Psychický blok (blokáda)

Čo spôsobuje psychické bloky. V živote človeka často vznikajú stresujúce situácie – v práci, doma, v medziľudských vzťahoch, či vo vyhrotených životných situáciách. Stres na človeka môže pôsobiť troma spôsobmi: a, pozitívne, keď človeka vybudí k vyššiemu výkonu. b, negatívne, keď človeka zlomí a on potom nie je schopný podávať ani priemerný výkon. c, neutrálne, [...]

29. apríla 2011|Tags: |