fbpx

Úvod do
Osobnostného portrétovania Lumina Spark

pre rozvoj jednotlivcov i tímu

Chcete:
– lepšie spoznať svoje silné / slabé stránky?
– zvýšiť svoj výkon a zarobiť viac peňazí za kratší čas?
– lepšie viesť a ovplyvňovať rôzne typy ľudí?
– prekonať obmedzenia vo svojej práci? (Time manažment, delegovanie, komunikácia…)
– zlepšiť vzťahy a komunikáciu na pracovisku?
– zlepšiť pracovné výsledky jednotlivých zamestnancov, i celých tímov?
– pomenovať potenciál a smer ďalšieho rozvoja zamestnancov?

Využite k tomu osobnostné portrétovanie Lumina Spark a interaktívne tréningy zamerané na rozvoj osobnosti, komunikácie a tímovej spolupráce..

sef a mobil width=Lumina Spark: Mandala osobnostných kvalít.


 
Psychometria Lumina Spark skúma 24 osobnostných rysov, ktoré ovplyvňujú výkon, komunikáciu a správanie človeka a vytvárajú jeho jedinečný „osobnostný portrét“.

Rovnako ako pohľad do zrkadla nám pomáha vylepšiť náš výzor podľa nášho priania, aj pohľad do nášho osobnostného portrétu nám pomáha vylepšiť našu komunikáciu, náš výkon i spoluprácu s inými.
 

Príďte si vyskúšať, ako to celé funguje.

Pozývame vás na workshop Úvod do Osobnostného portrétovania Lumina Spark, na ktorom sa zoznámite s:
– ukážkou cvičení zameraných na sebapoznanie a komunikáciu.
– predstavením obsahu osobnostného portrétu Lumina Spark.
– príkladmi reálnych situácií našich klientov, ktoré sme vyriešili pomocou našich nástrojov.
– obsahom a výsledkami tréningu Päť krokov k efektívnemu tímu.
– obsahom a výsledkami tréningu Ako robiť efektívne porady.

V prípade záujmu si môžete objednať svoj vlastný osobnostný portrét Lumina Spark.

Po workshope Úvod do Osobnostného portrétovania si tiež môžete objednať konzultáciu – výklad k Vášmu osobnostnému portrétu.

Viac o portréte a konzultácii si prečítajte tu >>>

sef a mobil width= Lumina Spark: 24 kvalít denne.


 

Čo získate vďaka workshopu Úvod do Osobnostného portrétovania Lumina Spark:
– pomenovanie niektorých svojich silných a slabých stránok.
– spôsob, ako nájsť konkrétne kroky k prekonaniu svojich osobných prekážok v práci.
– lepšie rozpoznanie niektorých povahových vlastností iných ľudí.
– zlepšenie svojej komunikácie s ľuďmi.
– spôsob na zlepšenie vzťahov a komunikácie v kolektíve.
– spôsob na zlepšenie tímovej spolupráce a efektivity.
– spôsob, ako zlepšiť efektivitu pracovných porád.
 

Prednáša:

RNDr. Alexander Birčák,
manažérsky poradca a certifikovaný lektor Lumina Learning.
 

Čo nám o tomto workshope napísali jeho účastníci:

– Workshop mi dal nový pohľad na seba samú, v čom sa môžem rozvíjať a ako môžem lepšie pracovať so svojim tímom.
Ing. Bibiána Čáni, regionálny riaditeľ, KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.

– Je to nový, sofistikovaný prístup k osobnostnému rozvoju. Pomocou modelových situácií a konkrétnych zážitkov na cvičeniach si ľudia uvedomia svoje osobnostné kvality a majú priestor zdieľať svoje myšlienky o tom.
Ing. Valentín Tomko, Regional team leader, Towercom, a.s.

– Workshop bol bohatý na informácie o osobnosti človeka a prepojený s praxou. Podporuje objektívny, nehodnotiaci prístup k ľuďom. Prebiehal v príjemnej a otvorenej atmosfére.
Mgr. Barbora V., HR Business partner.
 

