Čo spôsobuje psychické bloky.
V živote človeka často vznikajú stresujúce situácie – v práci, doma, v medziľudských vzťahoch, či vo vyhrotených životných situáciách. Stres na človeka môže pôsobiť troma spôsobmi:

a, pozitívne, keď človeka vybudí k vyššiemu výkonu.
b, negatívne, keď človeka zlomí a on potom nie je schopný podávať ani priemerný […]