťahov, alebo Sústredenie sa na Výsledok.

Pozrieme sa na to:
– ako komunikujete a na Váš vzťah ku konfliktu,
– ako dosahujete výsledky a na Váš vzťah ku spolupráci,
– ako sa rozhodujte pri riešení problémov.
 

3. AKÝ MÁME PRÍSTUP K ÚLOHÁM.
Zoznámite sa s tým, aký môžeme mať prístup k úlohám. Nakoľko ste Poháňaný Inšpiráciou, alebo Disciplínovaný.

Pozrieme sa na to:
– ako si stanovujete a dosahujete ciele,
– ako si plánujete prácu,
– ako pristupujete k záväzkom.
 

4. AKO ROZMÝŠĽAME.
Zoznámite sa s tým, ako môžeme rozmýšľať. Nakoľko ste Mysliaci Komplexne a nakoľko Nohami na zemi.

Pozrieme sa na to:
– ako spracovávate informácie a pristupujete k úlohe,
– ako rozvíjate a overujete myšlienky,
– ako reagujete na zmenu.
 

Osobnostný portrét Lumina Spark.

Celý workshop Lumina Spark trvá 2 dni a účastníci ho absolvujú každý so svojim osobnostným portrétom Lumina Spark.

Osobnostný portrét „Lumina Spark – Vašich 24 kvalít detailne“ zobrazuje konkrétne hodnoty Vašich osobnostných kvalít a napomáha tak k lepšiemu pochopeniu jednotlivých osobnostných kvalít.

Viac o osobnostnom portréte Lumina Spark si prečítajte tu >>>.
 

Po workshope je možné využiť konzultácie – osobný koučing zameraný na prekonanie konkrétnych pracovných, či osobných prekážok.
 

Komu je workshop určený: záujemcovia o osobný rozvoj, personalisti, manažéri, obchodníci.
 

Workshop Lumina Spark je určený pre tímy, i jednotlivcov.

Pre tímy má tento workshop najväčší prínos v tom, že sa jeho členovia medzi sebou lepšie spoznajú. To pomáha budovať vzájomnú dôveru medzi členmi tímu, čo je predpokladom k zvýšeniu efektivity tímu i k efektívnejšiemu vedeniu porád.

Zvýšeniu efektivity tímu sa venuje nadväzujúce školenie „5 krokov k efektívnemu tímu >>>“.

Efektívnemu vedeniu porád sa venuje školenie „Ako robiť efektívne porady >>>“.

 

Prednáša:
RNDr. Alexander Birčák,
Manažérsky poradca a školiteľ.

(Bývalý riaditeľ marketingu Wüstenrotu Praha, bývalý riaditeľ marketingu Linde Gas Praha a bývalý predseda predstavenstva Sokolovských strojíren.)

Prečo prísť na školenia Alexandra Birčáka: čítajte viac >>>
 

Chcem sa prihlásiť
 

Čo nám o tomto školení napísali jeho účastníci:

– Je to nový, sofistikovaný prístup k osobnostnému rozvoju. Pomocou modelových situácií a konkrétnych zážitkov na cvičeniach si ľudia uvedomia svoje osobnostné kvality a majú priestor zdieľať svoje myšlienky o tom.
Ing. Valentín Tomko, Regional team leader, Towercom, a.s.

– Workshop bol bohatý na informácie o osobnosti človeka a prepojený s praxou. Podporuje objektívny, nehodnotiaci prístup k ľuďom. Prebiehal v príjemnej a otvorenej atmosfére.
Mgr. Barbora V., HR Business partner.

– Na workshope som sa dozvedel veľa nových a zaujímavých vecí o sebe a o ľuďoch, s ktorými spolupracujem. Pomohlo mi to pochopiť zmýšľanie ľudí pri komunikácii. Určite mi to pomôže pri vedení ľudí.
Viktor Kovaľ, dispečer, Bukocel a.s.

 

Kde a kedy sa školenie koná:

Bratislava, termín upresníme.
Košice, termín upresníme.
Praha, termín upresníme.

Školenie trvá 2 dni, od 9.00, do 16.00 h.
 
Cena školenia: 580,-€ (14.500,- Kč)/osoba bez DPH. Nie sme platiteľmi DPH. Cena zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie.
 

Cena osobnostného portrétu Lumina Spark: 130,- € (3.300,- Kč)/osoba bez DPH.
Objednajte si portrét tu >>>.
 

Zaujalo Vás toto školenie? Využite tieto zľavy:

Zľava Predpredaj 30% za platbu pred uzávierkou 14 dní pred konaním školenia. Cena 406 € (10.150 Kč).

 
Termín vo Vašom meste nebol ešte určený? Chcete, aby sme Vás osobne upozornili, až termín určíme? Prihláste sa nezáväzne už teraz rovnakou prihláškou.
 

OBCHODNÉ PODMIENKY ŠKOLENIA: čítajte viac >>>

 

 

SEBAPOZNANÍM K OSOBNOSTNÉMU ROZVOJU

2 dni, 580,-€, (14.500,- Kč) / osoba, 9.00 - 16.00 hod..

Zvoľte si mesto a termín školenia:

Praha, upresníme.Bratislava, upresníme.Košice, upresníme.


Tu uveďte svoje osobné a firemné údaje:

Počet prihlásených účastníkov, vrátane Vás:

Meno, priezvisko a titul účastníka: (požadované)

Funkcia v spoločnosti:

Obchodné meno spoločnosti:

Sídlo spoločnosti - adresa (ulica, číslo, PSČ, obec):

IČO:

DIČ/ IČ DPH:

Telefón (povinné):

Váš email (povinné):

Poznámka:

Zaslaním tejto prihlášky súhlasím s tu uvedenými Obchodnými podmienkami školenia >>> a s Ochranou osobných údajov >>>

Ak ste prihlášku vyplnili správne, objaví sa pod tlačítkom dole potvrdenie o jej prijatí. Ak nevyplníte všetky požadované položky, objaví sa tam výzva k ich oprave.