Pre koho je workshop určený:
Pre riaditeľov, manažérov, personalistov a záujemcov o osobný rozvoj.

Cena workshopu: 145,-€ /osoba bez DPH. Nie sme platiteľmi DPH. Cena zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie.

Zaujal Vás tento workshop? Využite zľavu Predpredaj 30%.
Cena v predpredaji je 101,50 €. Predpredaj končí 14 dní pred konaním workshopu.
 

Portrét a konzultáciu – výklad portrétu zameraný na riešenie konkrétnej prekážky Vašej osobnej efektivity si môžete zakúpiť pred, alebo aj po workshope.

Cena portrétu pre jednu osobu je 129 € (3 225 Kč) bez DPH. Nie sme plátcovia DPH.
Konzultácia – výklad osobnostného portrétu: 170 €/hod. (4 250 Kč/hod.)

 
Popis celého Workshopu Lumina Spark a školení na zvýšenie efektivity tímu nájdete tu >>>
 

Kedy a kde sa workshop koná:

Praha, utorok 25.6.2019, Hotel Fortuna West, Mrkvičkova 2. Školenie a pracovné listy sú v češtine.
Bratislava, streda 26.6.2019, Canadian Bilingual Institute, Vysoká 26.
Košice, štvrtok 27.6.2019, Hotel TeleDom, Timonova 27.

Workshop trvá 1/2 dňa, od 13.00 do 17.00 h.
 

Cena Workshopu: 145,- € (3.625,- Kč)/osoba bez DPH. Nie sme platiteľmi DPH.
Cena zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie.
 

Zaujal Vás tento workshop? Využite Zľavu Predpredaj 30%.

Cena v Predpredaji je 101,50 € (2 540,00 Kč). Predpredaj končí 14 dní pred konaním workshopu.
 

Využite deň naplno a prihláste sa aj na dopoludňajšie školenie. Dopoludnia, ten istý deň sa koná školenie

Motivácia, Leadership a Asertivita, čítajte viac >>>.

 

Chcete tento Workshop u Vás v spoločnosti?

Objednajte si jeho firemnú verziu.

Počet účastníkov: 4 – 10 osôb.
Dĺžka workshopu: 4 hod.

Cena workshopu Úvod do Osobnostného portrétovania Lumina Spark u Vás v spoločnosti: 680 €.
Ako bonus získate osobnostný portrét Lumina Spark v hodnote 129 € pre vybranú osobu zdarma.
 

Akcia Zľava 50%.
Objednajte si tento úvodný workshop pre Vašu spoločnosťdo 31.7.2019 a získate 50 % zľavu.: 680 €, 340 €, vrátane Osobnostného portrétu Lumina Spark >>> pre jednu osobu zdarma..
 

Prihláste sa na Úvodný Workshop tu:
 

Prihláška

Úvod do osobnostného portrétovania Lumina Spark

1 deň, 145 €, (3 625 Kč) / osoba, trvanie od 9.00 - 16.00 hod..
Zľavu Predpredaj 30% Vám odpočítame pri včasnej platbe.


Zvoľte si mesto a termín školenia:

Košice, 17.03.Bratislava, 18.03.Praha, 19.03.u Vás v spoločnosti 340 €


Tu uveďte svoje osobné a firemné údaje:

Počet účastníkov, vrátane Vás:

Meno, priezvisko a titul účastníka: (požadované)

Funkcia v spoločnosti:

Obchodné meno spoločnosti:

Sídlo spoločnosti - adresa (ulica, číslo, PSČ, obec):

IČO:

DIČ/ IČ DPH:

Telefón (povinné):

Váš email (povinné):

Poznámka:

Zaslaním tejto prihlášky súhlasím s tu uvedenými Obchodnými podmienkami školenia >>> a s Ochranou osobných údajov >>>

Ak ste prihlášku vyplnili správne, objaví sa pod tlačítkom dole potvrdenie o jej prijatí. Ak nevyplníte všetky požadované položky, objaví sa tam výzva k ich oprave.