Čo spôsobuje psychické bloky?

V živote človeka často vznikajú stresujúce situácie – v práci, doma, v medziľudských vzťahoch, či vo vyhrotených životných situáciách. Ak pri tých situáciách ide o život, zdravie, peniaze, spoločenské postavenie alebo zverené osoby, môže to v človeku vytvoriť psychický blok. Psychický blok poznáme podľa toho, že nemôžeme robiť to, čo väčšina ľudí robí v pohode, [...]